Hiippakunnan palvelut

Tietosuojatyö

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

Myös Suomen ev.lut. kirkko ja sen seurakunnat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Kannettava tietokone tietosuojatyö

Saamelaistyö

Kirkon saamelaistyötä koko Suomen alueella koordinoi Erva Niittyvuopio, jonka virkapaikka on Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa.

Saamelaistyöstä kirkossa löydät lisätietoa Evl.fi/Plus -sivustolta. 

Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2018 uuden pohjoissaamelaisen raamatunkäännöksen. Uusi käännös tukee saamelaista jumalanpalveluselämää, mutta merkitsee paljon sekä kielellisesti että kulttuurisesti Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle.

Saamenkielinen raamatunkäännös on Suomen Pipliaseuran verkkosivuilla.

Pipliaseuran verkkosivuilla on lisätietoa saamenkielisestä raamatunkäännöstyöstä. 

Kirkon saamelaistyön verkkosivut. 

Viittomakielinen työ

TERVETULOA VIITTOMAKIELISEEN SEURAKUNTAYHTEISÖÖN POHJOIS-SUOMESSA!

Jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista Pohjois-Suomen alueella vastaa Oulun piirin kuurojenpappi. Hän tekee koti- ja laitoskäyntejä, toimittaa jumalanpalveluksia, tiedottaa tapahtumista ja osallistuu viittomakielisiin ryhmiin, leireille ja retkille.  Kuurojenpapin työalueeseen kuuluvat Lappi, Kainuu (kuuluu Kuopion hiippakuntaan) ja Pohjois-Pohjanmaa (pl. Kokkolan rovastikunta).

Viittomakieli on äidinkieleni, sydämeni kieli. En ole vammainen, vaan kuulun kuurojen kieli -ja kulttuurivähemmistöön.

Kuurojenpapin kanssa voi keskustella suomalaisella viittomakielellä, taktiilisti viittomalla, kirjoittaen tai puhuen.

Ollaan yhteydessä!

Sari Timonen, kuurojenpappi
Puh.  044 755 5554
Sähköposti: sari.timonen@evl.fi
Facebook: Kuurojenpappi Sari Timonen
Instagram: Kuurojenpappisari

 

 

Viittova seurakunta Facebookissa (linkki Fb-ryhmään) Viittova seurakunta Youtubessa (linkki Youtube-kanavalle)

Syyskauden viittomakielinen avajaismessu Oulussa 19.8.2018, ryhmäkuva messuväestä.

Ekumenia ja kansainväliset yhteydet

Barentsin kirkkojen neuvosto

Vuonna 1996 perustettiin Barentsin kirkkojen neuvosto (Samarbetsrådet för Kristna Kyrkor i Barentsregionen, SKKB).  SKKB:n toiminnassa mukana oleminen on osa Suomen ev-lut kirkon virallista ekumeenista työtä, josta Oulun hiippakunta kantaa päävastuun.

Neuvoston toiminnassa ovat olleet esillä teologisten teemojen lisäksi kirkkojen antama koulutus, sosiaaliset kysymykset, ympäristökysymykset sekä kysymys alkuperäiskansoista, erityisesti saamelaisten asemasta.

Barentsin kirkkojen neuvostoon kuuluvat Oulun evankelis-luterilaisen hiippakunnan lisäksi: Oulun ortodoksinen hiippakunta, Luulajan hiippakunta (Ruotsi), Nord-Hålogalandin ja Sör-Hålogalandin hiippakunnat (Norja), ArkangelinMuurmanskin ja Petroskoin hiippakunnat (Venäjä) sekä Muurmanskin alueen ja Karjalan tasavallan luterilaisten edustajana Inkerin kirkko.

Lisätietoja Barentsin kirkkojen neuvoston toiminnasta antaa hiippakuntadekaani.

Pohjois-Pohjoismainen pappeinkokous

Oulun hiippakunnan merkittäviin lähialueyhteyksiin kuuluu Norjan kirkon aloitteesta vuodesta 1947 lähtien järjestetty Pohjois-Pohjoismainen pappeinkokous, Nord-Nordisk prästmöte. Pappeinkokouksen tavoite on tutustuttaa luterilaisten naapurihiippakuntien elämään.

Oulun, Luulajan (Ruotsi), Nord-Hålogalandin (Norja) ja Sör-Hålogalandin (Norja) luterilaisten hiippakuntien edustajat kokoontuvat piispojen johdolla joka toinen vuosi yhteiseen tapaamiseen ja keskusteluun. Seuraava tapaaminen on vuonna 2019.

Lisätietoja Pohjois-Pohjoismaisesta pappeinkokouksesta antaa hiippakuntadekaani.

Paastonajan ekumeeninen seminaari

Joka toinen vuosi järjestettävään paastoajan ekumeeniseen seminaariin kokoontuvat hiippakunnan luterilaiset, ortodoksiset ja katoliset työntekijät piispojensa johdolla pohtimaan ajankohtaista kirkollista ja teologista teemaa. Seuraava seminaari järjestetään vuonna 2020 ja siitä vastaa luterilainen hiippakunta.

Lisätietoja paastonajan ekumeenisesta seminaarista antaa hiippakuntadekaani.

Tansanian Viktorianjärven itäinen ystävyyshiippakunta

Vuodesta 2011 Viktorianjärven itäinen hiippakunta on ollut Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunta. Sen keskuspaikka on Tansanian toiseksi suurimmassa kaupungissa Mwanzassa. Hiippakuntien välinen ystävyyssuhde muodostui 2000-luvun alussa silloisen Oulun hiippakunnan lähetyssihteerin Olavi Heinon toimesta.

Lisätietoja ystävyyshiippakuntatoiminnasta antaa hiippakuntasihteeri Matti Laurila.

Oulun ortodoksiseurakunnan ikoneita

Ympäristötyö

Luomakunnan varjeleminen on yksi kirkon valitsemista strategisista painopisteistä. Kannamme vastuuta ympäristöstämme monella tapaa.

Kirkolla on oma ympäristöjärjestelmä: Kirkon ympäristödiplomi. Ympäristödiplomista lisätietoa löytyy tästä kirkon sivuille menevästä linkistä.

Kirkko tekee myös ympäristökasvatusta. Sitä tehdään mm. rippikouluissa ja erityisesti vihreissä ripareissa, samoin hartauselämässä ja muissa tapahtumissa. Kirkollisissa lehdissä kirjoitetaan paljon ympäristökysymyksistä.

Oulun hiippakunnan ympäristöasian neuvottelukunnan uusin ympäristökirje avautuu tästä linkistä pdf-tiedostoksi.

Lue lisää kirkon ympäristökasvatuksesta. 

Lue lisää kirkon ympäristödiplomista. 

Ympäristödiplomin auditoijat

Auditoija on henkilö, joka on saanut oikeutuksen toimia seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkopuolisena arvioijana.  Oikeudet myöntää kirkkohallitus. Auditoijien ammattitaitoa kannattaa hyödyntää ympäristödiplomia tavoittelevassa seurakunnassa jo ympäristöohjelmaa rakennettaessa.

 • Riitta Kukkohovi-Colpaert (Muhos)
 • Hannu Jussi-Pekka (Ylivieska)
 • Outi Soukainen (Oulu)
 • Simo Paakkola (Ii)
 • Seppo Pietilä (Liminka)
 • Tapani Raappana (Haukipudas)

Ympäristöasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävä on kehittää ympäristötoimintaa Oulun hiippakunnassa. Tehtävänsä toteuttamiseksi neuvottelukunta mm. seuraa ja tukee hiippakunnan seurakuntien ja rovastikuntien ympäristötoimintaa ja –hankkeita. Neuvottelukunta järjestää työalansa koulutus- ja neuvottelupäiviä ja antaa pyydettäessä lausuntoja tuomiokapitulille ja käsittelee seurakunnista tulleet diplomihakemukset.

Lisätietoja: ympäristötoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Riitta Kukkohovi-Colbaert, talouspäällikkö (Muhos) ja sihteeri Outi Soukainen, toimistopuutarhuri (Oulu). Ympäristötyön yhteyshenkilönä tuomiokapitulissa toimii hiippakuntadekaani.

 • Jäsenet:
  -Puheenjohtaja, Riitta Kukkohovi-Colpaert, talouspäällikkö, Muhoksen seurakunta
  -Juhani Kaakinen, ympäristösuojeluyksikön päällikkö , Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  -Hannu Jussi-Pekka, johtava seurakuntamestari, Ylivieska
  -Outi Soukainen, toimistopuutarhuri, Oulu
  -Marika Rahkonen, vastaava lastenohjaaja, Tornio
  -Ari Jarva, nuorisopappi, Rovaniemi
 • Tuomiokapitulin nimeämä edustaja (läsnäolo- ja puheoikeus) pappisasessori Heikki Nissinen Utajärvi
  Ympäristötoiminnan yhteyshenkilönä tuomiokapitulissa toimii hiippakuntadekaani

Rovastikuntien ympäristövastaavat

Rovastikunnallisia yhteishankkeita, tiedonvaihtoa ja yhteydenpitoa varten on kuhunkin rovastikuntaan yhteistyössä lääninrovastien kanssa nimetty rovastikunnallinen ympäristötoiminnan yhteyshenkilö.

 • Tuomiorovastikunta  toimistopuutarhuri Outi Soukainen (Oulu)
 • Limingan rovastikunta  talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert (Muhos)
 • Koillismaan rovastikunta   nuorisotyönohjaaja Tiina Inkeroinen (Pudasjärvi)
 • Kalajoen rovastikunta   seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekka (Ylivieska)
 • Kemi-Tornion rovastikunta tilahuoltaja Anne Martin (Tornio)
 • Kokkolan rovastikunta kiinteistötyöntekijä Ahto Huhtala (Kannus)
 • Rovaniemen rovastikunta  avoin
 • Lapin rovastikunta  avoin

Oulun hiippakunnan ympäristödiplomiseurakunnat

Kirkon Ympäristödiplomin saaneet seurakunnat Oulun hiippakunnassa, linkki pdf -tiedostoon.

 

Kartta ympäristödiplomi seurakunnista

Hanketoiminta

Kohdataan-hanke 2019-2021

Kohdataan-hankkeella pyritään auttamaan ja tukemaan seurakuntia uudenlaisen työkulttuurin kehittämisessä. Lisää hankkeen sisällöstä löydät Kohdataan-hankkeen kotisivulta

Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä 2020-2022

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on osatoteuttajana Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymän Osallisuus Suhteessa – Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä -hankkeessa. Toisena osatoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Yhteistyökumppaneina mukana ovat Limingan tuomiorovastikunta ja Oulun ortodoksinen hiippakunta.

 

Osallisuus suhteessa- hankkeeseen liittyvät koulutukset ja niiden ilmoittautumislinkit löydät osoitteesta
www.oulunhiippakunta.fi/osallisuussuhteessa/
Syksyn 2021 koulutuksiin ilmoittautuminen on käynnissä nyt!
Huomioithan, että koulutuksen on suunnattu Limingan rovastikunnan, Oulun seurakuntayhtymän ja Oulun ortodoksisen seurakunnan työntekijöille.

 

Hankkeen tavoitteena on Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja yhtymän alueella olevien seurakuntien, ortodoksisen seurakunnan ja Limingan rovastikunnan seurakuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin, vuorovaikutuksen, oman osaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia teknologioita asiantuntijoiden osaamisen ja osaamisen johtamisen sekä henkilöstöhallinnon järjestelmien ja ohjausprosessien kehittämisessä. Hankkeessa osallistetaan seurakuntayhtymän organisaation, alueen seurakuntien esimiehet, asiantuntijat ja työntekijät kehittämään työkykyjohtamista, työorganisaation uusia kehittämismalleja, oman osaamisen ja työssäoppimisen prosesseja sekä sitoutetaan myös luottamushenkilöt aktiiviseen ja omaehtoiseen kehittämistyöhön. Kehittämisen painopisteenä on uusien toimintatapojen ja työskentelymallien tunnistaminen, kokeilu ja käyttöönotto mm. ennakointitietoa ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen osaamisen kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa.

Lue lisää Osallisuus suhteessa- hankkeen kotisivuilta.

Hanke on alkanut 1.8.2020 ja päättyy 31.7.2022

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (toimintalinja 3. / Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. / Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen) ja rahoitusviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vipuvoimaa EU:lta

Rippikoulun digitaalinen kehittäminen. Vertaisoppiminen järjestö- ja paikallisseurakuntien rippikouluissa Oulun hiippakunnassa

Hankkeessa selvitetään, miten kirkon rippikoulutyön puitteissa nuorten toimintamahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa digitaalisen nuorisotyön keinoin. Rippikoulun kehittämiseksi rippikoululaiset tuottavat sisältöä rippikouluun ja dokumentoivat sitä järjestön ja paikallisseurakuntien rippikoulussa.

Rippikoulutyön digitaalisesta kehittämisestä ovat mukana Oulun hiippakunnan pilottiseurakunnat

 • 2017-2018 Karjasilta, Kiiminki, Keminmaa, Oulujoki, Oulunsalo, Kalajoki sekä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n järjestörippikoulupilottiryhmät.
 • 2018-2019 Karjasilta, Oulujoki, Tuira, Tornio, Inari sekä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n järjestörippikoulupilottiryhmät.

 

UUTE –hanke 2015-2018: Uutta tekemässä

Uute -hanke oli muutoksen ja hyvinvoinnin johtamisen kehittämishanke kuudessa Pohjois-Suomen seurakunnassa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kanssa.

 

 

Turva -hanke 2017-2018: Tukea arjen vaativiin vaiheisiin

Kaikissa Suomen maakunnissa käynnistyi vuoden 2017 alusta Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli LAPE, joka edisti lasten, nuorten ja perheiden hyvää elämää.

Muutosohjelman osana Lapin seurakunnat ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli käynnistivät TURVA –hankkeen. Hankkeessa kehitettiin seurakuntien toteuttamien palvelujen tunnettavuutta ja vahvistettiin vanhemmuuden ja parisuhteen tukea. Hanketta koordinoi Lapin sosiaalialan kehittämiskeskus (Poskelappi) ja hanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriö.

TURVA-hanke vastasi Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamisen osa-alueesta Lapin LAPEssa eli Perhekeskustoimintamalli Lappiin- hankkeessa. Materiaalia aiheesta, sekä tietoa hankkeen vaiheista löydät Innokylästä.

Hanke päättyi 31.12.2018, mutta LAPE-työ maakunnissa ja valtakunnallisesti jatkuu.

Vankilatyö

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin  vankiladiakoni Tuula Karjalainen palvelee Pelson vankilan vankeja ja heidän läheisiään. Vankiladiakoni käy sielunhoidollisia keskusteluja, ohjaa vankeja käytännön elämän kysymyksissä, ohjaa raamattupiiriä ja järjestää vankilan hengellistä vierailutoimintaa.

Ylitornion vankilan hengellisestä toiminnasta voit olla yhteydessä Ylitornion seurakunnan nuorisodiakoni Ilkka Korvaan, p. 0405226835.

Kirkkokuntien vankilatyöstä löydät lisätietoja täältä (linkki Kirkot vankiloissa -sivustolle)

Ruisleipä