Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Pappisasessoriehdokkaiden esittely

Pappisasessoriehdokkaiden esittely

Helmikuun 11. päivänä Oulun hiippakunnan papit ja lehtorit äänestävät pappisasessorin vaalissa.

Tuomiokapituli on lähestynyt kaikkia vaalikelpoisia ja kysynyt heidän kiinnostustaan tulla valituksi tehtävään. Kiinnostuneilta pyydettiin esittelyä ja perusteluita halukkuudelle.

Mirva Ahola, Pyhäjärven seurakunnan kirkkoherra

Vuoden alusta Pyhäjärven seurakunta siirtyi osaksi Oulun hiippakuntaa, joten hiippakunnan papiston joukossa olen uusi kasvo. Vaikka työurani olen tehnyt Kuopion hiippakunnassa, kotipaikkani on kuitenkin ollut aina Haapajärvellä. Niinpä olen seurannut Oulun hiippakunnan elämää jonkinlaisena kahden maan kansalaisena kaikki nämä vuodet. Olen ilahtunut siitä ystävällisyydestä, jolla Pyhäjärven seurakunta on toivotettu nyt mukaan joukkoon. Avoimella ja uteliaalla mielellä kohti uutta aikakautta!
Näin 44-vuotiaana voin todeta, että olen jo puolet elämästäni ollut pappi ja puolet noista pappisvuosistani toiminut kirkkoherrana. Seurakuntaelämä ja kirkollinen maisema ovat minulle hyvin tuttuja. Katselen kirkkoa ja seurakuntatyötä suurella kiintymyksellä ja innostuksella. Teen työtä sen eteen, että kirkon sanoma saisi elää mitä erilaisempien ihmisten keskuudessa. Uskon, että sitä voi edesauttaa niin käytännön kohtaamisissa kuin päätöksenteon ja hallinnon luomilla puitteilla. Minua kiinnostaa uuden oppiminen niin työssä kuin vapaalla. Luotan yhdessä tekemisen voimaan: siihen, että toisilta voi ottaa oppia ja että itsekin voi antaa omat kokemuksensa ja taitonsa käyttöön. Uskon, että kaikelle tälle voisi olla käyttöä myös pappisasessorin monissa tehtävissä.

Erkki Huuki, Kannuksen seurakunnan kirkkoherra

Erkki Huuki pappisasessorivaali ehdokas

Olen siirtymässä eläkkeelle, mutta muutaman vuoden pituinen palvelu kirkkomme tehtävissä on vielä mahdollista. Pisimmät työjaksoni ovat kahdeksan vuoden ajan lähetystyön tehtävät Egyptissä, 10 vuoden ajan papin työ Kalajoen ja Raution seurakunnissa ja vuodesta 2007 alkanut kirkkoherran tehtävä Kannuksen seurakunnassa. Työnohjaaja. Oulun hiippakunnan lähetystyön ja kansainvälisen työn neuvottelukunnan jäsen 2009- ja pj. 2013-. Kokkolan rovastikunnan lääninrovasti vuodesta 2016.

Ari-Pekka Metso, kappalainen, Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Ari-Pekka Metso, pappisasessorivaali ehdokas

Nykyaikana, jolloin kristilliset perusarvot halutaan kirkossamme helposti unohtaa ja mitätöidä, haluaisin pappisasessorina olla edustamassa perinteistä luterilaista uskonnäkemystä. Kirkkomme voi olla uskottava vain, jos se selkeästi pitäytyy luterilaisen uskontulkinnan perusteisiin. Jumalan sanaa, kastetta ja ehtoollista on pidettävä kirkollisen toiminnan tärkeimpinä peruspilareina. En usko, että periksi antaminen ajan hengelle on koskaan kirkolle siunaukseksi. Samalla on kuitenkin mietittävä, kuinka muuttumatonta sanomaamme voitaisiin pitää esillä kaikin mahdollisin modernein keinoin. Niukentuvien resurssien aikana on keskityttävä entistä enemmän laadukkaan perustyön tekemiseen. Kun keskitytään kirkon ydinsanomaan ja tasokkaaseen perustyöhön, kirkolla ei ole hätää. Pappisasessorin mahdollisuudet vaikuttaa asioihin yhtenä tiimin jäsenenä ovat rajalliset, mutta pitää vain tehdä parhaansa omien näkemysten perustalla ja hallinnollisten työkalujen avulla.
Kirkon hallintoa on hoidettava tasapuolisesti, läpinäkyvästi ja tarvittaessa jämerästi, mihin kirkkolaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet. On huolehdittava siitä, että kirkon työntekijät eivät sooloile, vaan pitäytyvät työssään kirkon yhteiseen uskoon ja työnantajansa linjauksiin. Kirkon työntekijä ei edusta itseään, vaan Kristusta ja hänen kirkkoaan, mikä nykyään valitettavan monilta työntekijöiltäkin saattaa unohtua. Kannatan perinteistä luterilaisuutta, moderneja työtapoja ja selkeää, jämerää hallintoa.

Ari Savuoja, yliopistopastori, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Ari Savuoja, pappisasessorvaali ehdokas

Rovasti, teologian tohtori (uskonnonfilosofia, sivuaineena UT), pappisvihkimys v. 1988

Enimmäkseen olen ollut oppilaitostyössä, mutta minulla on tämän työn ohessa kohtuullisesti myös perusseurakuntatyön kokemusta, koska nykyinen työ sisältää mm. toimituksia ja jumalanpalveluksia. Erittäin opettavana pidän 2,5 vuoden jaksoa, jolloin olin Oulun yhtymän erityistyömuotojen yksikön vt. johtajana. Noina vuosina valmisteltiin yhtymän laajentumista käsittämään myös silloisia naapurikuntia. Tässä prosessissa tuli seurakunta- ja yhtymähallinto hyvin tutuksi, koska olin jäsenenä yhtymän johtoryhmässä sekä kirkkoherrojen kokouksessa sekä mukana luottamuselinten kokouksissa. Myös yhteistyö kapitulin kanssa tuli tutuksi, koska vastasin ko. yksikön papinvirkojen rekrytoinnista. Tässä virassa ollessa suoritin myös johtamisen erikoisammattitutkinnon (JOT).

Tuolloin havahduin kirkon isoihin haasteisiin, kuten johtamisosaamisen puutteisiin. Kirkossa soisin hallintoon ja johtamiseen enemmän seurakuntalaislähtöisyyttä ja osallistamista; kirkon jäsenet ja työntekijät yhdessä! Kirkon sisäiset kiistat pitää pystyä sopimaan! Voimavarat tulee kääntää tärkeimpään, evankeliumin ja rakkauden työhön. Samaa sukupuolta olevien vihkimiseen on olemassa hyviä kompromissiehdotuksia! Sellainen ei ole Islannin malli, jossa hävinneen osapuolen näkemyksen kannattajat pakotettiin toimiman vastoin vakaumustaan. Jännitteisissä tilanteissa eri osapuolia on kyettävä ymmärtämään, mutta ennen kaikkea on pidettävä kirkkaana kirkon työn ydin tässä toimintaympäristössä. Mennään rohkeasti ihmisten pariin!

Mauno Soronen, Haapaveden seurakunnan kirkkoherra

Mauno Soronen, pappisasessorivaali ehdokas

Pappisasessori edustaa hiippakunnan papistoa tuomiokapitulissa. Pappisasessorin tehtäviin kuuluu valmistella tuomiokapitulin päätöksiä ja ottaa osaa päätöksentekoon. Pappisasessori osallistuu seurakuntiin tehtäviin piispantarkastuksiin ja on mukana uusien pappien vihkimisessä ja koulutuksessa.
Olen palvellut kirkossamme eri tehtävissä, seurakuntapastorina, kappalaisena, kirkkoherrana vuodesta 2008. Johtamiskoulutukseni, opettajaopintojeni, työnohjaaja – ja organisaatiovalmentajan koulutuksen ja kokemuksen ajattelen tukevan edellä mainittujen tehtävien hoitamisessa.
Tuomiokapitulin tuki, sparraus, rohkaisu ja kannustaminen koetaan seurakunnassa tärkeäksi. Yhdessä voimme olla tunnistamassa toimintaympäristön muutoksia, sitä todellisuutta, jossa kirkko ja seurakunnat elävät ja hakevat uutta muotoa. Tässä työssä olen mukana ymmärtämässä, vaikuttamassa ja viemässä yhteistä osaamistamme arkeen.

Jaakko Tuisku, Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra

Jaakko Tuisku, pappsiasessorivaali ehdokas

Olen Jaakko Tuisku, 40, olen toiminut Haukiputaan seurakunnan kirkkoherrana kesästä 2015 lähtien. Valmistuin teologian maisteriksi vuonna 2002 ja teologian tohtoriksi vuonna 2014. Olen työskennellyt koko virkaurani pohjoisessa, Pudasjärvellä, Kajaanissa ja pisimpään Kempeleen seurakunnan kappalaisena. Olen ollut pappina myös Karjasillan seurakunnassa ja Lumijoella. Hengellinen taustani on Vaalan seurakuntanuorissa.
Kirkon työ on mielenkiintoista. Ihmiset ja monipuolinen työ inspiroivat joka päivä. On hienoa, kun saa olla kehittämässä
seurakuntaelämää. Minusta on mahtavaa ne mahdollisuudet, joita kirkossa on: monipuoliset verkostot, osaaminen, työntekijät, yhteistyö, resurssit.
Kirkon työ kehittyy. Uskon, että asessorin työ antaa ulottuvuutta tähän. Ajattelen, että asessorin tehtävä on kaksi suuntainen, toisaalta saa olla oppimassa ja kehittymässä, toisaalta voi tuoda myös omaa osaamista hiippakunnan käyttöön. Yhteys Jumalaan ja sen sanoittaminen on minusta seurakuntatyön tärkein ja antoisin tehtävä.
Hurahdin reilu vuosi sitten BookBeatin äänikirjojen maailmaan. Ne ovatkin siitä lähtien kulkeneet mukana lenkillä, autossa, kodin askareiden lomassa. Kuuntelen paljon erilaisia tietokirjoja ja ihan vain romaaneja. Parasta oli tietysti Waltarin Sinuhe egyptiläinen ja Mikael Karvajalka. Talvisin hiihtoladut kutsuvat ja kesäisin erityisesti maastopyöräreitit. Ostin viime kesänä pianon. Harrastan musisointia kitaroiden ja pianon ääressä.

Petteri Tuulos, Tuiran seurakunnan kappalainen

Olen 48-vuotias teologian ja kauppatietieteiden maisteri, toimin Tuiran seurakunnan kappalaisena. Perheeseeni kuuluvat puoliso, poika ja tietenkin – isovillakoira. Nykyinen kotini on Oulujokivarressa, ei kovin kaukana Peltolassa olleesta lapsuudenkodistani.

Sain pappisvihkimyksen tammikuussa 1996. Olen ehtinyt olla monessa mukana, kattaen seurakuntatyön toiminnan kirjon hyvin laajasti. Kirkollisen hallinnon erikoisosaamisen olen hankkinut toimimalla pitkään seurakuntaneuvoston sihteerinä. Edelleen, työ- ja virkaehtosopimuksen tuntemuksen olen saavuttanut luottamusmiestehtävässä.

Erikoisosaamiseni liittyy tietotekniikan soveltamiseen seurakuntien toiminnassa. Toimin seurakuntien toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjänä. Tähän liittyen toimin myös projektipäällikkönä: kehittämme Oulun seurakunnille sähköisiä palveluita. Tarkoituksena on varmistaa, ettei kirkossa jäädä paitsioon nettiin liittyvien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Tarvitsemme ennakkoluulotonta asennetta kehittää uusia sovelluksia miettiessämme toimintamme tavoitettavuutta.

Minulla on runsaasti kirkon palvelutehtävissä vaadittavaa osaamista: monipuolinen kielitaito, hallinnon kokemusta, työn suunnittelun ja kehittämisen näkemys, kykyä sanoittaa kristillinen sanoma nykyihmiselle.