Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Kirkollisten rakennusten rakentamiseen ja olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat

Kirkollisten rakennusten rakentamiseen ja olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat

Kirkolliset rakennukset

Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.

Alistettavat päätökset

Kirkkovaltuuston päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi, jos se koskee:
1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;
2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi;
3) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista;
4) kirkon käyttämättä jättämistä.

Prosessin eteneminen seurakunnassa

Seurakunnan kannattaa jo asian valmisteluvaiheessa olla yhteydessä kirkkohallituksen yliarkkitehtiin.

Kun päätös on tehty, tuomiokapitulille toimitetaan asiaa koskeva pöytäkirjaote (linkki otteiden toimittamisesta kertovalle alasivulle).  Otteen liitteinä toimitetaan ainakin seuraavat asiakirjat:

  • asiantuntijoiden tekemät suunnitelmat
  • muutoksen kyseessä ollessa olemassa olevan tilanteen ja rakennusten aikaisempien muutosvaiheiden dokumentointi esim. piirustuksin ja valokuvin
  • tarvittaessa museoviraston lausunto (linkki Finlex-sivustolle)
  • mahdolliset muut selvitykset