Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Virkavapaudet

Virkavapaudet

Viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää virkavapautta. Virkavapauden myöntäminen ja sen pituus on lähtökohtaisesti työnantajan harkinnassa (Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 6:38, voimassa 1.7.2023 alkaen).

Kirkkojärjestyksen (8:9, voimassa 1.7.2023 alkaen) mukaan, jollei ohje- tai johtosäännöllä toisin määrätä, myöntää:

1) kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto virkavapauden ja vuosiloman seurakunnan muun kuin papin viran haltijalle;

2) yhteinen kirkkoneuvosto virkavapauden, vuosiloman ja vapaa-ajan kaikille seurakuntayhtymän viranhaltijoille;

3) kirkkoherra vuosiloman ja vapaa-ajan sekä enintään kahden kuukauden pituisen virkavapauden seurakunnan papin viran haltijalle.

Tuomiokapituli myöntää vuosiloman, vapaa-ajan ja virkavapauden kirkkoherroille sekä yli kahden kuukauden virkavapaan seurakunnan muille papeille.

Viranhaltijan oikeuteen saada virkavapaata perhevapaiden vuoksi sovelletaan, mitä työsopimuslain 4 luvun 1, 2, 2 a, 3, 3 a, 4-7, 7 a, 7 b ja 8 § säädetään.