Varhaisnurten kokoontuminen TUiran T-tuvalla

Kasvatus

Kaste ja kummius

Kirkon kaste ja kummius-hanke on kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkohallituksen erillishanke vuosille 2018 – 2020. Hanke liittyy seurakuntien rintamaan tukemalla, koordinoimalla ja kokoamalla kasteeseen ja kummiuteen liittyvää kehittämistyötä ja viestintää. Hankkeen yleistavoitteena on turvata kasteen asema suomalaisten perheiden elämässä.

Kaste ja kummius -hankkeessa on kolme laajaa kehittämisaluetta: kaste, kummius ja kristittynä kasvaminen. Seurakunnat voivat liittyä hankkeeseen tuomalla esiin toimintojaan kasteen ja kummiuden tueksi esimerkiksi hankkeen facebook-ryhmässä.

Kastepuuhun on ripustettu kastettujen nimiä lehdiksi

Varhaiskasvatus

Seurakunnissa tuetaan kristillistä varhaiskasvatusta. Kirkko haluaa tukea vanhempia kristillisen kasvatuksen antamisessa.  Seurakunnan työntekijät ja monet vapaaehtoiset huolehtivat lasten ja heidän perheidensä kasvatusta tukevasta toiminnasta.

Hiippakunnallinen tuki varhaiskasvatuksen kehittämiseen:

  • Kristillisen varhaiskasvatuksen konsultointi ja kehittäminen
  • Päivähoitoikäisten katsomuskasvatuksen tukeminen VASU-dialogin kautta. VASU-dialogi linkittyy Helsingin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen Monikatsomukselliset oppimisen tilat-tutkimushankkeeseen, jossa kehitetään katsomuskasvatuksen pedagogisia ja teoreettisia malleja.
  • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen tuki yhdessä yhteiskunnan sosiaali-, terveys ja sivistyspalveluiden ja järjestöjen kanssa. Hyvinvoinnin johtamista tutkitaan erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla LAPE-akatemioissa 2019-2020.
  • Kirkon koulutuskalenterin koulutukset ja verkostotapaamiset
  • Mediakasvatus digitaalisilla alustoilla Tutki tilaa-hankkeen kautta.

VASU kirkossa VASU-dialogi

Perheiden tuki

Kirkon perhetyö vahvistaa perheiden hengellistä elämää, kasvua ihmisinä, keskinäistä välittämistä ja kunnioitusta, jaksamista vaikeissa elämäntilanteissa ja yhteyttä seurakuntaan (Minäkö perhetyöntekijä, 2009, 7). Perhelähtöisyyden tulisi olla jokaisen kirkon työntekijän tapa tehdä omaa työtään.

Perhetyön teemoja käsitellään hiippakunnan koulutuksissa.

Digitaalisten palvelujen saatavuutta on parannettu kokoamalla eri palveluntuottajien valtakunnallisia digitaalisia palveluja Oulun Hiippakunnan sivuille sekä ohjattu kaikkia Lapin perhepalveluiden tuottajia tekemään samoin. Rovaniemen seurakunnan sivuilla digitaalisten palvelujen sivusto on täällä.

Kohtaavien palvelujen saatavuuden parantamiseksi on koottu palvelukartasto (tätä edelsi tiedonkeruuprosessi)

Kaikki hankkeessa tuotettu Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen – materiaali löytyy Innokylästä Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen Lapin maakunnassa –työtilasta.

Työtilassa on verstaat, joissa on esitelty lappilaisia yhteistyön muotoja esim.
Tenavatupa Ylitorniolla
Seurakunnan ja MLL:n yhteinen perhekahvila Kittilässä
Seurakunnan ja MLL:n yhteinen perhekahvila Enontekiöllä
Perheiden talo Torniossa
Irti arjesta – leiri Rovaniemellä
10-polku Posiolla

Nuoret

Hiippakunnan varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyön hiippakunnalliset koulutukset, verkostopäivät ja leirit. Näitä toteutetaan yhdessä Nuori kirkko ry:n kanssa.
Joka neljäs vuosi toteutetaan varhaisnuorten leiri.
2019 Pisara-suurleiri, jossa Oulun hiippakunnan alaleiri Savula ja Barents-leiri

Lisätietoa kirkon varhaisnuorisotyöstä kirkon verkkosivuilla.

Hiippakunnan nuortentapaamiset

Vuosittain järjestetään kerhonohjaajapäivät yhdessä Nuori kirkko ry:n ja seurakuntien kanssa tammi-helmikuun vaihteessa. Lue lisää www.nuorikirkko.fi

Nuoret aikuiset

Vuosittainen nuorten aikuisten tapahtuma toteutetaan Oulussa helmikuussa. Lisätiedot matti.laurila@evl.fi

Hiippakunnan oppilaitostyö

Vuosittain kokoontuva Pohjoisen oppilaitostyön foorum kokoaa oppilaitostyöntekijöitä keskustelemaan ajankohtaisista koulutuksen ja oppilaitostyön kysymyksistä.

 

Seppomestarit Partiorippikoulu

Rippikoulu

Rippikoulublogi

Tähän rippikoulu.wordpresss.com -blogiin on koottu Oulun hiippakunnan rippikoulun kehittäjäkoulutusten 2019, 2018 ja 2017 helmet sekä blogit rippikoulun digitaalinen kehittäminen-OKM- pilottihankkeista. Myös kehittämistyötä arvioivia blogeja on pyydetty mukaan. Lisäksi Kirjoittajina ovat toimineet muiden rippikoulukoulutusten osallistujat ja kouluttajat.

Blogeissa teemat ovat laajat, mm.:
-vuosikello
-jumalanpalvelus ja ehtoollinen
-nuorten ja perheiden osallisuus
-rippikoulupedagogiikka

Kirjoita oma blogi! Lähetä se saija.kronqvist@evl.fi.

Kulukorvaus rippikoulua koskevista opinnäytetöistä Oulun hiippakunnassa

-opinnäytetyön tulee hyödyttää Oulun hiippakunnan rippikoulutyön kehittämistä.
-opinnäytesuunnitelmassa tulee ilmetä hankkeen sisältö, toteutustapa, aikataulu sekä kustannukset.
-opinnäytetyösuunnitelman arvioi nimeämät kapitulin edustajat.
-kulukorvauksen maksimäärä on 400€.
Jatkuva haku vuonna 2019, lähetä hakemus hiippakuntasihteerille saija.kronqvist@evl.fi.

Rippikoulun paikallissuunnitelmat