Kirkko Nanissa

Lähetys ja kansainvälinen työ

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri

      

Matti Laurila profiilikuva

Ota yhteyttä:

Kansainvälisen työn  hiippakuntasihteeri,

Matti Laurila 040 7446 055 matti.laurila[at]evl.fi

 

  

Ajankohtaisia koulutuksia ja tapahtumia

Täältä löydät lähetyksen ja kansainvälisen työn ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet

Lähetyksen ja kansainvälisen työn koulutusta ja tapahtumia 2022

Lähetyksen ja kansainvälisen työn koulutusta ja tapahtumia 2022

Suomen Lähetysseuran Ajankohtaispäivä la 29.1.22 Rovaniemellä

Lähetyssihteerien ja -teologien hiippakunnallinen neuvottelupäivä to 17.2.22 Oulussa

Rovastikunnallinen lähetyskoulutuspäivä to 3.3.22 Haapajärvellä

KUA:n Ajankohtaispäivä to 7.4.22 Rovaniemellä

Monikulttuurisen työn neuvottelupäivä ti 10.5.2022 Oulussa

Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat 20.-22.5.22 Oulussa

Missio-viikko ystävyyshiippakunnassa Tansaniassa?? 13.-26.6.22

– Opintomatka järjestetään yhdessä Lapuan hiippakunnan ja Kalajoen kristillisen opiston kanssa

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2.-4.9.22 Haapajärvellä

Rovastikuntien lähetysvastaavien neuvottelu ma 7.-8.11.22 (paikka avoin)

Maailmanlaaja kirkko moduuli ti 15.-17.11. Oulussa Koulutus on osa kv. työn erityiskoulutusta yhteistyössä  Lapuan hiippakunnan ja Kirkkohallituksen kanssa (toinen osa ti 14.-16.2.23 Seinäjoella)

Lähetysjärjestöjen hiippakunnallinen neuvottelu 21.11.22

Lähetyksen ja kansainvälisen työn koulutuksia ja tapahtumia 2023

Lähetyksen ja kansainvälisen työn koulutuksia ja tapahtumia 2023

 

  1. Suomen Lähetysseuran Ajankohtaispäivä la 28.1.23 Rovaniemellä
  2. KUA:n Ajankohtaispäivä ti 7.2.23 Oulussa
  3. Rovaniemi-Koillismaan rovastikunnan lähetyskoulutuspäivä to 16.3.23 Ranualla
  4. Lähetyssihteerien ja -teologien neuvottelupäivät 23.–24.3. (paikka avoin)
  5. Monikulttuurisen työn neuvottelupäivä ti 9.5.2023 Oulussa
  6. Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 25.-27.8.23 Ranualla

 

Tuomiokirkon lasiovessa on kaunista metallikuviointia

Lähetys

Kristinuskon olemus on Jumalan anteeksiantava ja kaikki rajat ylittävä rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Kirkkona ja yksityisinä kristittyinä olemme tämän rakkauden vastaanottajia. Messussa saamme hiljentyä Jumalan edessä ja kiittää häntä tästä rakkaudesta. Kirkon missio eli Lähetys on Jumalan rakkauden jakamista eteenpäin sanoilla ja teoilla lähellä ja kaukana. Kaikki työ, mitä seurakunta tekee julistuksena ja palveluna, on osallistumista tähän Jumalan lähetykseen. Seurakunnan erityisenä haasteena on huolehtia siitä, että sanoma Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisrakkaus tavoittavat myös ne, jotka elävät meistä kaukana tai muuten ovat vaarassa jäädä katvealueelle. Siksi seurakunnissa ja kirkossamme tarvitaan lähetystyötä eli maantieteelliset ja kulttuuriset rajat ylittävää toimintaa. Tähän rakkauden jakamiseen meitä ohjaa Jeesuksen antamat useatkin lähetyskäskyt, mutta perusta siihen on itse Jumalan rajat ylittävässä rakkaudessa.

Oulun hiippakunnan lähetystyö ja muu kansainvälinen toiminta pyrkii rohkaisemaan ja innostamaan seurakuntia, niiden kaikkia työaloja ja vastuunkantajia tämän tehtävän haasteiden edessä. Rajat ylittävän mission näkökulma on tärkeä säilyttää, jotta uskomme luonne säilyisi rikkaana.

Jeesus sanoi uudelleen: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” Joh.20:21

Maailmanlaaja kirkko Sakastissa

Pieni tyttö pulpetin takana

Monikulttuurisuus

Kansainvälisen/monikulttuurisen työn tehtävä kirkossamme on kolmisäikeinen. Ensinnäkin sen tehtävä on pyrkiä luomaan kristityille maahanmuuttajille ja maassamme jonkin aikaa asuville ulkomaalaisille mahdollisuus saada seurakuntayhteys. Toiseksi työn tehtävänä on tukea kaikkia maahanmuuttajia sosiaalisesti heidän uskonnosta tai kansallisuudesta riippumatta. Kolmanneksi työn tavoitteena on välittää kaikille heille evankeliumia ja kutsua heitä seurakunnan yhteyteen.

Monikulttuurisuus Sakastissa

Neljä afrikkalaista miestä matkalla moottoripyörän selässä

Evankelioimistyö

Evankelioiminen on kristillisen ydinsanoman esittämistä ymmärrettävällä kielellä niille, jotka eivät kuulu kirkkoon tai jotka ovat etääntyneet kirkon sanomasta.

Hiippakunnan evankelioimistyön tehtävänä on herättää keskustelua, miten seurakunnissa voitaisiin tavoittaa evankeliumille niitä, joita seurakunta kohtaa vain hyvin harvoin tai ei lainkaan. Tätä hiippakunta tekee järjestämällä neuvottelupäiviä ja muuta koulutusta. Hiippakunnan evankelioimistyöstä vastaa kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Matti Laurila, p. 040 744 6055

Ekumenia ja kansainväliset yhteydet

Ekumenialla tarkoitetaan kahden tai useamman kirkon välisiä suhteita koskevia asioita. Sen lisäksi sanalla tarkoitetaan myös asennetta, joka korostaa ja toivoo kristittyjen ykseyttä. Oulun seudulla on 1980-luvulta lähtien ollut merkittävä käytännön ekumenian ja kirkkojen välisen yhteistyön suunnannäyttäjän rooli. Ekumeenisesta toiminnasta maassamme katso mm. www.ekumenia.fi

Merkittävä osa Suomen luterilaisen kirkon kansainvälisiä ja kirkkojenvälisiä yhteyksiä ovat suhteet lähialueille. Luontorikas Oulun hiippakunta rajautuu kolmeen valtioon: Ruotsiin, Norjaan ja Venäjään. Oulun hiippakunnan maantieteellinen asema on siten paitsi kansainvälinen, myös ekumeenisesti mielenkiintoinen.

Hiippakunnassa on vahva sisäinen perinne ja jatkuva vireä kokemus yhteistoiminnasta eri kirkkokuntien kesken. Barentsin alueen suhteen ekumeeniset yhteydet ottavat mukaansa myös Inkerin kirkon sekä Moskovan patriarkaatin alaiset Arkangelin, Muurmanskin ja Petroskoin ortodoksiset hiippakunnat.

Oulun hiippakunnalla on myös monia muita kansainvälisiä yhteyksiä. Oululla on mm. ollut vuodesta 2002 tansanialainen ystävyyshiippakunta Victorianjärven itäinen hiippakunta (East of Lake Victoria Diocese ELVD), jonka piispana on toiminut vuodesta 2008 saakka Andrew Gulle.

Mikäli olet kiinnostunut ekumeenisesta kouluttautumisesta tai muista kansainvälisistä yhteyksistä, voit saada tietoa mm. erilaisista stipendi-ohjelmista kirkon ulkoasiainosaston sivuilta. Lisätietoa näistä mahdollisuuksista antavat teologisten asiain sihteeri Tomi Karttunen, puh. (09) 1802 290 ja vs. työalasihteeri Ari Ojell, puh. (09) 1802 353.

Ekumenista ja kansainvälistä toimintaa Oulun hiippakunnassa johtavat piispa Jukka Keskitalo ja hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen p. 044 7555556. Saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio vastaa suhteista alkuperäiskansoihin p. 040  7690044. Ekumeniaan, lähetystyöhön, maahanmuuttajatyöhön ja muihin kansainvälisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä myös hiippakuntasihteeri Matti Laurilaan, p. 040 744 6055. (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi)

Ekumeeninen paastonajan seminaari 28.-30.3.2022 Rokuan leirikeskuksessa

MUUTTUVA USKONNOLLISUUS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN

Paastonajan ekumeeninen seminaari

28.-30.3.2022 Rokuan kurssikeskuksessa Utajärvellä (Salmisentie 300)

Järjestäjät: Oulun Ortodoksinen hiippakunta, Katolinen Pyhän perheen seurakunta ja Oulun luterilainen hiippakunta

Ohjelma:

ma 28.3.

12.00             Mahdollisuus majoittumiseen ja ulkoiluun (lounasta ei tarjolla)

15.00             Tulokahvit

15.30             Rukouspalvelu työhön ryhdyttäessä (ort.) metropoliitta Elia

16.00             Avaus ja esittäytyminen

MUUTTUVA USKONNOLLISUUS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN

näkökulmia luterilaisen teologian pohjalta

TT Elina Hellqvist, asiantuntija, uskontojen kohtaaminen, kirkkohallitus.

Keskustelua

18.00             Päivällinen

19.00             Vesperi (kat.) isä Donbosco Tomas

19.30             Saunat, iltapala ja vapaata seurustelua

 

 

ti 29.3.

8.00               Laudes (lut.) pastori Mirjami Dutton

8.30               Aamupala

9.30               MUUTTUVA USKONNOLLISUUS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN

Näkökulmia katolisen teologian pohjalta

isä Marco Pasinato

hiippakunnan asiainhoitaja

Keskustelua

11.30             Päivärukous (lut.) piispa Jukka Keskitalo

11.45             Lounas

Mahdollisuus lepoon, hiljentymiseen, uimiseen (Rokuan kylpylä), hiihtoon tai muuhun ulkoiluun

15.00             Kahvit

15.30             MUUTTUVA USKONNOLLISUUS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN

Näkökulmia ortodoksisen teologian pohjalta

rovasti Heikki Huttunen, Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen työn pastori

Keskustelua

17.00             Päivällinen

18.00             Ehtoopalvelus (ort.)

18.30             Saunat, avantouinti (vapaaehtoinen), iltapala ja vapaata seurustelua

 

Ke 30.3.

8.00               Laudes (katt.)

8.30               Aamupala

9.30               Päätöskeskustelu ja kohti tulevaa, hiippakuntadekaani Juha Rauhala

11.00             Päivärukous (lut.)

11.15             Lounas, kohti kotia

 

Seminaari on tarkoitettu papeille, kanttoreille ja muille hengellisen työn tekijöille. Tavoitteena on tutustua ajankohtaisiin ekumeenisiin teemoihin alustusten ja keskustelujen kautta. Seminaarin toteutukseen kuuluvat olennaisesti myös eri kirkkokuntien toteuttamat rukoushetket sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen hiljentymiseen ja ulkoiluun.

 

Kustannukset: 130 € kahden hengen huoneessa (sis. täysihoidon ja liinavaatteet)

Ilmoittautuminen 28.2.22  mennessä tämän linkin kautta

Tiedustelut hiippakuntasihteeri Matti Laurila etunimi.sukunimi@evl.fi, p. 040 744 6055

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat

Yleistä

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlia on vietetty vuodesta 1981. Taustana hiippakunnan omille lähetysjuhlille oli, että monet valtakunnalliset kesäjuhlat ovat yleensä kaukana pohjoisen seurakunnista. Päätettiin aloittaa omat lähetysjuhlat, joiden ohjelman toteutuksessa ovat mukana kaikki kirkon lähetysjärjestöt.

Vuosittain järjestettävät lähetysjuhlat ovat kansainvälisiä vieraita, lähetystyöntekijöiden tervehdyksiä ja eksoottista musiikkia sisältävä kansanjuhla. Lähetysjuhlien luonteeseen kuuluu iloinen ja välitön tunnelma. Eksoottinen musiikki, ulkomaiset vieraat ja lähetystyöntekijät kuvineen sekä eri ikäiset osallistujat läheltä ja kaukaa tuovat värikkyyttä juhlaan.

Kiitos Kemille tämän vuoden lähetysjuhlista!

Vuoden 2022 lähetysjuhlat pidetään Haapajärvellä.

Seuraavat lähetysjuhlat Ranualla 25.-27.8.2023

Kiitos vielä menneistä Haapajärven juhlista! Ranuan juhlien ohjelmasta tulee lisätietoa näille sivuille loppusyksyn aikana.

Taustaa ja historiaa

Vuonna 1980 järjestettiin Suomen Lähetysseuran valtakunnalliset vuosijuhlat Rovaniemellä. Henki järjestäjillä oli hyvä, ja monet tuumivat, miten Pohjois-Suomen seurakuntalaiset voisivat useammin iloita lähetysjuhlista ilman, että aina täytyisi matkustaa toiselle puolelle maata. Hiippakunnan ensimmäinen lähetyssihteeri Jaakko Granlund oli haaveillut omien lähetysjuhlien pitämisestä jo parikymmentä vuotta aikaisemmin ennen kuin ajatus sai todellista vauhtia.

Perusajatuksena oli, että Oulun hiippakunnan lähetysjuhlia vietettäisiin joka vuosi lukuun ottamatta sitä vuotta, jolloin hiippakunnan alueella on valtakunnalliset Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat. Lähetysjuhlista on vastannut Oulun hiippakunta yhdessä vuorossa olevan rovastikunnan ja paikallisen seurakunnan kanssa. Myös kaikki kirkon viralliset lähetysjärjestöt ovat olleet ohjelman toteuttamisessa mukana.

Tuosta lähtien on juhlittu jo yli 30 kertaa eri puolilla pohjoista Suomea, viimeksi Siikalatvalla (2016), Haapavedellä (2014) sekä Taivalkoskella (2013).

 

Menneet lähetysjuhlat vuodesta 1981 saakka:

1981 Oulu – Tulkoon sinun valtakuntasi

1982 Kokkola – Menkää ja kertokaa

1983 Ylitornio – Evankeliumi hoitaa

1984 Inari-Ivalo – Jumalan työtoverina

1985 Haapajärvi – Taivaasta maan yli tuulee

1986 Tervola – Tulkaa vetten äärelle

1987 Kittilä – Kuule Herran sanaa Jer 22:29

1988 Raahe – Lähetä minut

1989 Kalajoki – Lähetyskäräjät Kalajoella 150 vuotta

1990 Pudasjärvi – Te kaikki kansat tulkaa…

1991 Liminka – Paula on poikki ja lintu on vapaa

1992 Kannus – Kasvun paikka

1993 Tornio – Sana satuttaa – Jumala lähettää

1995 Rovaniemi – Lähde Jumalan pulppuaa…

1996 Pulkkila – Antakaa te heille syötävää Matt. 14:16

1997 Sodankylä – Elämän suola – rakkaus

1998 Oulainen – Roikutaan Kristuksessa

1999 Muhos – Hiljaisuudesta voimaa

2000 Himanka – Riemulla elämän merelle

2002 Ylitornio – Taivaan tähden

2003 Oulu – Päästä viesti valloilleen

2004 Kemijärvi – Avatusta ovesta

2005 Raahe – Luojan kiitos!

2006 Kittilä – Liekkejä on monta

2007 Nivala – Tule ja katso!

2009 Kempele – Toivon tuulet

2010 Kokkola – Rajaton yhteys

2011 Haukipudas – Jumala kutsuu

2012 Pello – Sanan virrassa

2013 Taivalkoski – Samaa tietä

2014 Haapavesi – Juustoa ja Jumalan sanaa

2016 Siikalatva – Koti ovella

2017 Muonio – Lähde!

2018 Utajärvi – Reilusti

2019 Kannus – Hyvällä tuulella

2020 Kemi – Saman veden äärellä

2021 Ei juhlia Kirkkopäivien ja Lähetysjuhlien tähden

2022 Haapajärvi – ValoVirtaa

Mukana yhteistyössä

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien järjestäjät ovat paikallinen seurakunta, rovastikunta ja Oulun hiippakunta.

Ohjelmayhteistyössä ovat mukana seuraavat kirkon lähetysjärjestöt:

Suomen Lähetysseura
http://www.suomenlahetysseura.fi/

Lähetysyhdistys Kylväjä
http://www.kylvaja.fi/

Medialähetys Sanansaattajat
http://www.sansa.fi/

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
http://www.sekl.fi/

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
http://www.sley.fi/

Suomen Pipliaseura
http://www.piplia.fi/

Mukana yhteistyössä on myös kansainvälistä diakoniaa toteuttava Kirkon Ulkomaanapu
www.kirkonulkomaanapu.fi

Tuomiokirkon lasiovessa on kaunista metallikuviointia