Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Hyvän kohtelun edistäminen työpaikalla ja menettelytavat epäasiallisen kohtelun tilanteissa

Jokaisen seurakunnan on edistettävä hyvää käytöstä ja työkulttuuria ja selvitettävä asiaa, jos joku kokee tulevansa kohdelluksi epäasiallisesti tai häirityksi. Seurakuntatyönantajan on ryhdyttävä viipymättä ja asianmukaisesti toimiin todetun epäasiallisen kohtelun tai häirinnän poistamiseksi.

Tuomiokapituli hoitaa asiaa silloin, jos ongelma liittyy kirkkoherran toimintaan tai jos kirkkoherra tai työnantajan edustaja ei puutu asiaan pyynnöstä huolimatta.  Tuomiokapitulissa yhteyshenkilö on lakimiesasessori Mari Aalto (linkki yhteystietosivulle).

Häirintätapausten käsittelyssä auttaa Työelämä 2020 -sivulla oleva opas Häirinnästä vapaa työpaikka (linkki pdf -oppaaseen). 

Kirkon pääsopijapuolet ovat valmistelleet yhdessä suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä.  Löydät Kirkon työmarkkinalaitoksen sivuilta tietoa epäasiallista käytöstä ja häirintää käsittelevää aineistoa ja ohjeita (linkki KiT:n sivuille) seurakuntien asiaan liittyviin valmisteluprosesseihin.