Ehtoollispikarit Tuiran kirkossa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Diakonian virkaan vihkiminen

Diakonian virkaan vihkiminen

Diakonianvihkimystä voivat hakea sellaiset diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittaneet, jotka tulevat töihin johonkin Oulun hiippakunnan seurakuntaan.

Vihkimyksen voi saada myös kelpoisuusehdot täyttävä henkilö, jolla on diakoniaan liittyviä tehtäviä kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa. Tällöin edellytetään kirjallista lausuntoa diakonisista tehtävistä organisaation edustajalta. Lisäksi, jos kelpoisuusehdot täyttävä henkilö toimii säännöllisesti seurakunnan vapaaehtoistehtävissä, hän voi hakea vihkimystä.  Tällöin kyseessä olevan seurakunnan kirkkoherran tulee esittää kirjallinen pyyntö diakonianvihkimyksestä.

Diakonianvihkimystä haetaan henkilökohtaisesti suoraan piispalta sen jälkeen, kun vihkimyksen ehdot täyttyvät. Piispa haastattelee kaikki vihkimystä hakeneet ja ratkaisee, ketkä saavat diakonian vihkimyksen.

Vihkimystä edeltää ordinaatiovalmennus, jossa paneudutaan diakonian viranhaltijan identiteettiin ja työhön, tukeen ja koulutukseen. Valmennus on osallistujille maksuton, jokainen vastaa omista matkakuluistaan. Vihkimyksen jälkeen muualle kuin seurakuntaan meneville järjestetään noin vuoden mittainen mentorointiprosessi diakoniaviranhaltijan kanssa.

Diakonianvihkimys järjestetään Oulun hiippakunnassa seuraavan kerran sunnuntaina 18.4. 2021. Viime kevään 2020 vihkimys helatorstailta siirtyi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Siirtyneeseen vihkimykseen tulleet hakemukset huomioidaan kevään 2021 vihkimyksessä

Vihkimystä edeltää vihittävien ordinaatiovalmennus, joka järjestetään Oulun tuomiokapitulin tallikappelissa 7.-9.4.2021. Kevään 2021 vihkimykseen hakuaika on päättynyt. Seuraa tiedotustamme seuraavasta vihkimysajankohdasta.