Ehtoollispikarit Tuiran kirkossa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Pappisvihkimys

Pappisvihkimys

Pappisvihkimys edellyttää kutsua. Seurakunnan papin tehtävässä kutsun on oltava vähintään puolen vuoden mittainen kokoaikaisen viranhoidon jakso tai vuoden mittainen osa-aikainen jakso.  Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, kirkon lähetysjärjestö tai tietyin edellytyksin muu kristillinen järjestö. Papiksi voidaan vihkiä myös opetustehtäviin tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Pappisvihkimystä toivovan henkilön on tärkeää seurata työtilannetta kirkon työpaikkatorin (linkki evl.fi-sivustolle) kautta ja toimittaa esittelymateriaalit hiippakuntapastorille (linkki yhteystiedot-sivustolle)

Esittelymateriaalit

1. Täytä esittelylomake tästä. (word-tiedosto)

2. Kirjoita 2-3 sivun pituinen essee aiheesta ”Tieni kohti pappeutta. Minkälainen pappi haluaisin olla?” Käsittele tekstissäsi seuraavia teemoja: 
* Hengellinen tieni kohti pappeutta: Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että haen pappisvihkimystä?
* Millainen pappi minusta tulisi ja millainen on pappisihanteeni?
* Millainen on raamatuntulkintani?

3. Kokoa seuraavat liitteet:
* tutkintotodistukset (TK, TM, mahdolliset aiemmat tutkinnot) ja/tai opintorekisteriote
* psykologisen soveltuvuustutkimuksen janapaperi
* portfolio osallistumisesta seurakunnan toimintaan
* keskeiset työtodistukset
* mahdolliset suositukset

Toimita esittelykirjeen materiaalit sähköisesti hiippakuntapastorille.

Huomaa, että esittelykirje on voimassa 6 kuukautta, minkä jälkeen tilanne on päivitettävä!

Piispan haastattelu

Pappisvihkimyksen hakemisessa tärkeä vaihe on piispan tapaaminen.  Hiippakuntapastori kutsuu haastatteluun ensisijaisesti seurakuntien haastatteluissa ensimmäisille sijoille asetettuja hakijoita. Seurakuntien tarpeet ja hiippakunnan kokonaistyöllisyystilanne ratkaisevat haastateltavien määrän.

Ordinaatiovalmennus I ja II

Ennen pappisvihkimystä vihittäville järjestetään 3–5 päivän mittainen ordinaatiovalmennus I. Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun, kun on saanut vähintään puolen vuoden mittaisen vokaation papin virkaan ja osallistunut piispan haastattelupäivään. Päätös pappisvihkimykseen hyväksymisestä tehdään ordinaatiovalmennuksen yhteydessä tuomiokapitulin istunnossa.

Ordinaatiovalmennus I:n ennakkotehtävät ja ohjelman saat, kun tuomiokapituli on päättänyt kutsua sinut ordinatiovalmennukseen. Varaudu myös esittämään yllä luetellut asiakirjat sekä lääkärintodistus (lomake T, enintään 6 kk vanha), rikosrekisteriote ja virkatodistus valmennuksen aikana alkuperäisinä kappaleina. Rikosrekisteriotteen tilaamisesta saat lisätietoa oikeusrekisterikeskuksen sivuilta (linkki).

Syksyisin järjestetään ordinaatiovalmennus II, johon viimeisen vuoden aikana vihityt papit kutsutaan.

Lisätietoja ordinaatiovalmennuksista saat hiippakuntapastorilta.

Pappisvihkimys

Pappisvihkimys toteutetaan Oulun hiippakunnassa lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa, kesä-heinäkuun vaihteessa ja pyhäinpäivän seudulla. Pappisvihkimys toteutetaan Oulun hiippakunnan tuomiokirkossa. Messun jälkeen vihittävät, seurakuntien edustajat ja heidän läheisensä kutsutaan erilliseen juhlatilaisuuteen. Vihkimystä varten vihittävät tarvitsevat papin juhlapuvun.

Perehdytys

Ordinaatiovalmennus I jälkeen alkaa seurakunnassa perehdytys papin työhön seurakunnan nimeämän perehdyttäjän kanssa. Perehdytyksen kesto on 0,5-1 vuotta. Sen suorittaminen on edellytyksenä pastoraalikursseille pääsyyn. Suoritetusta perehdytyksestä raportoidaan tuomiokapituliin erityisellä lomakkeella (Linkki lomakkeeseen: https://kirkonpilvi.sakasti.fi/files/c18ad876-f532-4ddc-be97-625f980a57e3/todistus-pappisvirkaan-vihityn-perehdyttamisesta.doc). Lomakkeeseen tulee liittää 1-2 sivun raportti työhön perehtymisestä ja kokemuksesta papin työssä.