Lähetystyön hyväksi on neulottu värikäs lapanen
Etusivu / Seurakuntalaisuus

Seurakuntalaisuus

Vapaaehtoistoiminnassa seurakuntalaiset antavat lahjaksi aikaansa ja osaamistaan seurakunnan yhteiseksi hyväksi. Nopeasti ja radikaalistikin muuttuva toimintaympäristö haastaa kirkkoa ja kirkon vapaaehtoistoimintaa. Vain yhdessä suunnitellen ja toimien pystymme kirkkona uudistumaan.
Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 –asiakirjan visio kirkosta on, että seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.
Hiippakunnan tuomiokapitulin tehtävänä on tukea seurakuntia tämän tavoitteen saavuttamisessa. Siksi pidämme tärkeänä pitää eri tavoilla esillä seurakuntalaisuuden lisäämiseen liittyvien käytäntöjen kehittämistä kaikilla työaloilla. Keväällä 2019 tuomiokapituli jalkautuu kiertueelle eri puolille hiippakuntaa asian tiimoilta. Tavoitteena on, että osallistujat muodostavat yhteisen käsityksen seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta voimavarana, tutustuvat vapaaehtoistoiminnan hyviin käytäntöihin ja tunnistavat vapaaehtoistoiminnan voimaantumisen elementtejä.