Ehtoollispikarit Tuiran kirkossa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Pappisvihkimys

Pappisvihkimys

Pappisvihkimys edellyttää kutsua. Seurakunnan papin tehtävässä kutsun on oltava vähintään puolen vuoden mittainen kokoaikaisen viranhoidon jakso tai vuoden mittainen osa-aikainen jakso.  Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, kirkon lähetysjärjestö tai tietyin edellytyksin muu kristillinen järjestö. Papiksi voidaan vihkiä myös opetustehtäviin tietyin laissa määritellyin edellytyksin.

Pappisvihkimystä toivovan henkilön on tärkeää

Esittelykirje

1. Täytä esittelylomake (avaa tästä linkistä)

2. Kirjoita essee aiheesta ”Tieni kohti pappeutta. Minkälainen pappi haluaisin olla?” (laajuus 2-3 sivua)

3. Kokoa seuraavat liitteet:
* tutkintotodistukset (TK, TM, mahdolliset aiemmat tutkinnot) ja/tai opintorekisteriote
* psykologisen soveltuvuustutkimuksen janapaperi
* portfolio osallistumisesta seurakunnan toimintaan
* keskeiset työtodistukset
* mahdolliset suositukset

Toimita esittelykirjeen materiaalit sähköisesti hiippakuntapastorille tai osoitteeseen oulu.tuomiokapituli@evl.fi.

Huomaa, että esittelykirje on voimassa 6 kuukautta, minkä jälkeen tilanne on päivitettävä!

Hiippakunnan haastattelupäivä

Pappisvihkimyksen hakemisessa tärkeä vaihe on piispan tapaaminen. Sitä varten hiippakunnassa järjestetään haastattelupäiviä ennen jokaista pappisvihkimystä. Osallistujat kutsutaan haastattelupäivään. Seurakuntien tarpeet ja hiippakunnan kokonaistyöllisyystilanne ratkaisevat haastateltavien määrän. Päivässä ovat mukana piispan lisäksi hiippakuntadekaani ja hiippakuntapastori.

Pappisvihkimystä varten toimitettavat asiakirjat

Kun papin paikka on löytynyt ja seurakunta on kutsunut työhön, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Pappisvihkimystä varten vihkimykseen tulijoiden on toimitettava tuomiokapitulin hiippakuntapastorille seuraavat asiakirjat mikäli niitä ei ole jo aiemmin toimitettu:

* Virkatodistus, josta ilmenee, että hakija on kastettu ja konfirmoitu.
* Lääkärintodistus, josta ilmenee, että hakija on terveytensä puolesta pappisvirkaan kykenevä (lomake T).
* Todistus teologian kandidaatin ja maisterin tutkinnosta sekä opintosuoritusote.
* Rikosrekisteriote (Huom! Otteen esittäminen riippuu viran luonteesta ja tarve selvitetään jokaisen kanssa erikseen)
* Todistus seurakuntaelämän tuntemisesta (portfolio)

Portfolion tarkoituksena on osoittaa portfolion kokoajan henkilökohtainen osaaminen ja kirkollisen elämän tuntemus. Se on henkilön oma kokoelma erilaisia näytteitä, tuotteita, kokemuksia ja pohdintoja, jotka monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti sekä edustavasti osoittavat hänen osaamisalueensa ja saavutuksensa.

Rikosrekisteriotteen tilaamisesta saat lisätietoa täältä. Toimitusaika otteelle on noin viikko.

Virkatodistuksen, lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen katsotaan olevan voimassa 6 kk. Virkatodistus ja rikosrekisteriote esitetään alkuperäisinä. Muista todistuksista voit halutessasi lähettää kahden henkilön oikeaksi todistaman jäljennöksen. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Lisätietoja pappisvihkimyksen hakemisesta antaa hiippakuntapastori (vs.) Päivi Liiti.

Ordinaatiovalmennus

Ennen pappisvihkimystä vihittäville järjestetään 3–5 päivän mittainen ordinaatiovalmennus. Ordinaatiovalmennukseen voi saada kutsun, kun on saanut vähintään puolen vuoden mittaisen vokaation papin virkaan ja osallistunut piispan haastattelupäivään. Päätös pappisvihkimykseen hyväksymisestä tehdään ordinaatiovalmennuksen yhteydessä tuomiokapitulin istunnossa.

1. Valmistaudu ordinaatiovalmennukseen (ja pappistutkintoon) seuraavien tekstien avulla:

a. Pohdi pappislupausta.

b. Tutustu Jumalanpalveluksen oppaaseen, Toimitusten oppaaseen sekä Kirkkolain lukuihin 1, 5, 6, 17b, 19 ja Kirkkojärjestyksen lukuihin 2-6, 14, 19. Kirkollinen lainsäädäntö löytyy kirkon keskushallinnon internet-sivustolta.

c. Lue Eero Huovisen Pappi? –kirja.

d. Lue tai kertaa joku vapaavalintainen itsellesi merkityksellinen hengellinen kirja

e. Varaudu keskustelemaan valmennuksen etukäteisluettavan herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä.

2. Valmistaudu antamaan raamatunselitysnäyte, joka muodostuu kirjallisesta annetun raamatunkohdan analyysista ja hartauden suunnitelmasta sekä ordinaatiovalmennuksessa toteutetusta hartaudesta. Tarkemmat ohjeet saat ohjelman mukana.

Syksyisin järjestetään ordinaatiovalmennus II, johon viimeisen vuoden aikana vihityt papit kutsutaan.

Lisätietoja ordinaatiovalmennuksen ohjelmasta saat hiippakuntapastori Outi Uusimäeltä tai hiippakuntadekaani Kari Ruotsalaiselta