Tuomiokirkon lasimaalaus

Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunto

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena.

Tuomiokapitulin kokousajankohdat löydät allaolevasta linkistä helpoiten niin, että valitset hakuun Tyyppi -kohdasta “tuomiokapitulin kokous”.

Tuomiokapitulin jäseniä ovat piispa (pj.) tuomiorovasti (varapj.), pappiasessorit (2), maallikkojäsen, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Pappisasessorit valitaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi. Hiippakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen (4 vuotta) maallikkojäsenen tuomiokapituliin. Kokouksessa on hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla puhe- ja läsnäolo-oikeus. Sihteerinä toimii hiippakuntapastori.

Tuomiokapitulin jäsenet

 • Jukka Keskitalo, piispa
 • Satu Saarinen, tuomiorovasti
 • Kari Tiirola, pappisasessori
 • Heikki Nissinen, pappisasessori
 • Aino Paananen, maallikkojäsen
 • Mari Aalto, lakimiesasessori
 • Kari Ruotsalainen, hiippakuntadekaani
 • Marja Kantola, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, läsnäolo- ja puheoikeus
 • Päivi Liiti, sihteeri, läsnäolo- ja puheoikeus

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Aloitteita käsitellään kaikissa kokouksessa.

Jäsenet

Maallikot

 • Hekkala, Markku
 • Kantola, Marja, puheenjohtaja
 • Kemppainen, Elina
 • Kivioja, Arto
 • Kulpakko, Aino
 • Lahti, Liisa
 • Lampela, Ritva
 • Paananen, Aino
 • Pouke, Eeva
 • Salo, Heikki
 • Savela, Antti
 • Taskila, Matti
 • Vuollet, Marja-Leena

Papit

 • Helomaa, Seija
 • Lautamo, Aki
 • Lindström, Mirja-Liisa
 • Oikarinen, Erja
 • Sirviö, Jouni
 • Tiirola, Kaija
 • Törmänen, Tuomo
Saamelaisten edustaja
 • Magga, Ulla-Maarit

Sihteerinä toimii hiippakuntapastori.

Hiippakuntavaltuuston jäsenet

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Kirkolliskokous Evl.fi/plus -sivustolla

Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajat

Maallikkoedustajat

 • Hekkala, Markku
 • Himanka, Mikko A.
 • Kaisanlahti, Janne
 • Myllylä, Sirkka-Liisa
 • Okkonen, Tuula
 • Parpala, Marianna
 • Savela, Antti
 • Taskila, Matti

Pappisedustajat

 • Hautala, Jukka
 • Niemelä, Pauli
 • Kauppila, Helena
 • Palmu, Pasi
Puheenjohtajan nuija kopahtaa pöytään kokouksessa

Rekrytointiprosessit

Seurakunnan ja tuomiokapitulin hallinnossa viedään läpi monenlaisia rekrytointiprosesseja. Pappeja koskevat rekrytoinnit etenevät yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa, muiden työntekijäryhmien kohdalla seurakunta itse hoitaa prosessia.

Kokousväkeä seurakunnan tiloissa

Kunniamerkit

Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali (kuvassa).

Seurakuntatyön kunniaksi voidaan myöntää Pro ecclesia -mitali. Seurakuntien tulee toimittaa Pro ecclesia -mitalin ehdotukset tuomiokapitulille toukokuun alkuun mennessä.

Lisää tietoa kirkollisista kunniamerkeistä löytyy Evl.fi/plus -sivustolta, josta löytyy myös lomake, jolla kunniamerkkiä voi ehdottaa.

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkohallitus päättää vuosittain seurakuntien päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapitulit määräävät vuosittain kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2020:

– 16.2.2020 Oulun hiippakunnan toimintaan nuoriso- ja kasvatustyössä, lähetystyössä sekä diakoniatyössä.
– 27.9.2020 Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen Lähetysseuran kautta.

Raha pudotetaan kolehtihaaviin

Vaalit

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Kirkon keskushallinnon sekä hiippakuntien ylimpiin päättäviin elimiin valittiin hiippakunnittain uudet edustajat 11.2.2020 järjestettävissä vaaleissa.

Pappisasessorin vaalit

Oulun hiippakunnan molempien pappisasessoreiden tehtäväkausi päättyy helmikuussa 2020. Hiippakunnassa toimitetiin pappisasessorin vaali 11.2.2020.

Kokouspapereita päätöksenteon pohjana kokouspöydällä
Puheenjohtajan nuija kopahtaa pöytään kokouksessa