Kastepuuhun on ripustettu kastettujen nimiä lehdiksi

Hiippakunnan palvelut

Tietosuojatyö

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.

Myös Suomen ev.lut. kirkko ja sen seurakunnat ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Kannettava tietokone tietosuojatyö

Saamelaistyö

Tänne koostetaan tietoa saamelaistyöstä Oulun hiippakunnassa. Koko Suomen alueella saamelaistyötä koordinoi Erva Niittyvuopio. Viranhaltijan virkapaikka on Oulun hiippakunnan tuomiokapituli.

Saamelaistyöstä Kirkkohallituksessa löydät lisätietoa Sakastista. 

Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2018 uuden pohjoissaamelaisen raamatunkäännöksen. Uusi käännös tukee saamelaista jumalanpalveluselämää, mutta merkitsee paljon sekä kielellisesti että kulttuurisesti Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle.

Saamenkielinen raamatunkäännös Suomen Pipliaseuran verkkosivuilla.

Viittomakielinen työ

TERVETULOA VIITTOMAKIELISEEN SEURAKUNTAYHTEISÖÖN POHJOIS-SUOMESSA!

Jumalanpalveluksista ja kirkollisista toimituksista Pohjois-Suomen alueella vastaa Oulun piirin kuurojenpappi. Hän tekee koti- ja laitoskäyntejä, tiedottaa tapahtumista ja osallistuu viittomakielisiin ryhmiin, leireille ja retkille. Kuurojenpapin työalueeseen kuuluvat Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa (pl. Kokkolan rovastikunta).

Viittomakieli on äidinkieleni, sydämeni kieli. En ole vammainen, vaan kuulun kuurojen kieli -ja kulttuurivähemmistöön.


Ollaan yhteydessä!

Kuurojenpappi Päivi Liiti
p. 044 755 5554
paivi.liiti@evl.fi

 

 

 

Viittova seurakunta Facebookissa Viittova seurakunta Youtubessa

Ekumenia ja kansainväliset yhteydet

Barentsin kirkkojen neuvosto

Vuonna 1996 perustettiin Barentsin kirkkojen neuvosto (Samarbetsrådet för Kristna Kyrkor i Barentsregionen, SKKB).  SKKB:n toiminnassa mukana oleminen on osa Suomen ev-lut kirkon virallista ekumeenista työtä, josta Oulun hiippakunta kantaa päävastuun.

Neuvoston toiminnassa ovat olleet esillä teologisten teemojen lisäksi kirkkojen antama koulutus, sosiaaliset kysymykset, ympäristökysymykset sekä kysymys alkuperäiskansoista, erityisesti saamelaisten asemasta.

Barentsin kirkkojen neuvostoon kuuluvat Oulun evankelis-luterilaisen hiippakunnan lisäksi: Oulun ortodoksinen hiippakunta, Luulajan hiippakunta (Ruotsi), Nord-Hålogalandin ja Sör-Hålogalandin hiippakunnat (Norja), ArkangelinMuurmanskin ja Petroskoin hiippakunnat (Venäjä) sekä Muurmanskin alueen ja Karjalan tasavallan luterilaisten edustajana Inkerin kirkko.

Lisätietoja Barentsin kirkkojen neuvoston toiminnasta antaa hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen.

Pohjois-Pohjoismainen pappeinkokous

Oulun hiippakunnan merkittäviin lähialueyhteyksiin kuuluu Norjan kirkon aloitteesta vuodesta 1947 lähtien järjestetty Pohjois-Pohjoismainen pappeinkokous, Nord-Nordisk prästmöte. Pappeinkokouksen tavoite on tutustuttaa luterilaisten naapurihiippakuntien elämään.

Oulun, Luulajan (Ruotsi), Nord-Hålogalandin (Norja) ja Sör-Hålogalandin (Norja) luterilaisten hiippakuntien edustajat kokoontuvat piispojen johdolla joka toinen vuosi yhteiseen tapaamiseen ja keskusteluun. Seuraava tapaaminen on vuonna 2019.

Lisätietoja Pohjois-Pohjoismaisesta pappeinkokouksesta antaa hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen.

Paastonajan ekumeeninen seminaari

Joka toinen vuosi järjestettävään aastoajan ekumeeniseen seminaariin kokoontuvat hiippakunnan luterilaiset, ortodoksiset ja katoliset työntekijät piispojensa johdolla pohtimaan ajankohtaista kirkollista ja teologista teemaa. Seuraava seminaari järjestetään vuonna 2020 ja siitä vastaa luerilainen hiippakunta.

Lisätietoja paastonajan ekumeenisesta seminaarista antaa hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen.

Tansanian Viktorianjärven itäinen ystävyyshiippakunta

Vuodesta 2011 Viktorianjärven itäinen hiippakunta on ollut Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunta. Sen keskuspaikka on Tansanian toiseksi suurimmassa kaupungissa Mwanzassa. Hiippakuntien välinen ystävyyssuhde muodostui 2000-luvun alussa silloisen Oulun hiippakunnan lähetyssihteerin Olavi Heinon toimesta.

Lisätietoja ystävyyshiippakuntatoiminnasta antaa hiippakuntasihteeri Matti Laurila.

Oulun ortodoksiseurakunnan ikoneita

Ympäristötyö

Luomakunnan varjeleminen on yksi kirkon valitsemista strategisista painopisteistä. Kannamme vastuuta ympäristöstämme monella tapaa.

Kirkolla on oma ympäristöjärjestelmä: Kirkon ympäristödiplomi.

Kirkko tekee myös ympäristökasvatusta. Sitä tehdään mm. rippikouluissa ja erityisesti Vihreissä ripareissa, samoin hartauselämässä ja muissa tapahtumissa. Kirkollisissa lehdissä kirjoitetaan paljon ympäristökysymyksistä.

Hanketoiminta

UUTE –hanke 2015-2018: Uutta tekemässä

Uute -hanke oli muutoksen ja hyvinvoinnin johtamisen kehittämishanke kuudessa Pohjois-Suomen seurakunnassa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kanssa.

Hankkeeseen pohjautuva julkaisu ilmestyy alkukeväästä 2019. Se linkitetään tänne.

 

Turva -hanke 2017-2018: Tukea arjen vaativiin vaiheisiin

Kaikissa Suomen maakunnissa käynnistyi vuoden 2017 alusta Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma eli LAPE, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvää elämää.

Muutosohjelman osana Lapin seurakunnat ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli käynnistivät TURVA –hankkeen. Hankkeessa kehitettiin seurakuntien toteuttaman matalan kynnyksen lapsi, nuori ja perhetoimintojen tunnettavuutta ja vahvistettiin perhe ja parisuhdetukirakenteita. KHanketta koordinoi Lapin sosiaalialan kehittämiskeskus (Poskelappi).

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen LAPE-hankesivusto

TURVA-hanke vastasi Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistamisen osa-alueesta Lapin LAPEssa. Materiaalia aiheesta, sekä tietoa hankkeen vaiheista löydät Innokylästä.

Rippikoulun digitaalinen kehittäminen. Vertaisoppiminen järjestö- ja paikallisseurakuntien rippikouluissa Oulun hiippakunnassa

Hankkeessa selvitetään, miten kirkon rippikoulutyön puitteissa nuorten toimintamahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa digitaalisen nuorisotyön keinoin. Rippikoulun kehittämiseksi rippikoululaiset tuottavat sisältöä rippikouluun ja dokumentoivat sitä järjestön ja paikallisseurakuntien rippikoulussa.

Rippikoulutyön digitaalisesta kehittämisestä ovat mukana Oulun hiippakunnan pilottiseurakunnat

  • 2017-2018 Karjasilta, Kiiminki, Keminmaa, Oulujoki, Oulunsalo, Kalajoki sekä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n järjestörippikoulupilottiryhmät.
  • 2018-2019 Karjasilta, Oulujoki, Tuira, Tornio, Inari sekä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry:n järjestörippikoulupilottiryhmät.