Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Avustusasiat / Koulutusavustukset

Koulutusavustukset

Kirkko haluaa tukea kaikkien kirkon henkilöstöryhmien tasavertaista pääsyä henkilöstökoulutukseen. Kirkkoon on luotu koulutusavustusjärjestelmä, jonka puitteissa seurakunta tai yksittäinen työntekijä voi saada koulutukseen avustuksen hiippakunnaltaan.

Koulutusavustuksen voi saada

  • vähävarainen seurakunta henkilöstön kehittämissuunnitelmansa toteuttamiseen,
  • kirkon palveluksessa oleva henkilö, jonka palvelussuhde on määräaikainen tai joka on virka- tai työvapaalla tai henkilö, joka on työttömänä kirkon palvelussuhteen päätyttyä
  • erityisin perustein henkilö, joka on muun kuin seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa (esim. kristillisten järjestöjen työntekijät, koulujen uskonnonopettajat) ja jonka kouluttamista voidaan pitää kirkon edun mukaisena.

Koulutusavustuksella voidaan tukea osallistumista

  • kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa ilmoitettuun koulutukseen,
  • neuvottelupäiville, jotka seurakunta on sisällyttänyt henkilöstön kehittämissuunnitelmaansa,
  • muuhun hiippakunnan, seurakuntien, seurakuntayhtymien tai rovastikunnan järjestämään koulutukseen sekä
  • erityisestä syystä muuhun kuin kirkon henkilöstökoulutukseen.

Koulutusavustusta ei myönnetä työnohjauksesta eikä soveltuvuusarviointeihin osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Koulutusavustushakemus avautuu täytettäväksi pdf-tiedostoksi tästä linkistä.

Niille, jotka ovat seurakunnan palveluksessa, avustusta hakee seurakunta. Mikäli hakija on muun työnantajan palveluksessa tai työttömänä, hän voi hakea avustusta myös yksityishenkilönä. Koulutusavustushakemus on tehtävä aina ennen koulutusten alkamista pääsääntöisesti edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä. Tuomiokapituli tekee periaatepäätöksen avustuksen määrästä ja maksatus tapahtuu koulutuksen toteutumisen jälkeen tosiasiallisia kuluja vastaan. Tilitys koulutuksesta on tehtävä tuomiokapitulille ennen vuoden vaihdetta. Jälkikäteen lähetettyjä koulutusavustusanomuksia emme voi huomioida.

Koulutusanomukset ja maksatuspyynnöt tulee aina lähettää tuomiokapitulin viralliseen sähköpostiosoitteeseen oulu.tuomiokapituli@evl.fi osoitettuna Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille.

Lisätietoja koulutusavustuksen hakemisesta ja tuen edellytyksistä saa hiippakuntadekaanilta, yhteystiedot löytyvät yhteystieto sivulta, tästä linkistä.