Varhaisnurten kokoontuminen TUiran T-tuvalla

Kasvatus

Polku -toimintamalli

Polku -toimintamalli on ehdotus seurakunnan kokonaissuunnitelmaksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 0-22-vuotiaiden kristillisen kasvun tueksi. Se auttaa hahmottamaan seurakunnan toimintojen kokonaisuutta. Ikäkaudet ovat kolmen vuoden mittaisia, paitsi rippikouluikäkausi Ihme on vuoden mittainen prosessi. Polkua kuljetaan yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja he osallistuvat aktiivisesti sen rakentamiseen.

Tutustu Kirkkohallituksen Polku-materiaaleihin!

Varhaiskasvatus

Seurakunnissa tuetaan kristillistä varhaiskasvatusta. Kirkko haluaa tukea vanhempia kristillisen kasvatuksen antamisessa.  Seurakunnan työntekijät ja monet vapaaehtoiset huolehtivat lasten ja heidän perheidensä kasvatusta tukevasta toiminnasta.

Opiskele varhaiskasvattajaksi:

Opiskelevarhaiskasvatusta.fi – Varhaiskasvatusalan opintoportaali

Lue kartoitus varhaiskasvatuksen koulutustarpeista, Laura Prokkola, OsaaVa-hanke

Hiippakunnallinen tuki varhaiskasvatuksen kehittämiseen:

  • Kristillisen varhaiskasvatuksen konsultointi ja kehittäminen
  • Päivähoitoikäisten katsomuskasvatuksen tukeminen VASU-dialogin kautta. VASU-dialogi linkittyy Helsingin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen Monikatsomukselliset oppimisen tilat-tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään katsomuskasvatuksen pedagogisia ja teoreettisia malleja.
  • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen tuki yhdessä yhteiskunnan sosiaali-, terveys ja sivistyspalveluiden ja järjestöjen kanssa. Maakunnat kehittävät palveluita Tulevaisuuden terveyskeskus-hankkeiden kautta.
  • Kirkon koulutuskalenterin koulutukset ja verkostotapaamiset

VASU kirkossa VASU-dialogi

Puinen alttaripöytä ja alttarikynttilät, kuva otettu Saksasta Luther-matkalta

Perheiden tuki

Kirkon perhetyö kulkee perheiden rinnalla eri elämänvaiheissa. Perhelähtöisyyden tulisi olla jokaisen kirkon työntekijän tapa tehdä omaa työtään.

Perhetyön teemoja käsitellään hiippakunnan koulutuksissa.

Digitaalisten palvelujen saatavuutta on parannettu kokoamalla eri palveluntuottajien valtakunnallisia digitaalisia palveluja esimerkiksi Rovaniemen seurakunnan sivuilla täällä.

 

Jeesus siunaa lapsia-alttaritaulu, -kynttilät ja kukat.

Nuoret

Hiippakunnan varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyön hiippakunnalliset koulutukset, verkostopäivät ja leirit. Näitä toteutetaan yhdessä Lasten ja nuorten keskus ry:n kanssa.
Joka neljäs vuosi toteutetaan varhaisnuorten leiri.

Hiippakunnan nuortentapaamiset

Vuosittain järjestetään kerhonohjaajapäivät yhdessä Lasten ja nuorten keskus ry:n ja seurakuntien kanssa tammi-helmikuun vaihteessa.

Nuorten vaikuttajaryhmät uuteen kirkkolakiin

Nuoret aikuiset

Vuosittainen nuorten aikuisten tapahtuma toteutetaan Oulussa helmikuussa. Lisätiedot matti.laurila@evl.fi.

Hiippakunnan oppilaitostyö

Vuosittain kokoontuva Pohjoisen oppilaitostyön foorum kokoaa oppilaitostyöntekijöitä keskustelemaan ajankohtaisista koulutuksen ja oppilaitostyön kysymyksistä.

 

Seppomestarit Partiorippikoulu

Teksti: "Yli 90% peruskouluista tekee yhteistyötä paikallisseurakunnan kanssa", värikynäpurkki

Kulukorvaus opinnäytetöistä Oulun hiippakunnassa

Projektityöntekijä ja betoninen poro-ajoeste Rovaniemen kaupungintalon edustalla
Projektityöntekijä ja betoninen poro-ajoeste Rovaniemen kaupungintalon edustalla
-opinnäytetyön tulee hyödyttää Oulun hiippakunnan kasvatustoiminnan kehittämistä.
-opinnäytesuunnitelmassa tulee ilmetä hankkeen sisältö, toteutustapa, aikataulu sekä kustannukset.
-opinnäytetyösuunnitelman arvioi nimeämät kapitulin edustajat.
-kulukorvauksen maksimäärä on 400€.
Jatkuva haku vuonna 2021-22, lähetä hakemus hiippakuntasihteerille saija.kronqvist@evl.fi.

Rippikoulun paikallissuunnitelmat

Teksti: "rippikoululaisia oli 50032 vuonna 2016", rippikoululaisia nuotion ja merenrannan äärellä