Lähetyspiiriläisten kutomia villasukkia vauvoille

Diakonia ja yhteiskunta

Yhteisvastuu ja kansainvälinen diakonia

Yhteisvastuu auttaa heikkoja ja hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa. Sen tuki on mahdollisimman konkreettista – tavoitteena on auttaa ihmisiä auttamaan itse itseään. Avun saaminen ei katso syntyperää, uskontoa tai poliittista vakaumusta. Yhteisvastuuta on kerätty yli 60 vuotta ja sen kautta sadat tuhannet ihmiset Suomessa ja kehitysmaissa ovat saaneet apua.

Tämän vuoden 2023 keräystä johtaa Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, joka on nimetty keräyksen Yhteisvastuupiispaksi. Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”.

Piispa Keskitalo on kannustanut oman hiippakuntansa seurakuntia toimimaan suunnannäyttäjänä muille evankelis-luterilaisille hiippakunnille ja seurakunnille. Osana kannustusta Keskitalo julisti käyntiin Oulun hiippakunnan seurakunnille myös kilpailun, jossa eniten suhteellista keräystuottoaan kasvattava seurakunta palkitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että prosentuaalisesti eniten lahjoituksia viime vuodesta kasvattava seurakunta voittaa kilpailun.

– Toivon että tämä leikkimielinen kilpailu hyvän asian puolesta innostaa seurakuntia hyvään keräystulokseen, piispa Jukka Keskitalo kertoo.

Palkintona Oulun hiippakunta antaa 3 000 euroa voittaneen seurakunnan diakoniatyöhön.

https://www.oulunhiippakunta.fi/ajankohtaista/oulun-piispa-julisti-yhteisvastuu-kilpailun-seurakuntien-kesken/

Koulukiusaamista vai kouluväkivaltaa?

Yhteisvastuukeräys 2023 torjuu lasten ja nuorten kokemaa ja tekemää väkivaltaa.

Yhteisvastuukeräyksen kampanjalla halutaan kiinnittää huomiota nuorten lisääntyneeseen väkivaltaan ja siitä käytettäviin sanavalintoihin. Kampanja haastaa pohtimaan erityisesti koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa sanoina. On tärkeää, että käytetään oikeita termejä, jotta kaikki ymmärtävät tekojen seuraukset ja vakavuuden. Tähän Yhteisvastuun kampanja haluaa tarttua.

Yhteisvastuusta enemmän Kampanja sivulta – Yhteisvastuu

Yhteisvastuun hyväksi neulotaan lapasia

Hiippakunnallinen diakonia ja yhteiskunnallinen työ

Ajankohtaista diakoniasta

Hiippakunnan diakonia ja yhteiskunnallisen työn toimintasuunnitelmassa vuodelle 2024

Diakonia-ja yhteiskunnallisen työn tavoitteena on

1. Diakonian viestinnällisen ilmeen kirkastaminen ja profiilin nostaminen

  • Pyydetään yhtä tai kahta seurakuntaa pilottiseurakunnaksi.
  • Nostetaan esille ihmisen tarinoita ja seurakunnan/diakonisten järjestöjen hiljaista työtä ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi.
  • Näin tekemällä tehdään kirkkoa työpaikkana houkuttelevammaksi ja se tukee rekrytointia
  • Pyydetään avuksi viestinnän ammattilaisia

2. Kohdennetaan työtä monialaisesti yhdessä seurakuntalaisten kanssa yksinäisyyden, köyhyyden ja osattomuuden vähentämiseksi

  • Vahvistetaan seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten osallisuutta ja toimijuutta etsimällä yhdessä uutta toimintakulttuuria ja jakamalla hyviä toimintamalleja.
  • Hiippakunta järjestää aiheesta vapaaehtoistyöstä teemapäivän teamsiin osana ajankohtaisikkunoita ja tarjoaa aiheesta koulutusta

 

3. Seurakuntien johtamisen ja henkilöstön tukeminen toimintaympäristön muutoksessa. Seurakuntien paikan löytäminen ja vakiinnuttaminen osana hyvinvointialueita.

  • Rohkaistaan seurakuntien työntekijöitä ja kirkkoa verkostoitumaan Sote alan toimijoiden joukkoon yhteistyökumppaniksi
  • Diakoniatyöntekijöiden rekrytointitilanteen paraneminen
  • Tarjotaan seurakuntaharjoitteluohjaajille tukea ja tietoa teams tapaamisten välityksellä ja yhdellä tapaamisella, jonka hiippakunta tarjoaa. Ja ollaan aktiivisesti yhteydessä Diakiin ja mietitään opiskelijoille tarvittavaa rohkaisua kirkon työhön. Lisätään apua ja tukea, kun seurakunnat hakevat diakoniatyöntekijöitä virkaan tai sijaisuuteen. Tarjotaan tukea erityisesti viestintään.

Diakonia ja yhteiskunnallisentyön neuvottelukunta

Tämän hetkisen Diakonia- ja yhteiskunnallisentyön neuvottelukunnan toimintakausi on 2021-2024

Neuvottelukunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää diakoniatyötä ja siihen liittyvää koulutusta koko Oulun hiippakunnassa yhdessä työalasta vastaavan hiippakuntasihteerin kanssa.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Camilla Honkala, puheenjohtaja, diakonissa, johtava työntekijä, Kokkolan suom srk

Tapio Karjula, varapuheenjohtaja, yhteiskunnallisen työn pappi , Kemin srk

Tiia Helander, diakonissa, Kolarin srk

Heidi Keränen, diakonissa, Taivalkosken srk

Kirsi Laukkonen, Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori, Oulu

Outi Uusimäki, diakoniatyön päällikkö,  Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

Mirva Kuikka, hiippakuntasihteeri, Oulun hpk tuomiokapituli,

 

Asiantuntijajäsen

Johanna Vesenterä, Diakonia- ja hallintojohtaja, Caritas-säätiö

 

Kollegion edustaja

Hannu Kallunki, maallikkojäsen, Raahe

 

Voit lähettää työalan kehittämiseen liittyviä aloitteita ja asioita neuvottelukunnan esityslistalle sihteerin tai kenen tahansa neuvottelukunnan jäsenen kautta.

 

Sihteerinä toimii hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka, mirva.kuikka@evl.fi, puh +358447555551

Taloudellinen auttaminen

Taloudellista apua seurakunnalta haettaessa tarkistetaan aina ensin mahdollisuus yhteiskunnan apuun.  Taloudellisen ahdingon korjaamiseksi etsitään yhdessä vaihtoehtoja. Ensisijaisesti apu pyritään löytämään sosiaalitoimen, velkaneuvonnan ja muiden paikallisten auttajatahojen kautta.

Kirkon taloudellinen avustaminen tapahtuu seurakunnan omien mahdollisuuksien, Kirkon Diakoniarahaston, Tukikummien tai Rovastikuntarahastojen kautta. Seurakunnan työntekijä päättää tekemänsä selvityksen jälkeen, onko hakemukselle perusteita ja mistä avustusta haetaan.

Avustusta voi hakea myös Sipilä-säätiöltä. Sipilä-säätiö on vuonna 1998 perustettu hyväntekeväisyyssäätiö.  Se tukee mm. syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ja perheitä kotimaassa ja ulkomailla. Työtä tehdään kotimaassa pääasiassa yhteistyössä kirkon diakoniatyön ja kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan kanssa.

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa hädässäolevia ihmisiä Suomessa.

Terveyden edistäminen

 

Iso osa diakoniatyöstä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Se on rinnalla kulkemista, kohdatuksi tulemista, vertaistuen järjestämistä, taloudellista auttamista ja yhdessä kaikki tukevat ihmisen fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Usein diakoniatyö on myös konkreettista auttamista terveyskysymyksissä: terveydenhuollon piiriin saattamista, neuvontaa sairauden hoitamisessa tai vaikka verenpaineen mittausta. On hyvä muistaa, että noin puolet diakoniaviranhaltijoista on sairaanhoitaja-diakonissoja. Diakonissat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Syksyllä 2020 ilmestyi kirja Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö. Se löytyy kokonaan netistä osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-367-4  

Kirja etenee diakonisen hoitotyön historian, käsitteiden määrittelyn, koulutuksen ja erilaisten urapolkujen kautta diakonisen hoitotyön monipuolisiin käytännön kuvauksiin. Hoito- ja diakoniatyötä tarkastellaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja kohtaamistilanteissa.

Julkaisussa pohditaan koulutuksen antaman kaksoiskelpoisuuden merkitystä, hyödyntämismahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Miten diakonisen hoitotyön osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan? Miten osaamista voidaan hyödyntää terveydenhuollossa ja seurakunnissa parhaalla mahdollisella tavalla?

Aiemmin ilmestynyt on ilmestynyt julkaisu Diakonissat terveyden edistäjinä, Helena Kotisalo ja Lea Rättyä. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisu, B Raportteja 58. Sieltä löydät esimerkiksi Terveyskyselylomakkeen sekä virtuaalisen diakoniatyöntekijän salkun. Salkku sisältää erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin mittareita, kirjallisuutta ja välineitä, joita diakoniatyöntekijä voi käyttää seurakuntalaisen elämäntilanteen selvittämiseen ja voimavarojen tukemiseen.

Mielenterveystalo on terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä valtakunnallinen nettipalvelu. Palvelua voi käyttää kuka tahansa ja apua voi löytää niin itselle kuin läheisilleenkin. Palvelusta hyötyvät myös ammattilaiset. Mielenterveystalo.fi on käytössäsi aina, kun sitä tarvitset!

Diakonian vertaiskehittäjät

Vertaiskehittäjät diakonian kehittämisen sparraajina

Oman työn ”tutkimisessa” on välillä hyvä olla mukana myös ulkopuolista tukea. Vertaiskehittäjä on työyhteisön ulkopuolelta tuleva kumppani, mutta kuitenkin ns. sisäpiiristä tarjoten tukea kehittämiseen.

KOulutettuja diakonian vertaiskehittäjiä on Oulun hiippakunnassa neljä. Vertaiskehittäjien nimet ja lisää tietoa seuraavan linkin takaa

Lisätietoa diakonian vertaiskehittäjistä tästä linkistä.

Ruokakasseja diakoniatyön varastossa

Diakonia on kirkon perustehtävä

Diakonia on kirkon perustehtävä.

Kirkkohallituksen diakonia ja sielunhoidon yksikkö kokoaa ajankohtaisia asioita tiedotteeseensa. (Linkki kirkon verkkosivuilla olevaan ajankohtaistiedotteeseen)

Diakonia+ verkkolehti välittää ajankohtaisia kuulumisia ja puheenvuoroja Suomen ev.lut. kirkon diakonisesta toiminnasta.

Diakonialla on myös oma Facebook-ryhmä nimeltään Kirkon diakonia ja sielunhoito (linkki Facebook-ryhmään).

Molemmille foorumeille olet tervetullut myös kirjoittajana ja keskustelijana. Paljon hyvää tapahtuu ja kehitetään kirkossamme. Siitä kannattaa viestiä myös näillä kanavilla.

 

 

Tuomiokirkon penkkien ovia auringon paisteessa

Yhteistyökumppanit ja verkostot

Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjämme ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Keskusteluapu koostuu erilaisista palveluista, joita ovat  Palveleva puhelin, – netti, – chat ja – kirje. (Linkki Kirkon keskusteluapua -verkkosivuille)

Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. Vapaaehtoistyo.fi-palvelu on tarkoitettu kaikenlaisen vapaaehtoisen auttamisen välittäjäksi. Vapaaehtoistyo.fi -sivusto on periaatteiltaan yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon palvelu.

Kotimaanapua ylläpitää voittoa tavoittelematon yhdistys Kirkkopalvelut ry.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on ylivoimaisesti suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Se tarjoaa sosiaalialan koulutuksen lisäksi terveysalan, kirkon alan ja tulkkauksen koulutusta. Diakissa opiskelevilla on voimakas halu auttaa ihmisiä ja tehdä maailmasta parempi paikka

Tuomiokirkon lasiovessa on kaunista metallikuviointia