Ehtoollispikarit Tuiran kirkossa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Pappisvihkimys

Pappisvihkimys

Pappisvihkimys edellyttää kutsua. Seurakunnan papin tehtävässä kutsun on oltava vähintään puolen vuoden mittainen kokoaikaisen viranhoidon jakso tai vuoden mittainen osa-aikainen jakso.  Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, kirkon lähetysjärjestö tai tietyin edellytyksin muu kristillinen järjestö. Papiksi voidaan vihkiä myös opetustehtäviin tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Pappisvihkimystä toivovan henkilön on tärkeää

Esittelymateriaalit

1. Täytä esittelylomake tästä

2. Kirjoita essee aiheesta ”Tieni kohti pappeutta. Minkälainen pappi haluaisin olla?” (laajuus 2-3 sivua)

3. Kokoa seuraavat liitteet:
* tutkintotodistukset (TK, TM, mahdolliset aiemmat tutkinnot) ja/tai opintorekisteriote
* psykologisen soveltuvuustutkimuksen janapaperi
* portfolio osallistumisesta seurakunnan toimintaan
* keskeiset työtodistukset
* mahdolliset suositukset

Toimita esittelykirjeen materiaalit sähköisesti hiippakuntapastorille.

Huomaa, että esittelykirje on voimassa 6 kuukautta, minkä jälkeen tilanne on päivitettävä!

Piispan haastattelu

Pappisvihkimyksen hakemisessa tärkeä vaihe on piispan tapaaminen. Sitä varten hiippakunnassa järjestetään haastattelupäiviä ennen jokaista pappisvihkimystä. Osallistujat kutsutaan haastatteluun. Seurakuntien tarpeet ja hiippakunnan kokonaistyöllisyystilanne ratkaisevat haastateltavien määrän.

Ordinaatiovalmennus I ja II

Ennen pappisvihkimystä vihittäville järjestetään 3–5 päivän mittainen ordinaatiovalmennus I. Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun, kun on saanut vähintään puolen vuoden mittaisen vokaation papin virkaan ja osallistunut piispan haastattelupäivään. Päätös pappisvihkimykseen hyväksymisestä tehdään ordinaatiovalmennuksen yhteydessä tuomiokapitulin istunnossa.

Ordinaatiovalmennus I:n ennakkotehtävät ja ohjelman saat, kun tuomiokapituli on päättänyt kutsua sinut ordinatiovalmennukseen.

Syksyisin järjestetään ordinaatiovalmennus II, johon viimeisen vuoden aikana vihityt papit kutsutaan.

Lisätietoja ordinaatiovalmennuksista saat hiippakuntapastorilta.

Perehdytys

Ordinaatiovalmennus I jälkeen alkaa seurakunnassa perehdytys papin työhön seurakunnan nimeämän perehdyttäjän kanssa. Perehdytyksen kesto on 0,5-1 vuotta. Sen suorittaminen on edellytyksenä pastoraalikursseille pääsyyn. Suoritetusta perehdytyksestä raportoidaan tuomiokapituliin erityisellä lomakkeella (Linkki lomakkeeseen: https://kirkonpilvi.sakasti.fi/files/c18ad876-f532-4ddc-be97-625f980a57e3/todistus-pappisvirkaan-vihityn-perehdyttamisesta.doc). Lomakkeeseen tulee liittää 1-2 sivun raportti työhön perehtymisestä ja kokemuksesta papin työssä.

 

Pappisvihkimystä varten toimitettavat asiakirjat

Kun työpaikka on löytynyt ja seurakunta on kutsunut työhön, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Pappisvihkimystä varten vihkimykseen tulijoiden on toimitettava seuraavat asiakirjat joko alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina kopioina:

* Virkatodistus, josta ilmenee, että hakija on kastettu ja konfirmoitu.
* Lääkärintodistus, josta ilmenee, että hakija on terveytensä puolesta pappisvirkaan kykenevä (lomake T).
* Todistus teologian kandidaatin ja maisterin tutkinnosta sekä opintosuoritusote.
* Rikosrekisteriote (Huom! Otteen esittäminen riippuu viran luonteesta ja tarve selvitetään jokaisen kanssa erikseen)
* Todistus seurakuntaelämän tuntemisesta (portfolio)

Portfolion tarkoituksena on osoittaa portfolion kokoajan henkilökohtainen osaaminen ja kirkollisen elämän tuntemus. Se on henkilön oma kokoelma erilaisia näytteitä, tuotteita, kokemuksia ja pohdintoja, jotka monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä edustavasti osoittavat hänen osaamisalueensa ja saavutuksensa.

Rikosrekisteriotteen tilaamisesta saat lisätietoa oikeusrekisterikeskuksen sivuilta (linkki). Toimitusaika otteelle on noin viikko.

Virkatodistuksen, lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen katsotaan olevan voimassa 6 kk.

Lisätietoja pappisvihkimyksen hakemisesta antaa hiippakuntapastori.

Pappisvihkimys

Pappisvihkimys toteutetaan Oulun hiippakunnassa lähtökohtaisesti kahdesti vuodessa, kesä-heinäkuun vaihteessa ja pyhäinpäivän seudulla. Pappisvihkimys toteutetaan Oulun hiippakunnan tuomiokirkossa. Messun jälkeen vihittävät, seurakuntien edustajat ja heidän läheisensä kutsutaan erilliseen juhlatilaisuuteen piispantaloon. Vihkimystä varten vihittävät tarvitsevat papin juhlapuvun.