Etusivu / Tietosuojaseloste ja evästeet / Yleinen tietosuojaseloste

Yleinen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Oulun hiippakunta
Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu
(08) 5358 510, oulu.tuomiokapituli(at)evl.fi

Yhteyshenkilö
Mari Aalto
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Ojakatu 1, PL 85, 90101 Oulu
puh. 040 7443 303
mari.aalto@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Rekisterin nimi
Hiippakuntasivusto – hiippakuntien verkkosivustojen julkaisujärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Hiippakuntasivusto on hiippakunnille suunniteltu verkkosivusto, jossa kaikille hiippakunnille on samanlaiset toiminnot ja rakenne, mutta visuaalisuus voidaan rakentaa heijastamaan hiippakunnan omaa ilmettä.

Henkilötietojen käsittely sivustolla liittyy sähköisessä muodossa tapahtuviin asiointia helpottaviin toimintoihin; palautteen kerääminen, tapahtumaan ilmoittautuminen, uutiskirjeen tilaaminen.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1.f artikla, jonka mukaan oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn omaan ilmoitukseen ja tahtoon tilata uutiskirje, antaa palautetta tai ilmoittautua tapahtumaan.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Hiippakunta vastaa sivuston tapahtumatiedoista, yhteystiedoista jne.

Sivustolla käsitellään seuraavia tietoja: uutiskirjeen tilaaminen, palaute, tapahtumaan ilmoittautuminen jne.

Hiippakunta laatii myös käyttöönsä lomakepohjia, joiden tietosisältö vaihtelee ja käy ilmi aina kyseisestä lomakepohjasta.

Henkilön antamia tietoja käsittelee se hiippakunta, jonka toiminnasta, tai jolle kuuluvasta asiasta on kyse.

Tietolähteet
Sivuston käyttäjä itse ilmoittaa kyseistä toimintoa koskevat henkilötietonsa.

Tietojen luovutukset
Sivuston kautta ilmoitetut henkilötiedot toimitetaan edelleen kyseiseen hiippakuntaan, jonka toiminnasta tai muusta asiasta on kyse.

Sivuston kautta ilmoitettuja tietoja ei luovuteta sivullisille.

Sivuston teknisen ympäristön ylläpito on ulkoistettu käyttöpalvelu- ja sovellustoimittajalle, jonka toiminta täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Hiippakuntasivusto-julkaisujärjestelmän lomake- ja ilmoittautumistiedot poistetaan Hiippakunta-tietokannasta 36 kk kuluttua tietojen tallentamisesta. Tiedot poistetaan myös pyydettäessä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Kts. Evästeet