Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Virkavapaudet

Virkavapaudet

Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää virkavapautta. Virkavapauden myöntäminen ja sen pituus on lähtökohtaisesti työnantajan harkinnassa (KL 6:40-41).

Kirkkojärjestyksen (6:8) mukaan, jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:

1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle;

2) yhteinen kirkkoneuvosto virkavapauden, vuosiloman ja vapaa-ajan kaikille seurakuntayhtymän viranhaltijoille;

3) kirkkoherra vuosiloman ja vapaa-ajan sekä enintään kahden kuukauden pituisen virkavapauden seurakunnan papin viran haltijalle.

Tuomiokapituli myöntää virkavapauden kirkkoherroille sekä yli kahden kuukauden virkavapaan seurakunnan muille papeille.