Värikäs tilkkutäkki isoäidin neliöistä

Tukea työhön

Koulutus

Hiippakunnan henkilöstökoulutukset

Kirjo-1 papeille muuttuu vuoden 2021 alusta. Linkki lisätietoihin: Kirjo-I papeille

Oulun hiippakunta järjestää seurakuntien ja rovastikuntien työtä tukevia henkilöstökoulutuksia ja verkostotapaamisia.

Kaikki tulevat koulutukset ja verkostotapaamiset löydät kalenterista. Valitse kalenterissa, tyyppi: Koulutus tai verkostotapaaminen.

Koulutusavustukset

Kirkkoon on luotu koulutusavustusjärjestelmä, jonka puitteissa seurakunta tai yksittäinen työntekijä voi saada koulutukseen avustuksen hiippakunnaltaan. Seurakunnan palveluksessa olevien avustukset hakee seurakunta hyväksytyn koulutussuunnitelman perusteella. Mikäli hakija on muun työnantajan palveluksessa tai työttömänä, hän voi hakea avustusta myös yksityishenkilönä.

Ohjeet koulutusavustuksen hakemiseen

 

Pastoraalikoulutus

Pastoraalitutkintojen hehkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS) tehdään hiippakuntadekaanin kanssa. Häneltä saa myös lisätietoja pastoraalitutkinnoista.

Koulutusten materiaalit Kirkon henkilöstökoulutus

Ohjausta ja tukea

Työntekijälle on tarjolla ohjausta ja tukea työuran eri vaiheisiin. Perehdytys tapahtuu omassa seurakunnassa työn alkaessa. Hiippakunta järjestää papeille ordinaatiokoulutuksen ja muille työntekijöille orientoitumiskoulutuksen. Niiden yhteydessä aloitetaan uusien työntekijöiden mentorointi. Työuran myöhemmässä vaiheessa on mahdollisuuus hakeutua työnohjaukseen. Spiritualiteettiin liittyvien asioiden käsittelyyn on  tarjolla muun muassa hengellistä ohjausta ja retriittitoimintaa.

 

oulun tuomiokirkon lasioven yksityiskohtia

Piispantarkastus

Kirkkojärjestyksen (KJ 18: 4-8, linkki Finlex-sivustolle) mukaisesti piispan tulee toimittaa säännöllisin väliajoin tarkastuksia hiippakuntansa seurakunnissa. Piispantarkastuksilla on pitkä perinne kirkon historiassa ja tarkastukset ovat osa piispan kaitsentatehtävää.

Piispantarkastuksissa piispaa avustavat mm. pappisasessori, lääninrovasti, notaari sekä työyhteisökehittäjät. Piispan ja hänen avustajiensa vierailut antavat mahdollisuuden oman seurakunnan haasteiden, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden yhteiselle arvioinnille. Yhteisissä neuvotteluissa käsitellään seurakunnan toiminnan painopisteitä, työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta. Piispantarkastukseen sisältyvät työskentelyjaksot seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Piispantarkastusseurue tuomiokirkon yleisessä tarkastuksessa

Työn ja johtamisen kehittäminen

Kirkon johtamisen erityiskoulutus

Kirkon johtamiskoulutus on suunnattu kirkon johtamistehtävissä työskenteleville tai niihin hakeutumista suunnitteleville. Se vastaa seurakuntatyön tarpeisiin ja antaa eväitä kirkon työn johtamisen haasteisiin.

Lisätietoa Kirkon johtamisen erityiskoulutus

Työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen (organisaatiokonsultointi) on kehittäjän ohjauksessa tapahtuvaa työskentelyä, joka tukee johtajaa ja työyhteisöä työssä.

Hiippakunnassa toimii kirkon kouluttamia organisaatiokonsultteja, jotka ovat seurakuntien käytössä.

Työkyvyn ylläpitäminen

Kuntoutuksessa haetaan ratkaisuja työssä jaksamisen tukemiseksi tarkastelemalla mitä työssä tapahtuu, mikä työssä on muuttunut ja kuinka muutokset vaikuttavat työn sujumiseen. Kuntoutuksessa keskitytään työ- ja toimintakyvyn edistämiseen silloin kun toimintakyky on heikentynyt sairaus tai oireet heikentävät sitä

Seurakuntien palveluksessa olevien kuntoutukseen liittyvistä asioista vastaa tuomiokapitulissa hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka.

Seurakuntatyö

Seurakuntien työalojen erityiskysymyksiin löytyy tietoa täältä:

Lapsia ehtoollisella

Kriisitilanteissa

Kirkkoon toimijana sekä työnantajana kohdistuu erityisiä odotuksia kriisitilanteissa.

 

Työntekijä kirkon henkisen huollon liivissä