Lähetyspiiriläisten kutomia villasukkia vauvoille

Diakonia ja yhteiskunta

Yhteisvastuu ja kansainvälinen diakonia

Yhteisvastuu auttaa heikkoja ja hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa. Sen tuki on mahdollisimman konkreettista – tavoitteena on auttaa ihmisiä auttamaan itse itseään. Avun saaminen ei katso syntyperää, uskontoa tai poliittista vakaumusta. Yhteisvastuuta on kerätty yli 60 vuotta ja sen kautta sadat tuhannet ihmiset Suomessa ja kehitysmaissa ovat saaneet apua.

Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin.

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Kirkon ulkomaanavun visio on muuttaa maailmaa tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Se hakee myönteistä muutosta tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä haurailla ja katastrofiherkillä alueilla. Kirkon ulkomaanpu on erikoistunut tukemaan paikallisyhteisöjä niiden oikeudessa rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen. Ohjelmia tuetaan omalla kansainvälisellä vaikuttamistyöllä.

Yhteisvastuun hyväksi neulotaan lapasia

Hiippakunnallinen diakonia ja yhteiskunnallinen työ

Ajankohtaista diakoniasta

Hiippakunnan diakonia ja yhteiskunnallisen työn toimintasuunnitelmassa vuodelle 2021

Diakonia-ja yhteiskunnallisen työn tavoitteena on

  1. Rohkaista työn priorisointiin ja keskittymään diakonian perustehtävään puolustamaan heikoimmassa asemassa eläviä lähimmäisiä seurakunnan alueella.
  2. Ottaa seurakuntalaisia entistä enemmän mukaan toimintaan vastuunkantajiksi ja antaa heille vastuuta. Huomata auttamisen halu ja antaa sille tilaa. Opetella uudenlaista työkulttuuria enemmän ohjaajina ja koordinaattoreina kuin itse tekijöinä.
  3. Yhteiskunnallisen työn merkitys korostuu koronan aiheuttaman poikkeustilan jälkeen. Taloudellinen taantuma, työttömyyden lisääntyminen ja yhteiskunnallisten ongelmien lisääntyminen haastavat kirkkoa ja erityisesti diakoniaa sekä paikallisesti että globaalisti.

 

Diakonia ja yhteiskunnallisentyön neuvottelukunta

Tämän hetkisen Diakonia- ja yhteiskunnallisentyön neuvottelukunnan toimintakausi on 2021-2024

Neuvottelukunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää diakoniatyötä ja siihen liittyvää koulutusta koko Oulun hiippakunnassa yhdessä työalasta vastaavan hiippakuntasihteerin kanssa.

Neuvottelukunnan kokoonpano

Camilla Honkala, puheenjohtaja, diakonissa, johtava työntekijä, Kokkolan suom srk

Tapio Karjula, varapuheenjohtaja, yhteiskunnallisen työn pappi , Kemin srk

Tiia Helander, diakonissa, Kolarin srk

Helena Koivukangas, diakoni, Pudasjärven srk

Kirsi Laukkonen, Diakonia-ammattikorkeakoulun lehtori, Oulu

Outi Uusimäki, diakoniatyön päällikkö,  Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö

Mirva Kuikka, hiippakuntasihteeri, Oulun hpk tuomiokapituli,

 

Asiantuntijajäsen

Marja-Leena Tahkola, diakoniajohtaja, Caritas-Säätiö

 

Kollegion edustaja

Hannu Kallunki, maallikkojäsen, Raahe

 

Voit lähettää työalan kehittämiseen liittyviä aloitteita ja asioita neuvottelukunnan esityslistalle sihteerin tai kenen tahansa neuvottelukunnan jäsenen kautta.

 

Sihteerinä toimii hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka, mirva.kuikka@evl.fi, puh +358447555551

Taloudellinen auttaminen

Taloudellista apua seurakunnalta haettaessa tarkistetaan aina ensin mahdollisuus yhteiskunnan apuun.  Taloudellisen ahdingon korjaamiseksi etsitään yhdessä vaihtoehtoja. Ensisijaisesti apu pyritään löytämään sosiaalitoimen, velkaneuvonnan ja muiden paikallisten auttajatahojen kautta.

Kirkon taloudellinen avustaminen tapahtuu seurakunnan omien mahdollisuuksien, Kirkon Diakoniarahaston, Tukikummien tai Rovastikuntarahastojen kautta. Seurakunnan työntekijä päättää tekemänsä selvityksen jälkeen, onko hakemukselle perusteita ja mistä avustusta haetaan.

Avustusta voi hakea myös Sipilä-säätiöltä. Sipilä-säätiö on vuonna 1998 perustettu hyväntekeväisyyssäätiö.  Se tukee mm. syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ja perheitä kotimaassa ja ulkomailla. Työtä tehdään kotimaassa pääasiassa yhteistyössä kirkon diakoniatyön ja kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan kanssa.

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa hädässäolevia ihmisiä Suomessa.

Terveyden edistäminen

 

Iso osa diakoniatyöstä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Se on rinnalla kulkemista, kohdatuksi tulemista, vertaistuen järjestämistä, taloudellista auttamista ja yhdessä kaikki tukevat ihmisen fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Usein diakoniatyö on myös konkreettista auttamista terveyskysymyksissä: terveydenhuollon piiriin saattamista, neuvontaa sairauden hoitamisessa tai vaikka verenpaineen mittausta. On hyvä muistaa, että noin puolet diakoniaviranhaltijoista on sairaanhoitaja-diakonissoja. Diakonissat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Syksyllä 2020 ilmestyi uusi kirja Diakonisen hoitotyön perusteet ja käytäntö. Se löytyy kokonaan netistä osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-367-4  

Kirja etenee diakonisen hoitotyön historian, käsitteiden määrittelyn, koulutuksen ja erilaisten urapolkujen kautta diakonisen hoitotyön monipuolisiin käytännön kuvauksiin. Hoito- ja diakoniatyötä tarkastellaan erilaisissa toimintaympäristöissä ja kohtaamistilanteissa.

Julkaisussa pohditaan koulutuksen antaman kaksoiskelpoisuuden merkitystä, hyödyntämismahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Miten diakonisen hoitotyön osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan? Miten osaamista voidaan hyödyntää terveydenhuollossa ja seurakunnissa parhaalla mahdollisella tavalla?

Aiemmin ilmestynyt on ilmestynyt julkaisu Diakonissat terveyden edistäjinä, Helena Kotisalo ja Lea Rättyä. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisu, B Raportteja 58. Sieltä löydät esimerkiksi Terveyskyselylomakkeen sekä virtuaalisen diakoniatyöntekijän salkun. Salkku sisältää erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin mittareita, kirjallisuutta ja välineitä, joita diakoniatyöntekijä voi käyttää seurakuntalaisen elämäntilanteen selvittämiseen ja voimavarojen tukemiseen.

Mielenterveystalo on terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä valtakunnallinen nettipalvelu. Palvelua voi käyttää kuka tahansa ja apua voi löytää niin itselle kuin läheisilleenkin. Palvelusta hyötyvät myös ammattilaiset. Mielenterveystalo.fi on käytössäsi aina, kun sitä tarvitset!

Ruokakasseja diakoniatyön varastossa

Diakonia on kirkon perustehtävä

Diakonia on kirkon perustehtävä.

Kirkkohallituksen diakonia ja sielunhoidon yksikkö kokoaa ajankohtaisia asioita tiedotteeseensa. (Linkki kirkon verkkosivuilla olevaan ajankohtaistiedotteeseen)

Diakonia+ verkkolehti välittää ajankohtaisia kuulumisia ja puheenvuoroja Suomen ev.lut. kirkon diakonisesta toiminnasta.

Diakonialla on myös oma Facebook-ryhmä nimeltään Kirkon diakonia ja sielunhoito (linkki Facebook-ryhmään).

Molemmille foorumeille olet tervetullut myös kirjoittajana ja keskustelijana. Paljon hyvää tapahtuu ja kehitetään kirkossamme. Siitä kannattaa viestiä myös näillä kanavilla.

 

 

Tuomiokirkon penkkien ovia auringon paisteessa

Yhteistyökumppanit ja verkostot

Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjämme ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Keskusteluapu koostuu erilaisista palveluista, joita ovat  Palveleva puhelin, – netti, – chat ja – kirje. (Linkki Kirkon keskusteluapua -verkkosivuille)

Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. Vapaaehtoistyo.fi-palvelu on tarkoitettu kaikenlaisen vapaaehtoisen auttamisen välittäjäksi. Vapaaehtoistyo.fi -sivusto on periaatteiltaan yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon palvelu.

Kotimaanapua ylläpitää voittoa tavoittelematon yhdistys Kirkkopalvelut ry.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on ylivoimaisesti suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Se tarjoaa sosiaalialan koulutuksen lisäksi terveysalan, kirkon alan ja tulkkauksen koulutusta. Diakissa opiskelevilla on voimakas halu auttaa ihmisiä ja tehdä maailmasta parempi paikka

Tuomiokirkon lasiovessa on kaunista metallikuviointia