Varhaisnurten kokoontuminen TUiran T-tuvalla

Kasvatus

Polku -toimintamalli

Polku -toimintamalli on ehdotus seurakunnan kokonaissuunnitelmaksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 0-22-vuotiaiden kristillisen kasvun tueksi. Se auttaa hahmottamaan seurakunnan toimintojen kokonaisuutta. Ikäkaudet ovat kolmen vuoden mittaisia, paitsi rippikouluikäkausi Ihme on vuoden mittainen prosessi. Polkua kuljetaan yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja he osallistuvat aktiivisesti sen rakentamiseen.

Tutustu Kirkkohallituksen Polku-materiaaleihin!

Varhaiskasvatus

Seurakunnissa tuetaan kristillistä varhaiskasvatusta. Kirkko haluaa tukea vanhempia kristillisen kasvatuksen antamisessa.  Seurakunnan työntekijät ja monet vapaaehtoiset huolehtivat lasten ja heidän perheidensä kasvatusta tukevasta toiminnasta.

 

Hiippakunnallinen tuki varhaiskasvatuksen kehittämiseen:

 • Kristillisen varhaiskasvatuksen konsultointi ja kehittäminen
 • Päivähoitoikäisten katsomuskasvatuksen tukeminen
 • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen tuki yhdessä hyvinvointialueiden ja järjestöjen kanssa.
 • Kirkon koulutuskalenterin koulutukset ja verkostotapaamiset

  Dialogitaitajien alueellinen kehittämishanke Rovaniemellä 2023

  Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kokeilussa päämääränä on katsomusopetuksen kehittäminen. Tavoitteena on monistettava, alueellinen katsomusdialogimalli kasvatuksen kentälle sekä tähän liittyvä yhteistyöverkosto kokeilualueelle. Malli julkaistaan maksuttomana verkkojulkaisuna vuonna 2023 ja sen lanseeraukseen tuotetaan videomateriaali. Mallia markkinoidaan osana YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa

  Opiskele varhaiskasvattajaksi:

  Opiskelevarhaiskasvatusta.fi – Varhaiskasvatusalan opintoportaali

  Lue kartoitus varhaiskasvatuksen koulutustarpeista, Laura Prokkola, OsaaVa-hanke

Kasvua katsomuksesta

Puinen alttaripöytä ja alttarikynttilät, kuva otettu Saksasta Luther-matkalta

Perheiden tuki

Kirkon perhetyö kulkee perheiden rinnalla eri elämänvaiheissa. Perhelähtöisyyden tulisi olla jokaisen kirkon työntekijän tapa tehdä omaa työtään.

Perhetyön teemoja käsitellään hiippakunnan koulutuksissa.

Digitaalisten palvelujen saatavuutta on parannettu kokoamalla eri palveluntuottajien valtakunnallisia digitaalisia palveluja esimerkiksi Rovaniemen seurakunnan sivuilla täällä.

 

Jeesus siunaa lapsia-alttaritaulu, -kynttilät ja kukat.

Nuoret

Hiippakunnan varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyön hiippakunnalliset koulutukset, verkostopäivät ja leirit yhteistyökumppanien kanssa.

Hiippakunnan nuortentapaamiset ja nuorten vaikuttajaryhmät

Vuosittain järjestetään ohjaajapäivät yhdessä Lasten ja nuorten keskus ry:n ja seurakuntien kanssa tammi-helmikuun vaihteessa. Mukana nuorten vaikuttajaryhmät.

Nuoret aikuiset

Vuosittainen nuorten aikuisten tapahtuma toteutetaan Oulussa helmikuussa. Lisätiedot matti.laurila@evl.fi.

 

Seppomestarit

Teksti: "Yli 90% peruskouluista tekee yhteistyötä paikallisseurakunnan kanssa", värikynäpurkki

Kulukorvaus opinnäytetöistä Oulun hiippakunnassa

Projektityöntekijä ja betoninen poro-ajoeste Rovaniemen kaupungintalon edustalla
Projektityöntekijä ja betoninen poro-ajoeste Rovaniemen kaupungintalon edustalla
-opinnäytetyön tulee hyödyttää Oulun hiippakunnan kasvatustoiminnan kehittämistä.
-opinnäytesuunnitelmassa tulee ilmetä hankkeen sisältö, toteutustapa, aikataulu sekä kustannukset.
-opinnäytetyösuunnitelman arvioi nimeämät kapitulin edustajat.
-kulukorvauksen maksimäärä on 400€.
Jatkuva haku vuonna 2023-24, lähetä hakemus hiippakuntasihteerille saija.kronqvist@evl.fi.

Rippikoulun paikallissuunnitelmat

Teksti: "rippikoululaisia oli 50032 vuonna 2016", rippikoululaisia nuotion ja merenrannan äärellä