Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Pappisasessorin vaali

Pappisasessorin vaali

Marraskuun 3. päivänä klo 12 Oulun hiippakunnan papit ja lehtorit äänestävät pappisasessorin vaalissa.

Pappisasessoriksi on kelpoinen hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan tai seurakuntayhtymän pappi, joka on toistaiseksi voimassa olevassa virkasuhteessa ja joka on suorittanut ylemmän pastoraalitutkinnon.

Voit äänestää Oulun hiippakunnan pappisasessorin vaalissa seuraavia henkilöitä:

Ahola Mirva, vs. kirkkoherra, Ylivieskan seurakunta (vakituinen Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherra)
Asikainen Pekka, yhtymäjohtaja, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Jussila Päivi, kappalainen, Tuiran seurakunta
Karhulahti Juha, kirkkoherra, Halsuan seurakunta
Kasari Petri, kappalainen, Kokkolan suomalainen seurakunta
Koivula Veijo, rekisterinjohtaja, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Lankinen Jouko, seurakuntatyön erityispalveluiden johtaja, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Lauri Kari, kirkkoherra, Kalajoen seurakunta
Lavanko Juhani, kirkkoherra, Karjasillan seurakunta
Metso Ari-Pekka, kappalainen, Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Mäkinen Ilkka, kirkkoherra, Oulujoen seurakunta
Satomaa Petri, kirkkoherra, Oulunsalon seurakunta
Savuoja Ari, yliopistopastori, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Soronen Mauno, kirkkoherra, Haapaveden seurakunta
Tuisku Jaakko, kirkkoherra, Haukiputaan seurakunta
Tuulos Petteri, kappalainen, Tuiran seurakunta

Tuomiokapituli on lähestynyt kaikkia vaalikelpoisia ja kysynyt heidän kiinnostustaan tulla valituksi tehtävään. Kiinnostuneiden esittelyt ja perustelut halukkuudelle:

Mirva Ahola, Ylivieskan seurakunnan vs. kirkkoherra (vakituinen Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherra)

Olen Mirva Ahola, kirkkoherra ja ensimmäisen kauden pappisasessori. Aloitin asessorina vuonna 2020, kun työseurakuntani Pyhäjärvi oli juuri siirtynyt Kuopion hiippakunnasta Oulun hiippakuntaan. Niinpä asessorin tehtävä on ollut minulle syväsukellus tähän hiippakuntaan ja sen ajankohtaisiin aiheisiin. Tänä aikana moni asia on tullut tutummaksi ja ihmiset läheisemmiksi.

Asessorin tehtävä on näköalapaikka, jolta olen saanut kurkistaa monen seurakunnan todellisuuteen ja haasteisiin eri puolilla hiippakuntaa. Seurakuntien kysymykset ovat toki tuttuja, olenhan toiminut Pyhäjärven kirkkoherrana vuodesta 2009 lähtien, ja tehnyt työtä saman seurakunnan palveluksessa jo liki 20 vuoden ajan, valtaosan koko pappisurastani. Elokuusta alkaen olen nyt hoitanut vs. kirkkoherran virkaa Ylivieskassa. Kutsun tätä puolivuotista sijaisuutta vaihto-oppilasajaksi, joka hyvällä tavalla ravistelee omia työtapoja ja tutustuttaa uuteen.

Olen utelias oppimaan ja ottamaan selvää asioista, joita en ennestään tunne. Pappisasessorin tehtävät asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa tarjoavat tässäkin mielessä oppimisen paikkoja. Haluan olla niin hallinnon kuin käytännön seurakuntaelämän kautta rakentamassa kirkkoa, jossa on tilaa erilaisille tavoille elää uskoa todeksi; kirkkoa, jossa kaikilla on tilaa hengittää ja jonka ääni kaikuu armosta kirkkaana. Siksi mielelläni jatkaisin asessorin tehtävässä, sillä kokemuksella, joka tähänastiselta matkalta mukaani on tarttunut.

Petri Satomaa, Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra, rovasti

Petri Satomaa

Olen kiinnostunut pappisasessorin tehtävästä. Olen 55-vuotias Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra. Olen toiminut pappisvirassa vuodesta 2001 lähtien. Sitä ennen olen toiminut luokanopettajana 10 vuotta. Kirkkoherran tehtävässä olen ollut kahdeksan vuotta. Pappisuran aikana olen ollut hiippakunnallisissa tehtävissä, kuten rippikoulukonsulttina, mentorina ordinaatiokouluttajana ja organisaatiokonsulttina. Tällä hetkellä olen myös Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Monista tehtävistä tärkein on kuitenkin huolehtia omasta seurakunnasta ja työyhteisöstä.
Hiippakunnalliset tehtävät ovat kiinnostaneet koko pappisuran aikana. Pappisasessorin tehtävä kiinnostaa erityisesti, koska siinä pääsee toimimaan kirkon tehtävässä laajemmin ja voisin tuoda omaa kokemusta ja osaamista koko hiippakunnan parhaaksi. Samalla siitä olisi hyötyä kirkkoherran ja seurakuntayhtymän tehtäviin.
Kirkon tila on monessa mielessä prosessissa. Kysymykset ja tulevat ratkaisut eivät ole helppoja. Uskon, että pystyisin tuomaan omalta osaltani vakautta ja olemaan yksi rakentava tekijä yhteisten asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa.

Ari Savuoja, yliopistopastori, TT, rovasti, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Ari Savuoja
Ari Savuoja

Pisin kokemus kirkon työstä minulla on nuorten aikuisten parissa, mutta on ollut myös seurakuntatyötä ja hallintoa. Toimin pitkään Oulun yhtymän erityistyömuotojen yksikön vt. johtajana. Silloin valmisteltiin yhtymän saneeraus laajentumista varten: tutuiksi tulivat seurakunta- ja yhtymähallinto, sekä johtoryhmä-, kirkkoherra- ja luottamuselinkokoukset. Myös yhteistyö kapitulin kanssa on tuttua, koska olin mukana virkojen rekrytoinneissa ja siirroissa. Tällöin tein myös johtamisen erikoisammattitutkinnon (JOT).

Kirkon tulevaisuus ratkaistaan hengellisissä haasteissa, ei maallisissa, vaikka rahat ja hallinto ovat välttämättömiä. Voimmeko enää aloittaa yhteisiä kokouksia ilman rukousta!? Hengellisen johtamisen osaamista lisää joka tasolle – siten vastataan kasvaneeseen henkisyyden ja hengellisyyden tarpeeseen, ja turvataan jäsenmäärä. Lisää osallistamista: jäsenet ja työntekijät yhdessä.

On lisättävä resurssien tasajakoa kirkon sisällä. Voimavarojen tulee taata tärkein: evankeliumin ja rakkauden työ. Talous ja hallinto isompiin kokonaisuuksiin, mutta toiminta pienempiin – niissä jäsenet pääsevät helposti mukaan.

Kirkon moninaisuus on myös sen vahvuus. Kiistaan samaa sukupuolta olevista pareista on ratkaisu: kaikkien avioliittojen ja kaikkien puolisoiden yhdenvartainen kohtelu, mutta samalla säilyttäen ihanne elinikäisestä, yhden naisen ja yhden miehen avioliitosta. Tässä kysymyksessä pappia ei tule saattaa toimimaan vastoin vakaumustaan.

Mauno Soronen, Haapaveden seurakunnan kirkkoherra

Mauno Soronen, pappisasessorivaali ehdokas
Mauno Soronen

Olen kiinnostunut tulemaan valituksi pappisasessorin tehtävään

Olen Mauno Soronen, 59-vuotias Haapaveden seurakunnan kirkkoherra. Papin virkaa olen hoitanut Rovaniemen ja Haapaveden seurakunnassa. Haapaveden seurakunnan kirkkoherrana olen ollut vuodesta 2007.

Perheeseeni kuuluvat Heli-vaimo ja 12 lasta, joista nuorin asuu kotona. Isoisä olen yhdeksälle lastenlapselle. Harrastan liikuntaa ja metsänhoitoa.

Kokemusta yhteisten asioiden hoidosta ovat tuoneet vuodet pappisliitossa (AKI), Kirkon Ulkomaanavun kirkkoherraryhmässä, Kirkkopalvelujen valtuustossa sekä Kalajoen rovastikunnan yhteistyöjohtokunnan puheenjohtajuus. Yhteiskunnallisesti olen aktiivinen. Aluevaltuutettuna ja yhdyspintalautakunnan jäsenenä toimin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyväksi.

Vuodet työnohjaajana ja organisaatiokonsulttina ovat opettaneet tulkitsemaan kompleksisiakin ympäristöjä ja etsimään tietä uusiutumiselle ja oppimiselle.

Uskon, että kokemukseni ja näkemykseni rakentavat hiippakuntaamme ja seurakuntiamme. Annan täyden tukeni niin hiippakunnan johdolle kuin seurakuntien vahvalle perustyölle.

Jaakko Tuisku, Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra

Jaakko Tuisku
Jaakko Tuisku

Olen kiinnostunut pappisasessorin tehtävästä.

Olen 43-vuotias uusperheellinen Oulusta. Rakastan liikkumista, hiihtoa, juoksua, pyöräilyä, kuntosalia. Klassinen kitara oli pitkään toinen intohimoni. Nyt sitä tulee soiteltua, kun saa jonkin projektin käyntiin. Pianoa soitan omaksi iloksi. Kuuntelen paljon äänikirjoja. Sulanmaan aikana minut näkee useimmiten liikkuvan moottoripyörällä.

Olen toiminut pappina yli 20 vuotta, pääosin Oulun hiippakunnan seurakunnissa, Pudasjärvellä, Kempeleessä, Karjasillalla ja Lumijoella. Nuorena pappina kävin vuoden myös Kajaanissa töissä. Vuodesta 2015 olen toiminut Haukiputaan seurakunnan kirkkoherrana. Väittelin vuonna 2014 kirkkoherranvaaliprosessista. Pari vuotta sitten valmistuin työyhteisökonsultiksi.

Pappisasessorin tehtävään minulla on tuoda pitkä seurakuntatyön kokemus. Olen jo mukana hiippakunnan toiminnassa, konsulttina, ohjaamassa uusien kirkkoherrojen ryhmää ja aloittamassa kouluttajana seurakuntatyön johtamisen kursseilla. Työyhteisökonsulttina haluan edistää työhyvinvointia, kokeilukulttuuria, työstä innostumista. Omassa työssä innostun ja kiinnostun johtamisesta. Teologiset teemat kiinnostavat monipuolisesti kirkkososiologiasta kirkkohistoriaan.