Varhaisnurten kokoontuminen TUiran T-tuvalla

Kasvatus

Polku -toimintamalli

Polku -toimintamalli on ehdotus seurakunnan kokonaissuunnitelmaksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 0-22-vuotiaiden kristillisen kasvun tueksi. Se auttaa hahmottamaan seurakunnan toimintojen kokonaisuutta. Ikäkaudet ovat kolmen vuoden mittaisia, paitsi rippikouluikäkausi Ihme on vuoden mittainen prosessi. Polkua kuljetaan yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja he osallistuvat aktiivisesti sen rakentamiseen.

Tutustu Kirkkohallituksen Polku-materiaaleihin!

Lue lisää Polku-webinaareista:

Webinaari 1

Polku= kokonaisvaltainen kehittämisen väline yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

”Polku ei voi olla koskaan valmis” sanoi Katri Vappula, joka vastaa Polun kehittämistyötyöstä Suomen ev. lut. kirkossa.

Mirca Mäensivu-Puukko nosti esiin puheenvuorossaan, että Polku rakentuu seurakunnan sisällä ja sen luonnollisissa yhteistyöverkostoissa. Kirkon tulevaisuusselonteossa tuli esiin, että seurakuntalaisten tulisi tulla kuulluiksi. Seurakunta on jäsenten muodostama yhteisö. Miten eri vaiheissa seurakuntalaisiin syntyy kontakti (Lahja, Ilo, Seikkailu, Rohkeus, Vapaus, Ihme, Luottamus jne)? Seurakuntalon avaimilla vahvistetaan seurakuntalaisten toimijuutta- mikä on seurakunnassanne tapa mahdollistaa vastuunkantaminen?

Polku 2019-2020 kehittämistyön aloitus.
2021-2022 pilotointivaihe.
2023- 2024 Mitä tapahtuu seurakunnissa eri puolilla Suomea?
www.evl.fi/polku
Viestintämateriaalit-Yhteiset materiaalit luovat yhteinäisyyttä, kun Polkua otetaan käyttöön eri seurakunnissa eri puolilla Suomea.

Työskentelyjä Polun rakentamiseksi
Erilaisia silmälasityöskentelyjä mm. Globaalit silmälasit
www.mediapankki.evl.fi
Visuaaliset ilmeet
Avainkysymykset:
Miten Polku tukee vanhemmuutta?
Miten kirkkovuosi rytmittyy?
Miten Polku ulottuu kotiin ja verkkoon?
Miten Polkua tehdään eri yhteistyökumppaneiden kanssa?
Kenen kanssa Polulle?

Webinaari 2

o0 – 2 vuotiaat: perhekerhot, perheryhmät, perhekahvilat, perhekirkot

o3 – 5 vuotiaat: päiväkerhot, pyhäkoulut, vierailut päiväkodeissa, katsomuskasvatusyhteistyö, perheryhmät…

o6 – 8 vuotiaat: kouluun menevien siunaaminen, alakoululaisten kerhot, leiritoiminta, perheretket, kouluyhteistyö, koulupäivystykset

o9  – 11 vuotiaat: 10 synttärit / leirit, kerhot ja leirit…

o 12 – 14 vuotiaat: kerhot, leirit, 6P-toiminta (6- luokkalaisille ehkäisevää päihdetyötä), 7-luokkalaisten ryhmäytykset, kohtaamiset yläkoululla viikoittain, osallistuminen nuortentoimintaan (nuortenillat, avoimet ovet)

o15 –vuotiaat: rippikoulu, kohtaamiset yläkoululla viikoittain, kohtaamiset somessa, nuorten toimintaan osallistuminen (nuortenillat, avoimet ovet)

o16  – 18 vuotiaat: isostoiminta, kerhonohjaus, nuortentoiminta, yökahvila, nuorten vaikuttajaryhmä, some

oYli 19 –vuotiaat:  nuorten vaikuttajaryhmä, rippileirien yövalvojat, yökahviloiden ohjaajat, perhekerhoon oman lapsen kanssa, jumalanpalvelukset, konsertit, luottamushenkilönä toimiminen, some.

Yhteenveto:

-Sekä isossa että pienessä seurakunnassa on yhteisiä kohtaamisen paikkoja ja samantyylistä toimintaa (säännöllisen toiminnan kautta)

-Lisäksi on isoja koko ikäluokkaa koskettavia tapahtumia (esim. 10 synttärit / leirit

-Näiden molempien kautta kohdataan monen ikäisiä tai koko perhe

Webinaari 3

Muuttajan näkökulma

Susanna 32v, kahden tytön äiti, muutti perheensä kanssa Keravalta Kuusamoon elokuussa 2022.

Kuusamon kaupungin ja seurakunnan yhteinen tervetulopaketti otettiin muuttajaperheessä ilolla vastaan. Palautteen antaminen on pienellä paikkakunnalla helppoa suoraan toimijoille. Toimintatapoja on mahdollista muuttaa.

Kuusamon seurakunnan logo on tullut uudelle muuttajalle tutuksi: kämmen, jonka päälle on kuvattu Kuusamon kirkko. Siitä tunnistaa, kenen toiminnasta on kyse, mutta muuttajaa ihmetytti joidenkin seurakunnan tapahtuminen nimetesimerkkinä atima-kerho. Atima tarkoittaa (sukulais)vierailua ja vieraisilla olemista. Polku- brändien käyttäminen voisi tunnistamaan kohderyhmän nettisivuilla tai tapahtumailmoituksissa. Käytetään rohkeasti Polku-brändin kuvia, jotta palvelut tulevat valtakunnallisesti tutuiksi!

Vertaistukiryhmätoiminta olisi tarpeen eri elämänvaiheissa.

Uuden työntekijän silmälasit

Uutena lastenohjaajana seurakunta on otettu hyvin vastaan. Kuusamossa on paljon samoja toimintoja kuin etelän suuremmassa seurakunnassa. Pienessä seurakunnassa tehdään todella paljon työtä yli työalarajojen. Isommassa seurakunnassa on mahdollista liikkua omalla työkentällä.

Pienellä seurakunnalla luontevaa mennä verkostoihin mennä mukaan.

Pieni seurakunta hyödyntää eri tavalla paperimainoksia kun taas etelän suuremmassa seurakunnassa kaikki viestintä ja ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti.

Lue lisää Susanna Nurmen havainnoista Etelästä Pohjoiseen-Instagram-tililtä!

Vielä enemmän kuin muita

Äidin silmälasien läpi Polkua katselee diakonissa Anneli Palonen Viitasaaren seurakunnasta. Otto on 22 v kehitysvammainen nuori, joka on kulkenut hyvän Polun seurakunnassa: perhekerhossa, päiväkerhossa nappulaleirillä, Takataskun nuorten illoissa…rippileirille avustajan kanssa. Hän kävi isoskoulutuksen. Hän kävi retkillä ja nauttii gospelista. Otto toimii vapaaehtoisena seurakunnassa.

”Riparilla kukaan ei jää syrjään” Otto 22 v.

Koulussa riparikokemus näkyi rohkaistumisena.

Diakonissan silmälasit

Onko kaikille erityislapsille Polku avoin? Onko kaikkialla erityislasten ja -nuorten Polku auki? Seurakunnan mahdollisuudet ovat laajat erilaisten ihmisten huomioiseksi paikkakunnalla, esimerkkinä joulukortit yksinäisille. Omilla taidollaan jokainen voi olla Polulla mukana tekijänä.

Onnistunut diakoninen Polku-hetki Annelilla oli autettavista tuli maahanmuuttajien tuki ja joululahjalahjoittaja.

Maria Sahipakka Jyväskylän seurakunta

Musiikin silmälasit: Analyysiväline

Polku hyvä työväline hahmottamaan kaikkea sitä musiikkitarjontaa, jota Suomen suurimmassa seurakunnassa on tarjolla.

Jyväskylässä on tunnistettu, millaisia musiikkiryhmiä eri ikäisille. Kaikkiaan yli 50 ryhmää. Polku analyysivälineenä katvealuiden, yhteistyömahdollisuuksien ja päällekäisyyksien tunnistamiseen. Musiikin saralla on kouluttauduttava jatkuvasti, sillä suomalaisten elämä on suuressa muutoksessa. Musiikkikenttä elää ajassa. Työalan sisällä yhteistyön merkitys korostuu.

Musiikin silmälasit: Rekrytoinnin mahdollisuudet

Millaista osaamista tarvitaan, jotta katvekohdat saadaan toimimaan?

Musiikin silmälasit: Polku työvälineenä tapahtumien järjestämisessä

Ketä otetaan mukaan suunnittelemaan tapahtumia? Miten viestintä kohdennetaan? Yhteistyö muiden työalojen kanssa-kuinka onnistuttiin?

Sirpa Karjalainen

Polkua voi lähestyä palvelumuotoilun silmälasein: mikä on seurakuntalaisten kokemus seurakuntien palvelusta? Millaisen kokemuksen kanssa osallistuja lähtee kotiin seurakunnan palvelusta?

Varhaiskasvatus

Seurakunnissa tuetaan kristillistä varhaiskasvatusta. Kirkko haluaa tukea vanhempia kristillisen kasvatuksen antamisessa.  Seurakunnan työntekijät ja monet vapaaehtoiset huolehtivat lasten ja heidän perheidensä kasvatusta tukevasta toiminnasta.

 

Hiippakunnallinen tuki varhaiskasvatuksen kehittämiseen:

 • Kristillisen varhaiskasvatuksen konsultointi ja kehittäminen
 • Päivähoitoikäisten katsomuskasvatuksen tukeminen
 • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen tuki yhdessä hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa.
 • Kirkon koulutuskalenterin koulutukset ja verkostotapaamiset

  Dialogitaitajien alueellinen kehittämishanke Rovaniemellä 2023

  Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kokeilussa päämääränä on katsomusopetuksen kehittäminen. Tavoitteena on monistettava, alueellinen katsomusdialogimalli kasvatuksen kentälle sekä tähän liittyvä yhteistyöverkosto kokeilualueelle. Malli julkaistaan maksuttomana verkkojulkaisuna vuonna 2023 ja sen lanseeraukseen tuotetaan videomateriaali. Mallia markkinoidaan osana YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa

  Opiskele varhaiskasvattajaksi:

  Opiskelevarhaiskasvatusta.fi – Varhaiskasvatusalan opintoportaali

  Lue kartoitus varhaiskasvatuksen koulutustarpeista, Laura Prokkola, OsaaVa-hanke

Kasvua katsomuksesta

Puinen alttaripöytä ja alttarikynttilät, kuva otettu Saksasta Luther-matkalta

Perheiden tuki

Kirkon perhetyö kulkee perheiden rinnalla eri elämänvaiheissa. Perhelähtöisyyden tulisi olla jokaisen kirkon työntekijän tapa tehdä omaa työtään.

Perhetyön teemoja käsitellään hiippakunnan koulutuksissa.

Digitaalisten palvelujen saatavuutta on parannettu kokoamalla eri palveluntuottajien valtakunnallisia digitaalisia palveluja esimerkiksi Rovaniemen seurakunnan sivuilla täällä.

 

Jeesus siunaa lapsia-alttaritaulu, -kynttilät ja kukat.

Nuoret

Hiippakunnan varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyön hiippakunnalliset koulutukset, verkostopäivät ja leirit yhteistyökumppanien kanssa.

Hiippakunnan nuortentapaamiset ja nuorten vaikuttajaryhmät

Vuosittain järjestetään ohjaajapäivät yhdessä Lasten ja nuorten keskus ry:n ja seurakuntien kanssa tammi-helmikuun vaihteessa. Mukana nuorten vaikuttajaryhmät.

Nuoret aikuiset

Vuosittainen nuorten aikuisten tapahtuma toteutetaan Oulussa helmikuussa. Lisätiedot matti.laurila@evl.fi.

 

Seppomestarit

Teksti: "Yli 90% peruskouluista tekee yhteistyötä paikallisseurakunnan kanssa", värikynäpurkki

Kulukorvaus opinnäytetöistä Oulun hiippakunnassa

Projektityöntekijä ja betoninen poro-ajoeste Rovaniemen kaupungintalon edustalla
Projektityöntekijä ja betoninen poro-ajoeste Rovaniemen kaupungintalon edustalla
-opinnäytetyön tulee hyödyttää Oulun hiippakunnan kasvatustoiminnan kehittämistä.
-opinnäytesuunnitelmassa tulee ilmetä hankkeen sisältö, toteutustapa, aikataulu sekä kustannukset.
-opinnäytetyösuunnitelman arvioi nimeämät kapitulin edustajat.
-kulukorvauksen maksimäärä on 400€.
Jatkuva haku vuonna 2023-24, lähetä hakemus hiippakuntasihteerille saija.kronqvist@evl.fi.

Rippikoulun paikallissuunnitelmat

Teksti: "rippikoululaisia oli 50032 vuonna 2016", rippikoululaisia nuotion ja merenrannan äärellä