Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Avustusasiat / Harkinnanvaraiset avustukset

Harkinnanvaraiset avustukset

Kirkkohallitus jakaa harkinnanvaraisia avustuksia tilapäiseen apuun. Sitä on mahdollista saada kolmena peräkkäisenä vuotena, jollei pidempää ajanjaksoa katsota tarkoituksenmukaiseksi seurakunnan erityisistä olosuhteista johtuen. Tämän jälkeen seurakunta voi saada kehittämisavustusta, jonka edellytyksenä on talouden tasapainottamiseen tähtäävä kehittämissuunnitelma.

Harkinnanvaraiset avustukset haetaan ja käsitellään kevätkaudella. Hakemukset toimitetaan tuomiokapituliin, joka lähettää ne eteenpäin kirkkohallitukselle.

Kirkkohallitus lähettää asiaa koskevan yleiskirjeen helmikuussa.

Kaikki kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät kirkon verkkosivuilta.