Tuomiokirkon lasimaalaus

Hiippakunnan palvelut

Tietosuojatyö

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

Myös Suomen ev.lut. kirkko ja sen seurakunnat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Kannettava tietokone tietosuojatyö

Saamelaistyö

Kirkon saamelaistyötä koko Suomen alueella koordinoi Erva Niittyvuopio, jonka virkapaikka on Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa.

Saamelaistyöstä kirkossa löydät lisätietoa Evl.fi/Plus -sivustolta. 

Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2018 uuden pohjoissaamelaisen raamatunkäännöksen. Uusi käännös tukee saamelaista jumalanpalveluselämää, mutta merkitsee paljon sekä kielellisesti että kulttuurisesti Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle.

Saamenkielinen raamatunkäännös on Suomen Pipliaseuran verkkosivuilla.

Pipliaseuran verkkosivuilla on lisätietoa saamenkielisestä raamatunkäännöstyöstä. 

Kirkon saamelaistyön verkkosivut. 

Viittomakielinen työ

Pohjois-Suomen alueella Oulun piirin viittomakielisestä työstä vastaa kuurojenpappi Sari Timonen. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten lisäksi kuurojenpappi tekee koti- ja laitoskäyntejä, tiedottaa tapahtumista ja osallistuu viittomakielisiin ryhmiin, leireille ja retkille sekä toimii piirinsä viittomakielisen työn asiantuntijana.

Kuurojenpapin työalueeseen kuuluvat Lappi, Kainuu (kuuluu Kuopion hiippakuntaan) ja Pohjois-Pohjanmaa (pl. Kokkolan rovastikunta). Yhteistyökumppaneina työssä toimivat seurakuntien, laitosten, Kuurojen Liiton ja Suomen Kuurosokeat ry:n työntekijät.

Viittomakieli on äidinkieleni, sydämeni kieli. En ole vammainen, vaan kuulun kuurojen kieli -ja kulttuurivähemmistöön.

Kuurojenpapin kanssa voi keskustella suomalaisella viittomakielellä, taktiilisti viittomalla, kirjoittaen tai puhuen.

Ollaan yhteydessä!

Sari Timonen, kuurojenpappi (virkavapaalla, sijainen Riikka Honkavaara)
Puh.  044 755 5554
Sähköposti: riikka.m.honkavaara@evl.fi
Facebook: Kuurojenpappi Riikka Honkavaara
Instagram: Kuurojenpappiriikka

Viittova seurakunta Facebookissa (linkki Fb-ryhmään) Viittova seurakunta Youtubessa (linkki Youtube-kanavalle)

Ekumenia ja kansainväliset yhteydet

Barentsin kirkkojen neuvosto

Barentsin kirkkojen neuvoston Suomen, Ruotsin ja Norjan jäsenhiippakuntien edustajat kokoontuivat 15.9.2022 Tornioon keskustelemaan tulevan yhteistyön muodoista. Pohjoismaiden pohjoisimpien hiippakuntien piispat jäädyttivät maaliskuussa 2022 yhteisellä päätöksellä suhteet Venäjän ortodoksiseen kirkkoon sekä keskeyttivät Barentsin kirkkojen neuvoston toiminnan heti Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Tätä päätöstä jatkettiin nyt vuoteen 2024 asti, jolloin Barentsin kirkkojen neuvoston tulevaisuutta voidaan arvioida.

Vuonna 1996 perustettiin Barentsin kirkkojen neuvosto (Samarbetsrådet för Kristna Kyrkor i Barentsregionen, SKKB).  SKKB:n toiminnassa mukana oleminen on osa Suomen ev-lut kirkon virallista ekumeenista työtä, josta Oulun hiippakunta kantaa päävastuun.

Neuvoston toiminnassa ovat olleet esillä teologisten teemojen lisäksi kirkkojen antama koulutus, sosiaaliset kysymykset, ympäristökysymykset sekä kysymys alkuperäiskansoista, erityisesti saamelaisten asemasta.

Barentsin kirkkojen neuvostoon kuuluvat Oulun evankelis-luterilaisen hiippakunnan lisäksi: Oulun ortodoksinen hiippakunta, Luulajan hiippakunta (Ruotsi), Nord-Hålogalandin ja Sör-Hålogalandin hiippakunnat (Norja), Arkangelin, Murmanskin ja Petroskoin hiippakunnat (Venäjä) sekä Muurmanskin alueen ja Karjalan tasavallan luterilaisten edustajana Inkerin kirkko.

Lisätietoja Barentsin kirkkojen neuvoston toiminnasta antaa hiippakuntadekaani.

Pohjois-Pohjoismainen pappeinkokous

Oulun hiippakunnan merkittäviin lähialueyhteyksiin kuuluu Norjan kirkon aloitteesta vuodesta 1947 lähtien järjestetty Pohjois-Pohjoismainen pappeinkokous, Nord-Nordisk prästmöte. Pappeinkokouksen tavoite on tutustuttaa luterilaisten naapurihiippakuntien elämään.

Oulun, Luulajan (Ruotsi), Nord-Hålogalandin (Norja) ja Sör-Hålogalandin (Norja) luterilaisten hiippakuntien edustajat kokoontuvat piispojen johdolla joka toinen vuosi yhteiseen tapaamiseen ja keskusteluun.

Lisätietoja Pohjois-Pohjoismaisesta pappeinkokouksesta antaa hiippakuntadekaani.

Paastonajan ekumeeninen seminaari

Joka toinen vuosi järjestettävään paastoajan ekumeeniseen seminaariin kokoontuvat hiippakunnan luterilaiset, ortodoksiset ja katoliset työntekijät piispojensa johdolla pohtimaan ajankohtaista kirkollista ja teologista teemaa.

Lisätietoja paastonajan ekumeenisesta seminaarista antaa hiippakuntadekaani.

Tansanian Viktorianjärven itäinen ystävyyshiippakunta

Vuodesta 2011 Viktorianjärven itäinen hiippakunta on ollut Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunta. Sen keskuspaikka on Tansanian toiseksi suurimmassa kaupungissa Mwanzassa. Hiippakuntien välinen ystävyyssuhde muodostui 2000-luvun alussa silloisen Oulun hiippakunnan lähetyssihteerin Olavi Heinon toimesta.

Lisätietoja ystävyyshiippakuntatoiminnasta antaa hiippakuntasihteeri Matti Laurila.

Pohjoiskalotin kirkollinen yhteistyöverkosto

Barentsin kirkkojen neuvoston toiminnan jäädytysaikana yhteistyötä Pohjoismaiden pohjoisimpien hiippakuntien kesken päätettiin jatkaa ilman Venäjän kirkkojen edustusta. Tätä varten on perustettu Pohjoiskalotin kirkollinen yhteistyöverkosto. Yhteistyöverkoston jäseninä ovat Norjan, Ruotsin ja Suomen luterilaisten kirkkojen pohjoisimmat hiippakunnat (Nord-Hålogaland, Sör-Hålogaland, Luulaja ja Oulu) sekä Oulun ortodoksinen hiippakunta.

Pohjoiskalotin kirkollisen yhteistyöverkoston työ keskittyy muun muassa kokemusten jakamiseen seurakuntaelämästä, kulttuureista ja teologiasta; pohjoisen yhteiskunnallisen muutoksen analysointiin yhdessä; toimintaan alkuperäiskansojen, vähemmistöjen ja monikielisyyden hyväksi; työskentelyyn ympäristö- ja ilmastokysymysten sekä rauhantyön ja pyhiinvaellusreittien kysymysten parissa; sekä työskentelyyn lasten ja nuorten elämänkysymysten ja osallisuuden hyväksi kirkoissa.

Oulun ortodoksiseurakunnan ikoneita

Ympäristötyö

Luomakunnan varjeleminen on yksi kirkon valitsemista strategisista painopisteistä. Kannamme vastuuta ympäristöstämme monella tapaa.

Kirkolla on oma ympäristöjärjestelmä: Kirkon ympäristödiplomi. Ympäristödiplomista lisätietoa löytyy tästä kirkon sivuille menevästä linkistä.

Kirkko tekee myös ympäristökasvatusta. Sitä tehdään mm. rippikouluissa ja erityisesti vihreissä ripareissa, samoin hartauselämässä ja muissa tapahtumissa. Kirkollisissa lehdissä kirjoitetaan paljon ympäristökysymyksistä.

Terveisiä kirkon ympäristöpäiviltä 19.-20.9.2022, tästä linkistä.

Oulun hiippakunnan ympäristöasian neuvottelukunnan uusin ympäristökirje: Oulun hiippakunnan ympäristökirje 1 – 2024

Lue lisää kirkon ympäristökasvatuksesta. 

Lue lisää kirkon ympäristödiplomista. 

Ympäristödiplomin auditoijat

Auditoija on henkilö, joka on saanut oikeutuksen toimia seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkopuolisena arvioijana.  Oikeudet myöntää kirkkohallitus. Auditoijien ammattitaitoa kannattaa hyödyntää ympäristödiplomia tavoittelevassa seurakunnassa jo ympäristöohjelmaa rakennettaessa.

 • Anu Ainasoja (Kalajoki)
 • Riitta Kukkohovi-Colpaert (Muhos)
 • Hannu Jussi-Pekka (Ylivieska)
 • Outi Soukainen (Oulu)
 • Simo Paakkola (Ii)
 • Seppo Pietilä (Liminka)
 • Tapani Raappana (Haukipudas)
 • Juhani Kaakinen (Oulu)

Ympäristöasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävä on kehittää ympäristötoimintaa Oulun hiippakunnassa. Tehtävänsä toteuttamiseksi neuvottelukunta mm. seuraa ja tukee hiippakunnan seurakuntien ja rovastikuntien ympäristötoimintaa ja –hankkeita. Neuvottelukunta järjestää työalansa koulutus- ja neuvottelupäiviä ja antaa pyydettäessä lausuntoja tuomiokapitulille ja käsittelee seurakunnista tulleet diplomihakemukset.

Lisätietoja: ympäristötoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtaja Riitta Kukkohovi-Colpaert, talouspäällikkö (Muhos) ja sihteeri Outi Soukainen, toimistopuutarhuri (Oulu). Ympäristötyön yhteyshenkilönä tuomiokapitulissa toimii hiippakuntadekaani.

 • Jäsenet:
  -Puheenjohtaja, Riitta Kukkohovi-Colpaert, talouspäällikkö, Muhoksen seurakunta
  -Juhani Kaakinen, ympäristösuojeluyksikön päällikkö , Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  -Hannu Jussi-Pekka, johtava seurakuntamestari, Ylivieska
  -Outi Soukainen, toimistopuutarhuri, Oulu
  -Marika Rahkonen, vastaava lastenohjaaja, Tornio
  -Ari Jarva, nuorisopappi, Rovaniemi
 • Ympäristötoiminnan yhteyshenkilönä tuomiokapitulissa toimii hiippakuntadekaani

Rovastikuntien ympäristövastaavat

Rovastikunnallisia yhteishankkeita, tiedonvaihtoa ja yhteydenpitoa varten on kuhunkin rovastikuntaan yhteistyössä lääninrovastien kanssa nimetty rovastikunnallinen ympäristötoiminnan yhteyshenkilö.

 • Tuomiorovastikunta  toimistopuutarhuri Outi Soukainen (Oulu)
 • Limingan rovastikunta  talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert (Muhos)
 • Rovaniemi – Koillismaan rovastikunta   nuorisotyönohjaaja Tiina Inkeroinen (Pudasjärvi)
 • Kalajoen rovastikunta   seurakuntamestari Hannu Jussi-Pekka (Ylivieska)
 • Kemi-Tornion rovastikunta tilahuoltaja Anne Martin (Tornio)
 • Kokkolan rovastikunta kiinteistötyöntekijä Ahto Huhtala (Kannus)
 • Rovaniemen rovastikunta  avoin
 • Lapin rovastikunta  avoin

Oulun hiippakunnan ympäristödiplomiseurakunnat

Kirkon Ympäristödiplomin saaneet seurakunnat Oulun hiippakunnassa: Pdf-tiedosto avautuu tästä linkistä.

 

Diplomikartta_2022

Hanketoiminta

Kohdataan-hanke 2019-2021

Kohdataan-hankkeella pyrittiin auttamaan ja tukemaan seurakuntia uudenlaisen työkulttuurin kehittämisessä. Lisää hankkeen sisällöstä löydät Kohdataan-hankkeen kotisivulta

Osallisuus Suhteessa - Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä 2020-2022

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli oli osatoteuttajana Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymän Osallisuus Suhteessa – Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä -hankkeessa. Toisena osatoteuttajana oli Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy. Yhteistyökumppaneina mukana ovat Limingan tuomiorovastikunta ja Oulun ortodoksinen hiippakunta.

Hankkeen tavoitteena oli Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän ja yhtymän alueella olevien seurakuntien, ortodoksisen seurakunnan ja Limingan rovastikunnan seurakuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin, vuorovaikutuksen, oman osaamisen kehittäminen hyödyntäen digitaalisia teknologioita asiantuntijoiden osaamisen ja osaamisen johtamisen sekä henkilöstöhallinnon järjestelmien ja ohjausprosessien kehittämisessä. Hankkeessa osallistettiin seurakuntayhtymän organisaation, alueen seurakuntien esimiehet, asiantuntijat ja työntekijät kehittämään työkykyjohtamista, työorganisaation uusia kehittämismalleja, oman osaamisen ja työssäoppimisen prosesseja sekä sitoutetaan myös luottamushenkilöt aktiiviseen ja omaehtoiseen kehittämistyöhön. Kehittämisen painopisteenä oli uusien toimintatapojen ja työskentelymallien tunnistaminen, kokeilu ja käyttöönotto mm. ennakointitietoa ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen osaamisen kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa.

Lue lisää Osallisuus suhteessa- hankkeen kotisivuilta.

Hanke alkoi 1.8.2020 ja päättyi osatoteuttajien osalta 31.7.2022 Oulun seurakuntayhtymä jatkaa hankkeen parissa vielä syksyllä 2022.

Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (toimintalinja 3. / Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. / Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen) ja rahoitusviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vipuvoimaa EU:lta

Rippikoulun digitaalinen kehittäminen. Vertaisoppiminen järjestö- ja paikallisseurakuntien rippikouluissa Oulun hiippakunnassa

Hankkeessa selvitettiin, miten kirkon rippikoulutyön puitteissa nuorten toimintamahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa digitaalisen nuorisotyön keinoin. Rippikoulun kehittämiseksi rippikoululaiset tuottivat sisältöä rippikouluun ja dokumentoivat sitä järjestön ja paikallisseurakuntien rippikoulussa.

Rippikoulutyön digitaalisesta kehittämisestä olivat mukana Oulun hiippakunnan pilottiseurakunnat

 • 2017-2018 Karjasilta, Kiiminki, Keminmaa, Oulujoki, Oulunsalo, Kalajoki sekä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n järjestörippikoulupilottiryhmät.
 • 2018-2019 Karjasilta, Oulujoki, Tuira, Tornio, Inari sekä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n järjestörippikoulupilottiryhmät.

 

UUTE –hanke 2015-2018: Uutta tekemässä

Uute -hanke oli muutoksen ja hyvinvoinnin johtamisen kehittämishanke kuudessa Pohjois-Suomen seurakunnassa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kanssa.

 

 

Turva -hanke 2017-2018: Tukea arjen vaativiin vaiheisiin

Kaikissa Suomen maakunnissa käynnistyi vuoden 2017 alusta Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli LAPE, joka edisti lasten, nuorten ja perheiden hyvää elämää.

Muutosohjelman osana Lapin seurakunnat ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli käynnistivät TURVA –hankkeen. Hankkeessa kehitettiin seurakuntien toteuttamien palvelujen tunnettavuutta ja vahvistettiin vanhemmuuden ja parisuhteen tukea. Hanketta koordinoi Lapin sosiaalialan kehittämiskeskus (Poskelappi) ja hanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriö.

TURVA-hanke vastasi Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamisen osa-alueesta Lapin LAPEssa eli Perhekeskustoimintamalli Lappiin- hankkeessa. Materiaalia aiheesta, sekä tietoa hankkeen vaiheista löydät Innokylästä.

Hanke päättyi 31.12.2018, mutta LAPE-työ maakunnissa ja valtakunnallisesti jatkuu.

Vankilatyö

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin  vankiladiakoni Rea Skog palvelee Pelson vankilan vankeja ja heidän läheisiään. Vankiladiakoni käy sielunhoidollisia keskusteluja, ohjaa vankeja käytännön elämän kysymyksissä, ohjaa raamattupiiriä ja järjestää vankilan hengellistä vierailutoimintaa.

Ylitornion vankilan hengellisestä toiminnasta voit olla yhteydessä Ylitornion seurakunnan nuorisodiakoni Ilkka Korvaan, p. 0405226835.

Kirkkokuntien vankilatyöstä löydät lisätietoja täältä (linkki Kirkot vankiloissa -sivustolle)

Ruisleipä