Tuomiokirkon lasimaalaus

Päätöksenteko

Tuomiokapitulin istunto

Tuomiokapitulin tehtävänä on hoitaa hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena.

Tuomiokapitulin kokousajankohdat löydät allaolevasta linkistä helpoiten niin, että valitset hakuun Tyyppi -kohdasta “tuomiokapitulin kokous”.

Tuomiokapitulin jäseniä ovat piispa (pj.) tuomiorovasti (varapj.), pappiasessorit (2), maallikkojäsen, lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Pappisasessorit valitaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi. Hiippakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen (4 vuotta) maallikkojäsenen tuomiokapituliin.  Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Sihteerinä toimii hiippakuntapastori.

Tuomiokapitulin jäsenet

  • Jukka Keskitalo, piispa
  • Satu Saarinen, tuomiorovasti
  • Mirva Ahola, pappisasessori
  • Heikki Nissinen, pappisasessori
  • Hannu Kallunki, maallikkojäsen
  • Mari Aalto, lakimiesasessori
  • Kari Ruotsalainen, hiippakuntadekaani
  • Jukka Paananen, hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, läsnäolo- ja puheoikeus
  • Päivi Liiti, sihteeri, läsnäolo- ja puheoikeus

Hiippakuntavaltuusto

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on yleisesti tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa. Yksityiskohtaisina tehtävinä on mm. hyväksyä vuosittain hiippakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio ja tilinpäätös toimintakertomuksineen. Hiippakuntavaltuustolla on vähintään kaksi kokousta vuodessa. Hiippakunnan edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään helmikuussa pidettävässä kokouksessa ja toiminta- ja talousarvio käsitellään kesäkuussa pidettävässä kokouksessa. Aloitteita käsitellään kaikissa kokouksessa.

Jäsenet

Maallikot

Hekkala Markku
Helanen Suvi
Heikkinen Arja
Hänninen Juha
Kallunki Hannu
Kumpulainen Rita
Kupsala Jari
Lehto Pekka
Paananen Jukka
Savuoja Arja
Taskila Matti
Tornberg Antti
Vuokila Kalervo

Papit

Lindström Mirja-Liisa
Mustakallio Pekka
Nivala Eija
Oikarinen Erja
Pokka Tapio
Sirviö Jouni
Tölli Tuomas

Saamelaisten edustaja

Pekkala, Aslak

Sihteerinä toimii hiippakuntapastori.

Kirkolliskokous

Kirkolliskokous on kirkon ylin toimielin. Se käsittelee kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se kokoontuu Turussa toukokuussa ja marraskuussa noin viikon ajan. Kirkolliskokoukselle voivat tehdä esityksiä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot ja aloitteita kirkolliskokousedustajat.

Linkki: Kirkolliskokous Evl.fi/plus -sivustolla

Oulun hiippakunnan kirkolliskokousedustajat

Maallikkoedustajat

Heikkinen Arja
Kaisanlahti Janne
Kippo Hannu
Nivala Juha
Okkonen Tuula
Parpala Marianna
Savela Antti
Taskila Matti

Pappisedustajat

Hautala Jukka
Niemelä Pauli
Palmu Pasi
Pesonen Niilo
Pitkänen Katariina

Rekrytointiprosessit

Seurakunnan ja tuomiokapitulin hallinnossa viedään läpi monenlaisia rekrytointiprosesseja. Pappeja koskevat rekrytoinnit etenevät yhteistyössä tuomiokapitulin kanssa, muiden työntekijäryhmien kohdalla seurakunta itse hoitaa prosessia. Pappien virantäyttöprosesseista saat lisätietoa allaolevista linkeistä, jotka johtavat kunkin viran omalle alasivulle.

Kokousväkeä seurakunnan tiloissa

Kunniamerkit

Kirkolliset kunniamerkit ovat Pyhän Henrikin risti (PHR), Mikael Agricolan risti (MAR) ja Pro ecclesia -mitali (kuvassa).

Seurakuntatyön kunniaksi voidaan myöntää Pro ecclesia -mitali. Seurakuntien tulee toimittaa Pro ecclesia -mitalin ehdotukset tuomiokapitulille toukokuun alkuun mennessä.

Lisää tietoa kirkollisista kunniamerkeistä löytyy Evl.fi/plus -sivustolta (linkki), josta löytyy myös lomake, jolla kunniamerkkiä voi ehdottaa.

Hiippakunnalliset kolehdit

Kirkkohallitus päättää vuosittain seurakuntien päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista. Suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapitulit määräävät vuosittain kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Hiippakunnalliset kolehdit vuonna 2020:

– 16.2.2020 Oulun hiippakunnan toimintaan nuoriso- ja kasvatustyössä, lähetystyössä sekä diakoniatyössä.
– 27.9.2020 Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon Viktoriajärven Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen Lähetysseuran kautta.

Raha pudotetaan kolehtihaaviin

Vaalit

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Kirkon keskushallinnon sekä hiippakuntien ylimpiin päättäviin elimiin valittiin hiippakunnittain uudet edustajat 11.2.2020 järjestettävissä vaaleissa.

Pappisasessorin vaalit

Oulun hiippakunnan molempien pappisasessoreiden tehtäväkausi päättyy helmikuussa 2020. Hiippakunnassa toimitettiin pappisasessorin vaali 11.2.2020.

Kokouspapereita päätöksenteon pohjana kokouspöydällä
Puheenjohtajan nuija kopahtaa pöytään kokouksessa