Vaalit 2024
Etusivu / Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 13.2.2024

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 13.2.2024

Oulun hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen yhdeksän maallikko- ja neljä pappisedustajaa. Koko maassa kirkolliskokoukseen valitaan 32 pappisedustajaa ja 64 maallikkoedustajaa.  Hiippakuntavaltuustoon valitaan neljätoista maallikko- ja seitsemän pappisjäsentä. Saamelaiskäräjät valitsevat yhden henkilön sekä kirkolliskokoukseen että hiippakuntavaltuustoon. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen uusi nelivuotiskausi alkaa 1.5.2024.

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää hänen varajäsenensä.

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta. Pappi voi äänestää vain pappisjäsenten ja -edustajien vaalissa. Jos pappi on kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, hänen tilalleen tulee maallikkovarajäsen.

Vaaleissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon. Äänestysliput ja tarkemmat ohjeet toimitetaan äänioikeutetuille alkuvuodesta.

Ehdokasasettelu

Molemmissa maallikkojen vaalissa ehdokkaaksi voi asettua hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan 18 vuotta täyttänyt konfirmoitu maallikkojäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Ehdokkaan ei tarvitse toimia muussa luottamustoimessa seurakunnassa.

Papiston vaaleissa ehdokkaaksi voivat asettua kyseiseen hiippakuntaan kuuluvat papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty pappi ei ole vaalikelpoinen.

Ehdokaslistojen yhdistelmät ja ehdokkaiden numerot

Ehdokaslistojen yhdistelmät ja ehdokkaiden numerot ovat nähtävissä tästä linkistä. (avautuu uuteen ikkunaan).

Ohjeita

Vaaleihin liittyvä ohjeistus ja vaaliasiakirjat löytyy kirkon verkkosivuilta täältä.

Kirkkoherranvirastoihin ja papistolle on lähetty vaalikirje, joka avautuu Pdf-tiedostoksi tästä linkistä. Aikataululiite avautuu tästä linkistä.

Tulokset

Vaalien tulokset löytyvät tästä linkistä.