Varhaisnurten kokoontuminen TUiran T-tuvalla

Kasvatus

Polku -toimintamalli

Polku -toimintamalli on ehdotus seurakunnan kokonaissuunnitelmaksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 0-22-vuotiaiden kristillisen kasvun tueksi. Se auttaa hahmottamaan seurakunnan toimintojen kokonaisuutta. Ikäkaudet ovat kolmen vuoden mittaisia, paitsi rippikouluikäkausi Ihme on vuoden mittainen prosessi. Polkua kuljetaan yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja he osallistuvat aktiivisesti sen rakentamiseen.

Tutustu Kirkkohallituksen Polku-materiaaleihin!

 

Varhaiskasvatus

Seurakunnissa tuetaan kristillistä varhaiskasvatusta. Kirkko haluaa tukea vanhempia kristillisen kasvatuksen antamisessa.  Seurakunnan työntekijät ja monet vapaaehtoiset huolehtivat lasten ja heidän perheidensä kasvatusta tukevasta toiminnasta.

 

Hiippakunnallinen tuki varhaiskasvatuksen kehittämiseen:

 • Kristillisen varhaiskasvatuksen konsultointi ja kehittäminen
 • Päivähoitoikäisten katsomuskasvatuksen tukeminen
 • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen tuki yhdessä hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa.

Kirkon koulutuskalenterin koulutukset ja verkostotapaamiset

Dialogitaitajien alueellinen kehittämishanke Rovaniemellä 2023

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kokeilussa päämääränä on katsomusdialogiverkoston rakentaminen. Hankkeessa syntyi  monistettava, alueellinen katsomusdialogimalli kasvatuksen kentälle sekä tähän liittyvä yhteistyöverkosto kokeilualueelle.

1. Pohdi yhteisössäsi, miksi haluamme osallistua katsomusdialogiin?

Yhteisössä on hyvä pohtia seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä arvojamme yhteistyö toteuttaa?
  • Miten lapset, nuoret ja perheet hyötyvät yhteistyöstä?
  • Miten yhteistyö tukee koulun ja päiväkodin tavoitteita?
  • Mitä erityisosaamista meillä on?
  • Mitä hyötyä katsomusdialogista on meille?

2. Selvitämme, keitä voisimme kutsua mukaan?

Kartoitusvaiheessa on hyvä pohtia

 • Mitä verkostoja meillä jo on?
 • Kuka ottaa yhteyttä katsomusyhteisöihin?
 • Miten huomioimme osallistujien kielitaidon?
 • Mitkä koulut ja päiväkodit kutsumme mukaan yhteistyöhön?
 • Ketä kaupungin/kunnan edustajia kutsumme mukaan?

3. Tutustumme ja suunnittelemme tapahtumia dialogisesti yhdessä

Tapaamisissa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 1. Millaista kasvatustoimintaa yhteisö järjestää?
 2. Mitä yhteistyötä olette tehneet kasvatuksen kentällä esim. varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa? Tai mitä yhteistyötä päiväkotinne tai koulunne on järjestänyt yhteistyössä eri yhteisöjen tai toimijoiden kanssa? HUOM: myös se on tärkeä tieto ettei ole tehty vielä yhteistyötä.
 3. Mitä katsomuksiin, kulttuureihin ja uskontoihin liittyvää toimintaa olet kaivannut lapsille ja nuorille?
 4. Minkälainen toiminta voisi lisätä yhteisymmärrystä eri katsomusten, kulttuurien ja uskontojen välillä?
 5. Mihin haasteisiin kaipaat apua? Mitä apu voisi olla?
 6. Keitä voisimme vielä kutsua mukaan tämän verkoston toimintaan?

4. Luomme yhteistyötä tukevat rakenteet

Kun toiminta on käynnistynyt, on hyvä pohtia seuraavia kysymyksiä

 • Kuinka usein ja missä tapaamme?
 • Kuinka suhtaudumme mahdollisiin vastoinkäymisiin?
 • Kuka organisoi tapaamiset vai vuorotellaanko koollekutsujaa?
 • Kuinka yhteistyö integroidaan osaksi kaupungin/kunnan palvelurakenteita?

Kasvua katsomuksesta

Puinen alttaripöytä ja alttarikynttilät, kuva otettu Saksasta Luther-matkalta

Perheiden tuki

Kirkon perhetyö kulkee perheiden rinnalla eri elämänvaiheissa. Perhelähtöisyyden tulisi olla jokaisen kirkon työntekijän tapa tehdä omaa työtään.

Perhetyön teemoja käsitellään hiippakunnan koulutuksissa.

Digitaalisten palvelujen saatavuutta on parannettu kokoamalla eri palveluntuottajien valtakunnallisia digitaalisia palveluja esimerkiksi Rovaniemen seurakunnan sivuilla täällä.

 

Jeesus siunaa lapsia-alttaritaulu, -kynttilät ja kukat.

Nuoret

Hiippakunnan varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyön hiippakunnalliset koulutukset, verkostopäivät ja leirit yhteistyökumppanien kanssa.

Hiippakunnan nuortentapaamiset ja nuorten vaikuttajaryhmät

Vuosittain järjestetään ohjaajapäivät yhdessä Lasten ja nuorten keskus ry:n ja seurakuntien kanssa tammi-helmikuun vaihteessa. Mukana nuorten vaikuttajaryhmät.

Nuoret aikuiset

Vuosittainen nuorten aikuisten tapahtuma toteutetaan Oulussa helmikuussa. Lisätiedot matti.laurila@evl.fi.

 

Seppomestarit

Teksti: "Yli 90% peruskouluista tekee yhteistyötä paikallisseurakunnan kanssa", värikynäpurkki

Kulukorvaus opinnäytetöistä Oulun hiippakunnassa

Projektityöntekijä ja betoninen poro-ajoeste Rovaniemen kaupungintalon edustalla
Projektityöntekijä ja betoninen poro-ajoeste Rovaniemen kaupungintalon edustalla
-opinnäytetyön tulee hyödyttää Oulun hiippakunnan kasvatustoiminnan kehittämistä.
-opinnäytesuunnitelmassa tulee ilmetä hankkeen sisältö, toteutustapa, aikataulu sekä kustannukset.
-opinnäytetyösuunnitelman arvioi nimeämät kapitulin edustajat.
-kulukorvauksen maksimäärä on 400€.
Jatkuva haku vuonna 2023-24, lähetä hakemus hiippakuntasihteerille saija.kronqvist@evl.fi.

Rippikoulun paikallissuunnitelmat

Teksti: "rippikoululaisia oli 50032 vuonna 2016", rippikoululaisia nuotion ja merenrannan äärellä