Kohdataan - hanke Uutta työotetta kehittämässä kahdeksassa pohjoissuomalaisessa seurakunnassa 2019-2021

Hankkeen taustaa

Seurakunnat elävät yhteiskunnallisten ja ihmisen käyttäytymisen liittyvien muutosten keskellä. Seurakunnan toimintakenttiin vaikuttavia ajan ilmiöitä ovat mm. väestörakenteen muutokset, informaatioteknologian vaikutukset ihmisten arkeen, katsomusten kirjon laajeneminen ja auktoriteettien merkitysten pieneneminen. Samanaikaisesti kirkko on ottanut tavoitteekseen ihmisen kohtaamiseen perustuvan toimintakulttuurin luomisen. Tämä vaatii uusien toimintatapojen löytämistä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja uudenlaisen työotteen omaksumista.

Kohdataan-hankkeella pyritään auttamaan ja tukemaan seurakuntia uudenlaisen työkulttuurin kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on:

  • Vahvistaa esimiesten johtamisosaamista
  • Auttaa seurakuntia rakentamaan yhteistyöllä osuvaa ja vaikuttavaa toimintaa
  • Valmentaa seurakuntia osallistavan työkulttuurin omaksumiseen omaksi toimintatavakseen, jolla on olennainen vaikutus työhyvinvointiin
  • Rakentaa seurakuntien sisäistä ja välistä yhteistyötä sekä vertaisoppimista
  • Jatkaa seurakuntakohtaisen tilannekuvan nopeaan kartoitukseen soveltuvan välineen kehittelyä sekä luodaan keinoja, joilla voidaan turvata yhteinen tilannekuva sekä seurakunnan työntekijöille että luottamushenkilöille etenkin vaativissa päätöksentekotilanteissa
  • Tuottaa tietoa seurakuntien henkilöstön hyvinvointia, oppimista ja lähijohtamista tukevista hyvistä käytännöistä

Johdon valmennusta on toteutettu yhteistyössä Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kanssa.

Kohdataan hankkeessa on mukana 8 seurakuntaa:
Utsjoen seurakunta
Inarin seurakunta
Kittilän seurakunta
Tuiran seurakunta
Oulunsalon seurakunta
Haapaveden seurakunta
Vaalan seurakunta
Utajärven seurakunta

Hankkeen kesto ja rahoitus

Hankkeen kesto on kaksi vuotta, 2/2019-1/2021. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Euroopan unionilta, Euroopan sosiaalirahastosta (ESR, toimintalinja 3; työllisyys ja työvoiman liikkuvuus).