Ehtoollispikarit Tuiran kirkossa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Diakonian virkaan vihkiminen

Diakonian virkaan vihkiminen

Diakonianvihkimystä voivat hakea sellaiset diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittaneet, jotka tulevat töihin johonkin Oulun hiippakunnan seurakuntaan.

Vihkimyksen voi saada myös muu kelpoisuusehdot täyttävä henkilö, jolla on diakoniaan liittyviä tehtäviä kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa. Tällöin edellytetään kirjallista lausuntoa diakonisista tehtävistä organisaation edustajalta. Lisäksi, jos kelpoinen henkilö hakeva toimii säännöllisesti seurakunnan vapaaehtoistehtävissä, kyseessä olevan seurakunnan kirkkoherra voi esittää kirjallisen pyynnön diakonianvihkimyksestä.

Diakonianvihkimystä haetaan henkilökohtaisesti suoraan piispalta sen jälkeen, kun vihkimyksen ehdot täyttyvät. Piispa haastattelee kaikki vihkimystä hakeneet ja ratkaisee, ketkä saavat diakonian vihkimyksen.

Vihkimystä edeltää ordinaatiovalmennus, jossa paneudutaan diakonian viranhaltijan identiteettiin ja työhön, tukeen ja koulutukseen. Valmennus on osallistujille maksuton, jokainen vastaa omista matkakuluistaan. Vihkimyksen jälkeen muualle kuin seurakuntaan meneville järjestetään noin vuoden mittainen mentorointiprosessi diakoniaviranhaltijan kanssa.

Diakonianvihkimys järjestetään Oulun hiippakunnassa seuraavan kerran

Diakonianvihkimys järjestetään Oulun hiippakunnassa seuraavan kerran sunnuntaina 18.4. 2021. Viime kevään 2020 vihkimys helatorstailta siirtyy koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi.

Vihkimystä edeltää Vihittävien ordinaatiovalmennus, joka järjestetään Oulun tuomiokapitulin tallikappelissa 7.-9.4.2021. Siirtyneeseen vihkimykseen tulleet hakemukset huomioidaan kevään 2021 vihkimyksessä. Uusia hakemuksia otetaan vastaan 15.4.2021 mennessä.