Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Oulun hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen ajalle 1.5.2020 – 30.4.2024 kahdeksan (8) maallikkoedustajaa ja viisi (5) pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuustoon valitaan neljätoista (14) maallikko- ja seitsemän (7) pappisjäsentä. Yhden maallikkojäsenen valitsee Saamelaiskäräjät.

Tiedote vaalien ehdokasasettelusta
Ehdokasasettelu kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaliin päättyy perjantaina 15.11.2019 klo 16.00.
Perustamisasiakirjat voi lähettää postitse, tuoda tuomiokapituliin viraston aukioloaikana tai ne voi toimittaa skannattuna tuomiokapitulin sähköpostiosoitteeseen oulu.tuomiokapituli@evl.fi. Lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postilakon vuoksi on suotavaa lähettää asiakirjat sähköisesti, jolloin niiden tulee olla perillä tuomiokapitulin sähköpostiosoitteessa viimeistään 15.11.2019 klo 16.00.