Etusivu / Nimikirja

Nimikirja

Tuomiokapituli pitää nimikirjaa kaikista hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulin viraston työntekijöistä (Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 3:21, voimassa 1.7.2023 alkaen). Nimikirjan tarkoituksena on antaa työnantajalle luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa viranhaltijoista ja työntekijöistä. Nimikirja nauttii ns. julkista luotettavuutta eli siinä esitettyä tietoja ei tarvitse erikseen todentaa. Siksi nimikirjaan merkitään vain todisteellisesti esitettyjä tietoja.

Nimikirjaotetta tarvitaan aina haettaessa papin virkaa seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa tai kirkon keskushallinnossa.

Mitä nimikirjaan merkitään?

Nimikirjaan merkitään nimikirjalain sallimia tietoja.

 • kaikki tutkinnot
 • vähintään 2 ov. / 4 op. / 50 h kestävä kirkon, valtion tai kunnan järjestämä tai maksama koulutus
 • muu koulutus, joka on kestoltaan 5 ov / 10 op / 180 h
 • pätevöitymiskoulutus (pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto, ylempi pastoraalitutkinto)
 • oikeudet ja valat (pappisvihkimys, lehtorin oikeudet, tuomarinvala)
 • työ- ja virkasuhteet
 • työnteon keskeytykset perusteineen
 • kielitaito
 • huomattavat luottamustehtävät (mm. eduskunta ja hallitus, kunnanvaltuusto ja -hallitus, kirkolliskokous, hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli, kirkkohallitus, kirkkovaltuusto ja -neuvosto, seurakuntaneuvosto, varajäsenyyksiä ei merkitä)
 • arvonimet ja kunniamerkit
 • rangaistukset ja tuomiot
 • sivutoimiluvat

Pappien ja lehtorien nimikirjaan täydennetään tuomiokapitulissa kaikki tiedot, jotka perustuvat tuomiokapitulin päätöksiin tai jotka tulevat tuomiokapituliin tiedoksi. Tällaisia tietoja ovat:

 • papiksi vihkiminen sekä lehtorin- ja pappisoikeudet
 • viranhoitomääräykset papin virkaan sekä oikeutukset järjestöjen palvelukseen
 • irtisanoutumiset
 • virkavapaudet perusteineen
 • sivutoimiluvat
 • kirkolliskokouksen ja hiippakunnan luottamustehtävät
 • rovastin arvo
 • pastoraalitutkinnot ja kirkon koulutuskeskuksen koulutukset

Muut tiedot perustuvat henkilön itsensä tuomiokapitulille toimittamiin asiakirjoihin.

Miten saan nimikirjaotteen?

Pyydä nimikirjaote tuomiokapitulista lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen: oulu.tuomiokapituli@evl.fi. Nimikirjaotetta pyydettäessä tulee ilmoittaa otteen käyttötarkoitus.

Tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat:

 • viranhakua varten
 • seurakuntapastorin viran hakua varten
 • kappalaisen viran hakua varten
 • kirkkoherran viran hakua varten
 • apurahan tai stipendin hakemista varten
 • palvelussuhde-etujen laskentaa varten