Ehtoollispikarit Tuiran kirkossa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Diakonian virkaan vihkiminen

Diakonian virkaan vihkiminen

Diakonianvihkimystä voivat hakea sellaiset diakonian virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittaneet, jotka tulevat töihin johonkin Oulun hiippakunnan seurakuntaan.

Vihkimyksen voi saada myös kelpoisuusehdot täyttävä henkilö, jolla on diakoniaan liittyviä tehtäviä kristillisen järjestön, valtion, kunnan, säätiön, yksityisen järjestön tai muun yhteisön palveluksessa. Tällöin edellytetään kirjallista lausuntoa diakonisista tehtävistä organisaation edustajalta.

Diakonianvihkimystä haetaan henkilökohtaisesti suoraan piispalta sen jälkeen, kun vihkimyksen ehdot täyttyvät. Piispa haastattelee kaikki vihkimystä hakeneet ja ratkaisee, ketkä saavat diakonian vihkimyksen.

Vihkimystä edeltää ordinaatiovalmennus, jossa paneudutaan diakonian viranhaltijan identiteettiin ja työhön, tukeen ja koulutukseen. Valmennus on osallistujille maksuton, jokainen vastaa omista matkakuluistaan. Vihkimyksen jälkeen muualle kuin seurakuntaan meneville järjestetään noin vuoden mittainen mentorointiprosessi diakoniaviranhaltijan kanssa.

Diakonianvihkimys järjestetään Oulun hiippakunnassa helatorstaina 26.5. 2022 klo 10 Oulun Tuomiokirkossa. 

Vihkimystä siis edeltää vihittävien ordinaatiovalmennus ja piispan haastattelu. Ne  järjestetään Oulun tuomiokapitulissa 16.-17.5.2022. Päivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 16.30 mennessä. Tarkempi ohjelma lähetetään kevään aikana hakemuksen laittaneille. Hakemukset liitteineen tulee lähettää 9.5.22 mennessä, tarkemmat ohjeet liitteissä alla.