Oulun hiippakuntasäätiö

Ajankohtaiset haut

Oulun hiippakuntasäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kirkollista toimintaa Oulun hiippakunnan alueella. Tämä tapahtuu siten, että säätiö myöntää avustuksia käytettävissä olevista varoistaan. Säätiö voi myöntää myös tutkimus- ja matka-apurahoja.

Avustuksia myönnetään Oulun hiippakunnan tai seurakunnan kannalta merkittävälle toiminnalle. Avustuksia ei myönnetä perustoiminnan kulujen kattamiseen. Avustuksia voidaan myöntää Oulun hiippakuntaan kuuluville seurakunnille.

Apurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisesti Oulun hiippakunnassa tapahtuvan kirkollisen toiminnan edistämisen kannalta merkityksellistä tieteellistä ja taiteellista toimintaa sekä opinto- ja tutkimustyöhön liittyviä matkoja. Apurahoja myönnetään lähinnä kirkon palveluksessa oleville ja Oulun hiippakuntaan kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille.

Säätiön hallitus julistaa vuosittain seuraavan vuoden avustukset ja apurahat haettavaksi marraskuun ja huhtikuun loppuun mennessä. Avustuksia ja apurahoja jaetaan hakemusten perusteella yhteensä 20 000 € vuonna 2024.

Ensimmäinen hakuaika päättyy 30.4.2024

HAKEMUSLOMAKE TÄSTÄ LINKISTÄ.

 

Säätiön tarkoitus

Oulun hiippakuntasäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kirkollista toimintaa Oulun hiippakunnan alueella. Tämä tapahtuu siten, että säätiö myöntää avustuksia käytettävissä olevista varoistaan. Säätiö voi myöntää myös tutkimus- ja matka-apurahoja.

Säätiö myöntää sekä avustuksia että apurahoja. Avustuksia myönnetään Oulun hiippakunnan tai seurakunnan kannalta merkittävälle toiminnalle.

  • Avustuksia myönnetään Oulun hiippakunnan tai seurakunnan kannalta merkittävälle toiminnalle. Avustuksia ei myönnetä perustoiminnan kulujen kattamiseen. Avustuksia voidaan myöntää Oulun hiippakuntaan kuuluville seurakunnille.
  • Apurahojen tarkoituksena on tukea taloudellisesti Oulun hiippakunnassa tapahtuvan kirkollisen toiminnan edistämisen kannalta merkityksellistä tieteellistä ja taiteellista toimintaa sekä opinto- ja tutkimusmatkoja. Apurahoja myönnetään lähinnä kirkon palveluksessa oleville ja Oulun hiippakuntaan kuuluville viranhaltijoille ja työntekijöille.

Avustustoiminnan periaatteet

Säätiön hallitus julistaa vuosittain seuraavan vuoden avustukset ja apurahat haettavaksi marraskuun ja huhtikuun loppuun mennessä. Hausta ilmoitetaan näillä säätiön verkkosivuilla, hiippakunnan somekanavissa ja hiippakunnan uutiskirjeessä.

Kahdesti vuodessa jaettavien apurahojen määrän hallitus päättää kunkin vuoden osalta erikseen. Hallitus voi myös päättää olla myöntämättä apurahoja jonakin vuonna.

Avustustoiminnan periaatteet kokonaisuudessaan

Ruisleipä