Tuomiokirkon lasimaalaus

Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunto

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena.

Tuomiokapitulin kokousajankohdat löydät allaolevasta linkistä helpoiten niin, että valitset hakuun Tyyppi -kohdasta ”tuomiokapitulin kokous”.

Tuomiokapitulin jäseniä ovat piispa (pj.) tuomiorovasti (varapj.), pappiasessorit (2), maallikkojäsen, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Pappisasessorit valitaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi. Hiippakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen (4 vuotta) maallikkojäsenen tuomiokapituliin.  Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Sihteerinä toimii hiippakuntapastori.

Kuvassa vasemmalta vs. hiippakuntapastori Seija Helomaa, pappisasessori Ilkka Mäkinen, lakimiesasessori Mari Aalto, tuomiorovasti Satu Saarinen, piispa Jukka Keskitalo, pappisasessori Mirva Ahola, maallikkoedustaja Hannu Kallunki ja hiippakuntadekaani Juha Rauhala. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Jukka Paananen puuttuu kuvasta.

Tuomiokapitulin jäsenet

  • Jukka Keskitalo, piispa
  • Satu Saarinen, tuomiorovasti
  • Mirva Ahola, pappisasessori
  • Ilkka Mäkinen, pappisasessori
  • Hannu Kallunki, maallikkojäsen
  • Mari Aalto, lakimiesasessori
  • Juha Rauhala, hiippakuntadekaani
  • Jukka Paananen, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, läsnäolo- ja puheoikeus
  • Päivi Liiti, sihteeri, läsnäolo- ja puheoikeus

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Aloitteita käsitellään kaikissa kokouksessa.

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirjat avautuvat alapuolen linkeistä pdf-tiedostoiksi.

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirja 8.6.2024

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirja 10.2.2024

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirja 10.6.2023

Hiippakuntavaltuuston pöytäkirja 11.2.2023

 

 

 

Jäsenet 2024-2028

Maallikot

Alanko Juha
Gröhn Jiska
Heikkinen Arja
Helanen Suvi
Jaakkola Jukka
Kaakinen Marita
Kaisto Antti
Kallunki Hannu
Kemppainen Marjo
Koutonen Tarja
Lampela Ritva
Paananen Jukka
Pouke Eeva

Papit

Ebeling Mika
Joensuu Jukka
Mourujärvi Reetta
Oikarinen Erja
Pitkänen Katariina
Savuoja Ari
Tahkola Marja-Leena

Saamelaisten edustaja

Pekkala, Aslak

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Linkki: Kirkolliskokous Evl.fi/plus -sivustolla

Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajat

Maallikkoedustajat

Heikkinen Arja
Hekkala Markku
Kaisanlahti Janne
Kallunki Hannu
Kippo Hannu
Nivala Juha
Okkonen Tuula
Pouke Eeva
Syrjälä Asko

Pappisedustajat

Holma Heikki
Niemelä Pauli
Pesonen Niilo
Saarinen Satu

Saamelaisten edustaja

Pekkala, Aslak

Rekrytointiprosessit

Seurakunnan ja tuomiokapitulin hallinnossa viedään läpi monenlaisia rekrytointiprosesseja. Pappeja koskevat rekrytoinnit etenevät yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa, muiden työntekijäryhmien kohdalla seurakunta itse hoitaa prosessia. Pappien virantäyttöprosesseista saat lisätietoa allaolevista linkeistä, jotka johtavat kunkin viran omalle alasivulle.

Kokousväkeä seurakunnan tiloissa

Kunniamerkit

Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali (kuvassa).

Seurakuntatyön kunniaksi voidaan myöntää Pro ecclesia -mitali. Seurakuntien tulee toimittaa Pro ecclesia -mitalin ehdotukset tuomiokapitulille toukokuun alkuun mennessä.

Lisää tietoa kirkollisista kunniamerkeistä löytyy Evl.fi/plus -sivustolta (linkki), josta löytyy myös lomake, jolla kunniamerkkiä voi ehdottaa.

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkohallitus päättää vuosittain seurakuntien päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapitulit määräävät vuosittain kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2024:

10.3.2024        4. paastonajan sunnuntai (Laetare) Elämän leipä
Kolehti kohdennetaan vaikeassa elämäntilanteessa oleville lapsiperheille Oulun hiippakunnan alueella.  Köyhyys koskettaa joka yhdeksättä lasta Suomessa. Yli 120 000 lasta elää pienituloisessa perheessä. Huoli perheen toimeentulosta on kasvanut merkittävästi elinkustannusten nousun myötä eikä pienituloisilla perheillä ole käytettävissä säästöjä yllättävien menojen maksamiseen. Lapsiperheköyhyys vaikuttaa lasten välittömään hyvinvointiin sekä pitkälle elämänkulkuun. Oulun hiippakunnan alueella diakoniatyössä kohdataan vuosittain paljon tuentarpeessa olevia lapsiperhettä.

Kolehti maksetaan Kirkon keskusrahaston tilille FI47 8000 1000 0676 87 (DABAFIHH).
Viesti: 362000.1023200220

6.10.2024        20. sunnuntai helluntaista Usko ja epäusko
Kolehti kohdennetaan Nyakaton raamattuopiston toiminnan tukemiseen. Oulun hiippakunnan pitkäaikainen ystävyyshiippakunta on Viktoriajärven Itäinen hiippakunta Tansaniassa.  Hiippakuntien kesken on solmittu yhteistyösopimus, jossa sovitaan hengellisestä yhteydestä, toisten puolesta rukoilemisesta, erilaisista vierailuista ja vaihdoista sekä hyvien käytänteiden jakamisesta. Sopimuksella on vahvistettu myös Oulun hiippakunnan seurakuntien tuki Nyakaton raamattuopistolle. Nyakaton raamattuopisto kouluttaa kirkolle pappeja, evankelistoja ja seurakuntatyöntekijöitä ja toimii yhteistyössä Iringan yliopiston kanssa. Tuki ohjataan Suomen Lähetysseuran kautta.

Kolehti maksetaan Kirkon keskusrahaston tilille FI47 8000 1000 0676 87 (DABAFIHH).
Viesti: 362000.1023200220

Raha pudotetaan kolehtihaaviin

Vaalit

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston uudet edustajat valittiin 1.5.2024 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 13.2.2024 järjestettävissä vaaleissa. Vaalien tulokset tästä linkistä.

Pappisasessorin vaalit

Oulun hiippakunnan pappisasessorin vaali käytiin 10.1.2023. Pappisasessoriksi valittiin Ilkka Mäkinen ajalle 1.3.2023-28.2.2026.

Oulun hiippakunnan pappisasessorin vaali käytiin 3.11.2022. Pappisasessoriksi valittiin Mirva Ahola ajalle 1.3.2023-28.2.2026.

 

 

Kokouspapereita päätöksenteon pohjana kokouspöydällä
Puheenjohtajan nuija kopahtaa pöytään kokouksessa