Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Kirkollisten rakennusten rakentamiseen ja olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat

Kirkollisten rakennusten rakentamiseen ja olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat

Kirkolliset rakennukset

Kirkollisia rakennuksia ovat kirkot ja kellotapulit, siunaus- ja hautakappelit sekä hautausmaalla olevat niihin rinnastettavat rakennukset.
Kirkkopihaan, sen ja hautausmaan aitaan ja porttiin sekä sankarihautausmaahan sovelletaan, mitä kirkollisista rakennuksista säädetään.

Lupamenettely

Kirkkovaltuuston on haettava kirkkohallituksen lupa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, jos asia koskee:
1) uuden kirkon tai siunauskappelin rakentamista tai hankkimista;
2) muun rakennuksen muuttamista kirkoksi tai siunauskappeliksi;
3) suojellun kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista taikka sen käyttötarkoituksen muuttamista;
4) luopumista kirkon käytöstä.

Seurakunnan kannattaa jo asian valmisteluvaiheessa olla yhteydessä kirkkohallituksen yliarkkitehtiin.