Lähetyspiiriläisten kutomia villasukkia vauvoille

Diakonia ja yhteiskunta

Yhteisvastuu ja kansainvälinen diakonia

Yhteisvastuu auttaa heikkoja ja hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa. Sen tuki on mahdollisimman konkreettista – tavoitteena on auttaa ihmisiä auttamaan itse itseään. Avun saaminen ei katso syntyperää, uskontoa tai poliittista vakaumusta. Yhteisvastuuta on kerätty yli 60 vuotta ja sen kautta sadat tuhannet ihmiset Suomessa ja kehitysmaissa ovat saaneet apua.

Yhteisvastuu 2020 nostaa esiin vanhemmuuden haasteet sekä lasten ja nuorten vahvasti viestittämän tarpeen turvallisesta aikuisesta.

Kirkon ulkomaanavun visio on muuttaa maailmaa tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Se hakee myönteistä muutosta tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä haurailla ja katastrofiherkillä alueilla. Kirkon ulkomaanpu on erikoistunut tukemaan paikallisyhteisöjä niiden oikeudessa rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen. Ohjelmia tuetaan omalla kansainvälisellä vaikuttamistyöllä.

Yhteisvastuun hyväksi neulotaan lapasia

Hiippakunnallinen diakonia ja yhteiskunnallinen työ

Ajankohtaista diakoniasta

Hiippakunnan diakonia ja yhteiskunnallisen työn toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020

Diakonia-ja yhteiskunnallisen työn tavoitteena on

 1. Rohkaista työntekijöitä arjen moninaisten haasteiden keskellä priorisoimaan työtään ja keskittymään kirkon omaan perustehtävään puolustamaan heikommassa olevia seurakuntalaisia.
 2. Tukea lähiesimiehiä heidän moninaisissa tehtävissään järjestämällä heille vertaistukea ja koulutusta.
 3. Valmentaa seurakuntia osallistavan työkulttuurin omaksumiseen omaksi toimintatavakseen, jolla on olennainen vaikutus työhyvinvointiin. Kohdataan hanke on juuri tähän sopiva työväline.

 

Diakonia ja yhteiskunnallisentyön neuvottelukunta

Tämän hetkisen Diakonia- ja yhteiskunnallisentyön neuvottelukunnan toimintakausi on 2017-2020

Neuvottelukunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää diakoniatyötä ja siihen liittyvää koulutusta koko Oulun hiippakunnassa yhdessä työalasta vastaavan hiippakuntasihteerin kanssa.

Neuvottelukunnan kokoonpano

 1. Camilla Honkala, diakonissa, johtava diakoniatyöntekijä, Kokkola, neuvottelukunnan puheenjohtaja
 2. Helena Koivukangas, diakoni, Pudasjärvi
 3. Lea Rättyä, Diak, asiantuntija TKI, TtT, TM, diakonissa
 4. Tapio Karjula, yhteiskunnallinen työ, pappi, Kemi
 5. Marjo Rundgren, diakonissa, perheneuvoja, Rovaniemi
 6. Heikki Nissinen, kirkkoherra, Utajärvi

Lisäksi asiantuntija jäseninä ovat

 1. Marja-Leena Tahkola, diakoniajohtaja, Caritas-säätiö
 2. Outi Uusimäki, diakoniatyön päällikkö, Oulun diakonissalaitoksen säätiö

 

Voit lähettää työalan kehittämiseen liittyviä aloitteita ja asioita neuvottelukunnan esityslistalle sihteerin tai kenen tahansa neuvottelukunnan jäsenen kautta.

 

Sihteerinä toimii hiippakuntasihteeri Mirva Kuikka, mirva.kuikka@evl.fi, puh +358447555551

Taloudellinen auttaminen

Taloudellista apua seurakunnalta haettaessa tarkistetaan aina ensin mahdollisuus yhteiskunnan apuun.  Taloudellisen ahdingon korjaamiseksi etsitään yhdessä vaihtoehtoja. Ensisijaisesti apu pyritään löytämään sosiaalitoimen, velkaneuvonnan ja muiden paikallisten auttajatahojen kautta.

Kirkon taloudellinen avustaminen tapahtuu seurakunnan omien mahdollisuuksien, Kirkon Diakoniarahaston, Tukikummien tai Rovastikuntarahastojen kautta. Seurakunnan työntekijä päättää tekemänsä selvityksen jälkeen, onko hakemukselle perusteita ja mistä avustusta haetaan.

Avustusta voi hakea myös Sipilä-säätiöltä. Sipilä-säätiö on vuonna 1998 perustettu hyväntekeväisyyssäätiö.  Se tukee mm. syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ja perheitä kotimaassa ja ulkomailla. Työtä tehdään kotimaassa pääasiassa yhteistyössä kirkon diakoniatyön ja kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan kanssa.

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa hädässäolevia ihmisiä Suomessa.

Terveyden edistäminen

Iso osa diakoniatyöstä on terveyden edistämistä. Se on rinnalla kulkemista, kohdatuksi tulemista, vertaistuen järjestämistä, taloudellista auttamista ja yhdessä kaikki tukevat ihmisen fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Usein diakoniatyö on myös konkreettista auttamista terveyskysymyksissä: terveydenhuollon piiriin saattamista, neuvontaa sairauden hoitamisessa tai vaikka verenpaineen mittausta. On hyvä muistaa, että noin puolet diakoniaviranhaltijoista on sairaanhoitaja-diakonissoja. Diakonissat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Diakoniatyöntekijän salkku sisältää erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin mittareita, kirjallisuutta ja välineitä, joita diakoniatyöntekijä voi käyttää seurakuntalaisen elämäntilanteen selvittämiseen ja voimavarojen tukemiseen. Terveyskyselylomake sekä diakoniatyöntekijän salkku löytyvät teoksesta: Diakonissat terveyden edistäjinä, Helena Kotisalo ja Lea Rättyä. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisu, B Raportteja 58.

Mielenterveystalo on terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kehittämä valtakunnallinen nettipalvelu. Palvelua voi käyttää kuka tahansa ja apua voi löytää niin itselle kuin läheisilleenkin. Palvelusta hyötyvät myös ammattilaiset. Mielenterveystalo.fi on käytössäsi aina, kun sitä tarvitset!

Ruokakasseja diakoniatyön varastossa

Diakonia on kirkon perustehtävä

Diakonia on kirkon perustehtävä. 

Kirkkohallituksen diakonia ja sielunhoidon yksikkö kokoaa ajankohtaisia asioita tiedotteeseensa. (Linkki kirkon verkkosivuilla olevaan ajankohtaistiedotteeseen)

Diakonia+ verkkolehti välittää ajankohtaisia kuulumisia ja puheenvuoroja Suomen ev.lut. kirkon diakonisesta toiminnasta.

Diakonialla on myös oma Facebook-ryhmä nimeltään Kirkon diakonia ja sielunhoito (linkki Facebook-ryhmään).

Molemmille foorumeille olet tervetullut myös kirjoittajana ja keskustelijana. Paljon hyvää tapahtuu ja kehitetään kirkossamme. Siitä kannattaa viestiä myös näillä kanavilla.

 

 

Tuomiokirkon penkkien ovia auringon paisteessa

Yhteistyökumppanit ja verkostot

Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjämme ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä. Keskusteluapu koostuu erilaisista palveluista, joita ovat  Palveleva puhelin, – netti, – chat ja – kirje. (Linkki Kirkon keskusteluapua -verkkosivuille)

Vapaaehtoistyo.fi on yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. Vapaaehtoistyo.fi-palvelu on tarkoitettu kaikenlaisen vapaaehtoisen auttamisen välittäjäksi. Vapaaehtoistyo.fi -sivusto on periaatteiltaan yleishyödyllinen, ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon palvelu.

Kotimaanapua ylläpitää voittoa tavoittelematon yhdistys Kirkkopalvelut ry.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on ylivoimaisesti suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Se tarjoaa sosiaalialan koulutuksen lisäksi terveysalan, kirkon alan ja tulkkauksen koulutusta. Diakissa opiskelevilla on voimakas halu auttaa ihmisiä ja tehdä maailmasta parempi paikka

Tuomiokirkon lasiovessa on kaunista metallikuviointia