Kastepuuhun on ripustettu kastettujen nimiä lehdiksi

Kohdataan - Uutta työotetta kehittämässä kahdeksassa pohjoissuomalaisessa seurakunnassa 2019-2021

Hankkeen taustaa

Seurakunnat elävät yhteiskunnallisten ja ihmisen käyttäytymisen liittyvien muutosten keskellä. Seurakunnan toimintakenttiin vaikuttavia ajan ilmiöitä ovat mm. väestörakenteen muutokset, informaatioteknologian vaikutukset ihmisten arkeen, katsomusten kirjon laajeneminen ja auktoriteettien merkitysten pieneneminen. Samanaikaisesti kirkko on ottanut tavoitteekseen ihmisen kohtaamiseen perustuvan toimintakulttuurin luomisen. Tämä vaatii uusien toimintatapojen löytämistä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja uudenlaisen työotteen omaksumista.