Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Pappisasessoriehdokkaiden esittely

Pappisasessoriehdokkaiden esittely

Lokakuun 31. päivänä Oulun hiippakunnan papit ja lehtorit äänestävät pappisasessorin vaalissa.  Vaalikelpoisia ehdokkaita vaalissa ovat:

Asikainen Pekka yhtymäjohtaja, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Huuki Erkki kirkkoherra, Kannuksen seurakunta
Jussila Päivi kappalainen, Tuiran seurakunta
Jyrkkä Merja kirkkoherra, Siikalatvan seurakunta
Koivula Veijo rekisterinjohtaja, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Lankinen Jouko seurakuntapastori, Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Lauri Kari kirkkoherra, Kalajoen seurakunta
Lavanko Juhani kirkkoherra, Karjasillan seurakunta
Metso Ari-Pekka kappalainen, Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Mäkinen Ilkka kirkkoherra, Oulujoen seurakunta
Nissinen Heikki kirkkoherra, Utajärven seurakunta
Satomaa Petri kirkkoherra, Oulunsalon seurakunta
Savuoja Ari yliopistopastori, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Soronen Mauno kirkkoherra, Haapaveden seurakunta
Tuisku Jaakko kirkkoherra, Haukiputaan seurakunta
Tuulos Petteri kappalainen, Tuiran seurakunta

Tuomiokapituli lähestyi kaikkia vaalikelpoisia ja kysyi heidän kiinnostustaan tulla valituksi tehtävään. Kiinnostuneilta pyydettiin esittelyä ja perusteluita halukkuudelle. Tässä kyselyn tulokset!

Erkki Huuki, Kannuksen seurakunnan kirkkoherra

Erkki Huuki pappisasessorivaali ehdokas

Olen siirtymässä eläkkeelle, mutta muutaman vuoden pituinen palvelu kirkkomme tehtävissä on vielä mahdollista. Pisimmät työjaksoni ovat kahdeksan vuoden ajan lähetystyön tehtävät Egyptissä, 10 vuoden ajan papin työ Kalajoen ja Raution seurakunnissa ja vuodesta 2007 alkanut kirkkoherran tehtävä Kannuksen seurakunnassa. Työnohjaaja. Oulun hiippakunnan lähetystyön ja kansainvälisen työn neuvottelukunnan jäsen 2009- ja pj. 2013-. Kokkolan rovastikunnan lääninrovasti vuodesta 2016.

Ari-Pekka Metso, kappalainen, Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Ari-Pekka Metso, pappisasessorivaali ehdokas

Nykyaikana, jolloin kristilliset perusarvot halutaan kirkossamme helposti unohtaa ja mitätöidä, haluaisin pappisasessorina olla edustamassa perinteistä luterilaista uskonnäkemystä. Kirkkomme voi olla uskottava vain, jos se selkeästi pitäytyy luterilaisen uskontulkinnan perusteisiin. Jumalan sanaa, kastetta ja ehtoollista on pidettävä kirkollisen toiminnan tärkeimpinä peruspilareina. En usko, että periksi antaminen ajan hengelle on koskaan kirkolle siunaukseksi. Samalla on kuitenkin mietittävä, kuinka muuttumatonta sanomaamme voitaisiin pitää esillä kaikin mahdollisin modernein keinoin. Niukentuvien resurssien aikana on keskityttävä entistä enemmän laadukkaan perustyön tekemiseen. Kun keskitytään kirkon ydinsanomaan ja tasokkaaseen perustyöhön, kirkolla ei ole hätää. Pappisasessorin mahdollisuudet vaikuttaa asioihin yhtenä tiimin jäsenenä ovat rajalliset, mutta pitää vain tehdä parhaansa omien näkemysten perustalla ja hallinnollisten työkalujen avulla.
Kirkon hallintoa on hoidettava tasapuolisesti, läpinäkyvästi ja tarvittaessa jämerästi, mihin kirkkolaki tarjoaa hyvät mahdollisuudet. On huolehdittava siitä, että kirkon työntekijät eivät sooloile, vaan pitäytyvät työssään kirkon yhteiseen uskoon ja työnantajansa linjauksiin. Kirkon työntekijä ei edusta itseään, vaan Kristusta ja hänen kirkkoaan, mikä nykyään valitettavan monilta työntekijöiltäkin saattaa unohtua. Kannatan perinteistä luterilaisuutta, moderneja työtapoja ja selkeää, jämerää hallintoa.

Heikki Nissinen, Utajärven seurakunnan kirkkoherra

Heikki Nissinen pappisasessorivaali ehdokas

Olen toiminut Utajärven seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2001. Sitä ennen olin sotilaspastorina Kainuun prikaatissa sekä pappina Sotkamon ja Kallaveden seurakunnissa. Papiksi minut vihittiin 1989. Ylemmän pastoraalitutkinnon suoritin 2014. Rovastin arvonimi minulle myönnettiin 2015.
Oulun hiippakuntavaltuustossa olen ollut 2008-2017. Hiippakunnan diakonia- ja yhteiskunnallisen työn neuvottelukunnan jäsenenä olen toiminut kolme kautta. Pappisliiton ja Akin valtuustojen jäsenenä olen ollut yhden kauden 2014-2017.
Oulun hiippakunnan pappisasessorina olen toiminut 1.3.2017 alkaen. Aloitin Samuel-piispan aikana ja tällä hetkellä olen jäsenenä kollegiossa, jota Jukka-piispa johtaa. Sain vasta olla mukana ensimmäisessä Jukka-piispan suorittamassa piispantarkastuksessa. Asessorina olen piispantarkastuksissa vastannut talouden ja hallinnon tarkastuksesta. Merkittävä osa asessorin työstä ovat olleet kirkkoherran sekä kappalaisen virantäytön valmistelut. Todellisia juhlahetkiä ovat olleet pappisvihkimykset, joissa olen saanut olla mukana.
Olen kokenut arvokkaana piispan, tuomiokapitulin muiden jäsenten sekä piispantalon henkilökunnan kanssa tehdyn yhteistyön ja heiltä saamani tuen. Lisävalmiuksia asessorin tehtävään minulla on ollut mahdollisuus saada tänä vuonna alkaneessa kaksivuotisessa kirkon konsulttikoulutuksessa.
Ensimmäisen asessorikauden kohta päättyessä olen kiitollinen saamastani luottamuksesta. Monta kokemusta rikkaampana olen valmis jatkamaan toiselle kaudelle, mikäli hiippakunnan papisto antaa siihen valtuutuksen.

Petri Satomaa, Oulunsalon seurakunnan kirkkoherra

Petri Satomaa, pappisasessorivaali ehdokas

Koen, että 18 vuoden kokemus pappistyöstä seurakuntapastorina, kappalaisena ja kirkkoherrana on hyvä pohja tehdä myös hiippakunnallisesti merkittävää työtä.

Ari Savuoja, yliopistopastori, Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä

Ari Savuoja, pappisasessorvaali ehdokas

Olen yliopistopastori, rovasti, teologian tohtori (uskonnonfilosofia, sivuaineena UT). Pappisvihkimykseni sain v. 1988, Oulun hiippakunnassa 1993 lähtien.
Enimmäkseen olen ollut oppilaitostyössä, mutta minulla on tämän työn ohessa myös seurakuntatyön kokemusta. Erittäin opettavana pidän 2,5 vuoden jaksoa, jolloin olin Oulun yhtymän erityistyömuotojen yksikön vt. johtajana. Noina vuosina valmisteltiin yhtymän laajentumista käsittämään myös naapurikuntia. Tässä prosessissa tuli seurakunta- ja yhtymähallinto hyvin tutuksi, koska olin jäsenenä yhtymän johtoryhmässä sekä kirkkoherrojen kokouksissa sekä mukana luottamuselinten kokouksissa. Myös yhteistyö kapitulin kanssa tuli tutuksi, koska vastasin ko. yksikön papinvirkojen rekrytoinnista. Tässä virassa ollessa suoritin myös johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET).
Tänä aikana havahduin kirkon johtamisosaamisen puutteisiin. Kirkossa soisin hallintoon ja johtamiseen enemmän asiakaslähtöisyyttä ja osallistamista; kirkon jäsenet ja työntekijät yhdessä! Kirkon sisäiset kiistat pitää pystyä sopimaan! Voimavarat tulee kääntää tärkeimpään, evankeliumin ja rakkauden työhön. Samaa sukupuolta olevien vihkimiseen on olemassa ratkaisu! Se ei ole Islannin malli, jossa perinteisen näkemyksen kannattajat pakotettiin toimiman vastoin vakaumustaan. Jännitteisissä tilanteissa eri osapuolia on kyettävä ymmärtämään, mutta ennen kaikkea on pidettävä kirkkaana kirkon työn ydin tässä toimintaympäristössä. Mennään rohkeasti ihmisten pariin!

Mauno Soronen, Haapaveden seurakunnan kirkkoherra

Mauno Soronen, pappisasessorivaali ehdokas

Pappisasessori edustaa hiippakunnan papistoa tuomiokapitulissa. Pappisasessorin tehtäviin kuuluu valmistella tuomiokapitulin päätöksiä ja ottaa osaa päätöksentekoon. Pappisasessori osallistuu seurakuntiin tehtäviin piispantarkastuksiin ja on mukana uusien pappien vihkimisessä ja koulutuksessa.
Olen palvellut kirkossamme eri tehtävissä, seurakuntapastorina, kappalaisena, kirkkoherrana vuodesta 2008. Johtamiskoulutukseni, opettajaopintojeni, työnohjaaja – ja organisaatiovalmentajan koulutuksen ja kokemuksen ajattelen tukevan edellä mainittujen tehtävien hoitamisessa.
Tuomiokapitulin tuki, sparraus, rohkaisu ja kannustaminen koetaan seurakunnassa tärkeäksi. Yhdessä voimme olla tunnistamassa toimintaympäristön muutoksia, sitä todellisuutta, jossa kirkko ja seurakunnat elävät ja hakevat uutta muotoa. Tässä työssä olen mukana ymmärtämässä, vaikuttamassa ja viemässä yhteistä osaamistamme arkeen.

Jaakko Tuisku, Haukiputaan seurakunnan kirkkoherra

Jaakko Tuisku, pappsiasessorivaali ehdokas

Olen Jaakko Tuisku, 40, olen toiminut Haukiputaan seurakunnan kirkkoherrana kesästä 2015 lähtien. Valmistuin teologian maisteriksi vuonna 2002 ja teologian tohtoriksi vuonna 2014. Olen työskennellyt koko virkaurani pohjoisessa, Pudasjärvellä, Kajaanissa ja pisimpään Kempeleen seurakunnan kappalaisena. Olen ollut pappina myös Karjasillan seurakunnassa ja Lumijoella. Hengellinen taustani on Vaalan seurakuntanuorissa.
Kirkon työ on mielenkiintoista. Ihmiset ja monipuolinen työ inspiroivat joka päivä. On hienoa, kun saa olla kehittämässä
seurakuntaelämää. Minusta on mahtavaa ne mahdollisuudet, joita kirkossa on: monipuoliset verkostot, osaaminen, työntekijät, yhteistyö, resurssit.
Kirkon työ kehittyy. Uskon, että asessorin työ antaa ulottuvuutta tähän. Ajattelen, että asessorin tehtävä on kaksi suuntainen, toisaalta saa olla oppimassa ja kehittymässä, toisaalta voi tuoda myös omaa osaamista hiippakunnan käyttöön. Yhteys Jumalaan ja sen sanoittaminen on minusta seurakuntatyön tärkein ja antoisin tehtävä.
Hurahdin reilu vuosi sitten BookBeatin äänikirjojen maailmaan. Ne ovatkin siitä lähtien kulkeneet mukana lenkillä, autossa, kodin askareiden lomassa. Kuuntelen paljon erilaisia tietokirjoja ja ihan vain romaaneja. Parasta oli tietysti Waltarin Sinuhe egyptiläinen ja Mikael Karvajalka. Talvisin hiihtoladut kutsuvat ja kesäisin erityisesti maastopyöräreitit. Ostin viime kesänä pianon. Harrastan musisointia kitaroiden ja pianon ääressä.