Etusivu / Tietosuojaseloste: Oulun hiippakunnassa käytävät vaalit

Tietosuojaseloste: Oulun hiippakunnassa käytävät vaalit

Rekisterinpitäjä
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli (y-tunnus 0634440-2)
käyntiosoite: Ojakatu 1/Hallituskatu 3, 90100 Oulu
postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
puh. 08 5358 510, oulu.tuomiokapituli@evl.fi

 Yhteyshenkilö
lakimiesasessori Mari Aalto
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Ojakatu 1, 90100 Oulu
puh. 040 744 3303

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

 Rekisterin nimi
Hiippakunnassa käytävät vaalit.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Piispan, pappisasessorin, hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalien toteuttaminen.

Oikeusperusteina vaaleihin liittyvien henkilörekisterien ylläpidossa ovat laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 3 luvun 21 § sekä tietosuoja-asetuksen 6.1 (c ja f) artikla.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö
Henkilöryhmät: Hiippakunnan papisto ja lehtorit, seurakuntien valitsemat maallikkovalitsijat, valitsijayhdistysten perustajat, asiamiehet ja vara-asiamiehet, ehdokkaat

Tietosisältö: äänioikeutetun nimi, osoite, sähköpostiosoite, seurakunta ja rovastikunta, valitsijayhdistyksen jäsenen ja ehdokkaan nimi syntymäaika, arvo tai ammatti, osoite ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet
Papiston tiedot heiltä itseltään, Kirjurista ja nimikirjasta, maallikkoäänestäjien tiedot seurakunnista, ehdokkaiden ja valitsijayhdistysten jäsenten tiedot heiltä itseltään.

Tietojen luovutukset
Nimi, seurakunta ja rovastikunta ovat julkisia tietoja. Äänioikeutettujen yhteystiedot luovutetaan valitsijayhdistysten perustamista ja vaalimainontaa varten, jos henkilö antaa siihen suostumuksensa. Tietoja luovutetaan lääninrovasteille vaalin järjestämistä varten.

Ehdokkaan ja asiamiehen yhteystiedot voidaan luovuttaa Kirkkohallitukselle ja ehdokasgallerian toimittajalle ehdokassivujen rakentamiseksi ja vastaamismahdollisuuden avaamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika
Arkistonmuodostussuunnitelman mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi