Kirkko Nanissa

Lähetys ja kansainvälinen työ

Kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri

      

Matti Laurila profiilikuva

Ota yhteyttä:

Kansainvälisen työn  hiippakuntasihteeri,

Matti Laurila 040 7446 055 matti.laurila[at]evl.fi

 

  

Ajankohtaisia koulutuksia ja tapahtumia

Täältä löydät lähetyksen ja kansainvälisen työn ajankohtaiset tapahtumat ja tilaisuudet

Lähetyksen ja kansainvälisen työn koulutusta ja tapahtumia 2020

Lähetyksen ja kansainvälisen työn koulutusta ja tapahtumia 2020

to 8.10. lähetysseminaari Oulainen, ohjelma

pe 9.10. lähetysseminaari Kuusamo, ohjelma

to 15.10. lähetysseminaari Haukipudas, ohjelma

 

 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn infokirje 8.9.2020

Lähetyksen ja kv-työn infokirje 8.9.2020

Oulun hiippakunta

Hyvät lähetyssihteerit, -teologit ja kirkkoherrat

Takana on erilaiset Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat. Korona-ajan tähden ne vietettiin monitahoisesti radion, netin ja fyysisen osallistumisen merkeissä. Jotain jäi juhlatunnelmasta puuttumaan, mutta ilo oli silti huomata, että uudet yhteydet toivat myös paljon uusia mahdollisuuksia.

Nyt kuitenkin katse on syksyn ja ensi vuoden muissa tapahtumissa ja koulutuksissa. Tässä ensin muutamia tämän syksyn tilaisuuksia.

 1. Hiippakunnan suora lähetys

To 17.9.20 klo 14-15 Hiippakunnan suora lähetys: Kenian Ev.lut-kirkon haasteet. Mitä olemme suomalaisina oppineet ja missä lähetystä vielä tarvitaan? Teams-tapaaminen SLEY:n Jiska Gröhnin ja Tuomas Lukkaroisen kanssa. Mukaan voit tulla ilmoittautumatta :

Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Seuraavat teams-tapaamiset ovat torstaisin aina kello 14-15, 29.10. Pipliaseura, 19.11. Sansa ja 3.12.  KUA

 1. Oulun hiippakunnan lähetysseminaarit

Lähetysseminaareja vietetään teemalla Toivoa kirkkojen työstä maailman kriiseissä

to 8.10. Oulaisissa

pe 9.10. Kuusamossa

to 15.10. Haukiputaalla

Ohjelmat ovat ohessa. Haukiputaan seminaariin voi siis osallistua myös teamsin kautta. Ottakaa autollinen vastuunkantajia ja kiinnostuneita mukaan. Mainitkaa seminaareista myös työyhteisössänne kaikille työntekijöille.

 

 1. Uusia ikkunoita juutalaisuuteen -koulutuspäivä to 12.11.20 Oulussa

Päivän järjestävät Kirkko ja juutalaisuus -työryhmä, Oulun yliopisto ja Oulun hiippakunta. Laitan lisäinfoa ohjelmasta ja täsmällisestä paikasta, kunhan saamme lisätietoa koronan mahdollisesti aiheuttamista reunaehdoista.

 1. Lähetyksen ja kansainvälisen työn tapahtumia ja koulutusta vuonna 2021
 2. Nuorten aikuisten hiippakunnallinen tapahtuma la 13.2.21 Tuomiokirkossa ja keskustan seurakuntatalolla Oulussa
 3. Lähetyssihteerien ja -teologien hiippakunnallinen neuvottelupäivä to 25.3.21 Oulussa
 4. KUA:n Ajankohtaispäivä ma 12.4.21 Rovaniemellä
 5. Monikulttuurisen työn neuvottelupäivä 4.5.2021 Oulussa
 6. Kirkkopäivät ja Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlat 21.-23.5.21 Oulussa

Kirkkopäivien ohjelmassa on myös perinteisesti ollut mm. Pipliaseuran ja Sanansaattajien  ohjelmaa sekä ystävyysseurakuntatyöhön ja monikulttuurisuuteen liittyvää ohjelmaa

 

 1. Missio-viikko ystävyyshiippakunnassa Tansaniassa 14.-25.6.2021.

Koronan vuoksi tälle vuodelle suunniteltu opintomatka siirtyy ensi vuoteen ja samalla muutamia paikkoja matkassa on  auki.   Jos olet kiinnostunut tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä  hiippakuntasihteeeri Matti Laurilaan etunimi.sukunimi@evl.fi, p. 040 744 6055.

Matka suuntautuu Victoriajärven Itäiseen hiippakuntaan. Tavoitteena on vahvistaa lähetystyön tuntemusta osallistumalla paikallisen hiippakunnan missioviikkoon ja saada lähetysinnostusta leviämään kirkossamme. Tarkka ohjelma valmistuu keväällä 2021. Matkaan sisältyy vierailuja paikallisten ihmisten luona ja kävelemistä kylissä. Sen vuoksi lähtijältä edellytetään sopeutumista paikallisen kirkon opetukseen ja käytäntöihin, valmiutta spontaaniin rukoilemiseen toisten puolesta, hyvää terveydentilaa ja hyvää kävelykuntoa. Matkanjohtajana Oulun hiippakunnasta on Matti Laurila, Lapuan hiippakunnasta Jukka Jämsén.  Matkalle hakeminen tapahtuu suoraan Matille, sillä paikkoja on rajattu määrä.

Osallistumismaksu 2000-2200 euroa. Osallistumismaksuun sisältyvät lennot Helsingistä eteenpäin, samoin matkat, majoitus ja ruokailut Tansaniassa. Hintaan eivät sisälly lähtijöiden mahdollisesti tarvitsemat rokotukset ja malarialääkitys. Seurakunta voi harkintansa mukaan tukea osallistujia.

 

 1. Pyhän näköala – hiippakunnan erilainen lähetysseminaari 10.-12.9.21 Kairosmajalla Pelkosenniemellä:

Tavoitteena on   saada näköaloja kirkon missioon maailmassa. Seminaari sisältää lauantaina n. 8-10km ohjelmallisen lähetysvaelluksen Pyhätunturin maastossa.

Täysihoitohinta on 190-235€ kahden hengen huoneessa tai 230-275€ yhden hengen huoneessa majoitustason mukaan. Yhteiskuljetus on suunnitteilla Rovaniemen rautatieasemalta sitä tarvitseville (max. 40€ edestakaisin). Tarkempi ohjelma valmistuu toukokuussa 2021.

 1. Kirkon kansainvälisen työn verkostopäivät 27.-29.10.21 Tampereella

 

 

Siunattua alkanutta syksyä sinulle.

Matti

 

Matti Laurila

matti.laurila@evl.fi

 1. 040 744 6055
Tuomiokirkon lasiovessa on kaunista metallikuviointia

Lähetys

Kristinuskon olemus on Jumalan anteeksiantava ja kaikki rajat ylittävä rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa. Kirkkona ja yksityisinä kristittyinä olemme tämän rakkauden vastaanottajia. Messussa saamme hiljentyä Jumalan edessä ja kiittää häntä tästä rakkaudesta. Kirkon missio eli Lähetys on Jumalan rakkauden jakamista eteenpäin sanoilla ja teoilla lähellä ja kaukana. Kaikki työ, mitä seurakunta tekee julistuksena ja palveluna, on osallistumista tähän Jumalan lähetykseen. Seurakunnan erityisenä haasteena on huolehtia siitä, että sanoma Jumalan rakkaudesta ja lähimmäisrakkaus tavoittavat myös ne, jotka elävät meistä kaukana tai muuten ovat vaarassa jäädä katvealueelle. Siksi seurakunnissa ja kirkossamme tarvitaan lähetystyötä eli maantieteelliset ja kulttuuriset rajat ylittävää toimintaa. Tähän rakkauden jakamiseen meitä ohjaa Jeesuksen antamat useatkin lähetyskäskyt, mutta perusta siihen on itse Jumalan rajat ylittävässä rakkaudessa.

Oulun hiippakunnan lähetystyö ja muu kansainvälinen toiminta pyrkii rohkaisemaan ja innostamaan seurakuntia, niiden kaikkia työaloja ja vastuunkantajia tämän tehtävän haasteiden edessä. Rajat ylittävän mission näkökulma on tärkeä säilyttää, jotta uskomme luonne säilyisi rikkaana.

Jeesus sanoi uudelleen: “Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” Joh.20:21

Maailmanlaaja kirkko Sakastissa

Pieni tyttö pulpetin takana

Monikulttuurisuus

Kansainvälisen/monikulttuurisen työn tehtävä kirkossamme on kolmisäikeinen. Ensinnäkin sen tehtävä on pyrkiä luomaan kristityille maahanmuuttajille ja maassamme jonkin aikaa asuville ulkomaalaisille mahdollisuus saada seurakuntayhteys. Toiseksi työn tehtävänä on tukea kaikkia maahanmuuttajia sosiaalisesti heidän uskonnosta tai kansallisuudesta riippumatta. Kolmanneksi työn tavoitteena on välittää kaikille heille evankeliumia ja kutsua heitä seurakunnan yhteyteen.

Monikulttuurisuus Sakastissa

Neljä afrikkalaista miestä matkalla moottoripyörän selässä

Evankelioimistyö

Evankelioiminen on kristillisen ydinsanoman esittämistä ymmärrettävällä kielellä niille, jotka eivät kuulu kirkkoon tai jotka ovat etääntyneet kirkon sanomasta.

Hiippakunnan evankelioimistyön tehtävänä on herättää keskustelua, miten seurakunnissa voitaisiin tavoittaa evankeliumille niitä, joita seurakunta kohtaa vain hyvin harvoin tai ei lainkaan. Tätä hiippakunta tekee järjestämällä neuvottelupäiviä ja muuta koulutusta. Hiippakunnan evankelioimistyöstä vastaa kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Matti Laurila, p. 040 744 6055

Ekumenia ja kansainväliset yhteydet

Ekumenialla tarkoitetaan kahden tai useamman kirkon välisiä suhteita koskevia asioita. Sen lisäksi sanalla tarkoitetaan myös asennetta, joka korostaa ja toivoo kristittyjen ykseyttä. Oulun seudulla on 1980-luvulta lähtien ollut merkittävä käytännön ekumenian ja kirkkojen välisen yhteistyön suunnannäyttäjän rooli. Ekumeenisesta toiminnasta maassamme katso mm. www.ekumenia.fi

Merkittävä osa Suomen luterilaisen kirkon kansainvälisiä ja kirkkojenvälisiä yhteyksiä ovat suhteet lähialueille. Luontorikas Oulun hiippakunta rajautuu kolmeen valtioon: Ruotsiin, Norjaan ja Venäjään. Oulun hiippakunnan maantieteellinen asema on siten paitsi kansainvälinen, myös ekumeenisesti mielenkiintoinen.

Hiippakunnassa on vahva sisäinen perinne ja jatkuva vireä kokemus yhteistoiminnasta eri kirkkokuntien kesken. Barentsin alueen suhteen ekumeeniset yhteydet ottavat mukaansa myös Inkerin kirkon sekä Moskovan patriarkaatin alaiset Arkangelin, Muurmanskin ja Petroskoin ortodoksiset hiippakunnat.

Oulun hiippakunnalla on myös monia muita kansainvälisiä yhteyksiä. Oululla on mm. ollut vuodesta 2002 tansanialainen ystävyyshiippakunta Victorianjärven itäinen hiippakunta (East of Lake Victoria Diocese ELVD), jonka piispana on toiminut vuodesta 2008 saakka Andrew Gulle.

Mikäli olet kiinnostunut ekumeenisesta kouluttautumisesta tai muista kansainvälisistä yhteyksistä, voit saada tietoa mm. erilaisista stipendi-ohjelmista kirkon ulkoasiainosaston sivuilta. Lisätietoa näistä mahdollisuuksista antavat teologisten asiain sihteeri Tomi Karttunen, puh. (09) 1802 290 ja vs. työalasihteeri Ari Ojell, puh. (09) 1802 353.

Ekumenista ja kansainvälistä toimintaa Oulun hiippakunnassa johtavat piispa Jukka Keskitalo ja hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen p. 044 7555556. Saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio vastaa suhteista alkuperäiskansoihin p. 040  7690044. Ekumeniaan, lähetystyöhön, maahanmuuttajatyöhön ja muihin kansainvälisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä myös hiippakuntasihteeri Matti Laurilaan, p. 040 744 6055. (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@evl.fi)

Ekumeeninen paastonajan seminaari 22.-24.2.2021 Rokualla Utajärvellä

Ekumeeninen paastonajan seminaari

Muuttuva uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen

22.-24.2.2021 Rokuan kurssikeskuksessa Utajärvellä (Salmisentie 300)

Järjestäjät: Oulun Ortodoksinen hiippakunta, Katolinen Pyhän perheen seurakunta ja Oulun luterilainen hiippakunta

Ohjelma:

ma 22.2.

12.00             Mahdollisuus majoittumiseen ja ulkoiluun (lounasta ei tarjolla)

15.00             Tulokahvit

15.30             Rukouspalvelu työhön ryhdyttäessä (ort.) metropoliitta Elia

16.00             Avaus ja esittäytyminen

MUUTTUVA USKONNOLLISUUS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN

näkökulmia luterilaisen teologian pohjalta

TT Elina Hellqvist, asiantuntija, uskontojen kohtaaminen, kirkkohallitus.

Keskustelua

18.00             Päivällinen

19.00             Vesperi (kat.) isä Donbosco Tomas

19.30             Saunat, iltapala ja vapaata seurustelua

 

 

ti 23.2.

8.00               Laudes (lut.) pastori Mirjami Dutton

8.30               Aamupala

9.30               MUUTTUVA USKONNOLLISUUS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN

Näkökulmia katolisen teologian pohjalta

isä Marco Pasinato

hiippakunnan asiainhoitaja

Keskustelua

11.30             Päivärukous (lut.) piispa Jukka Keskitalo

11.45             Lounas

Mahdollisuus lepoon, hiljentymiseen, uimiseen (Rokuan kylpylä), hiihtoon tai muuhun ulkoiluun

15.00             Kahvit

15.30             MUUTTUVA USKONNOLLISUUS JA USKONTOJEN KOHTAAMINEN

Näkökulmia ortodoksisen teologian pohjalta

rovasti Heikki Huttunen, Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen työn pastori

Keskustelua

17.00             Päivällinen

18.00             Ehtoopalvelus (ort.)

18.30             Saunat, avantouinti (vapaaehtoinen), iltapala ja vapaata seurustelua

 

Ke 24.2.

8.00               Laudes (katt.)

8.30               Aamupala

9.30               Päätöskeskustelu ja kohti tulevaa, hiippakuntadekaani Kari Ruotsalainen

11.00             Päivärukous (lut.)

11.15             Lounas, kohti kotia

 

Seminaari on tarkoitettu papeille, kanttoreille ja muille hengellisen työn tekijöille. Tavoitteena on tutustua ajankohtaisiin ekumeenisiin teemoihin alustusten ja keskustelujen kautta. Seminaarin toteutukseen kuuluvat olennaisesti myös eri kirkkokuntien toteuttamat rukoushetket sekä mahdollisuus henkilökohtaiseen hiljentymiseen ja ulkoiluun.

 

Kustannukset: 130€ kahden hengen huoneessa (sis. täysihoidon ja liinavaatteet)

Ilmoittautuminen 31.1.21  mennessä tämän linkin kautta

Tiedustelut hiippakuntasihteeri Matti Laurila etunimi.sukunimi@evl.fi, p. 040 744 6055

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat

Yleistä

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlia on vietetty vuodesta 1981. Taustana hiippakunnan omille lähetysjuhlille oli, että monet valtakunnalliset kesäjuhlat ovat yleensä kaukana pohjoisen seurakunnista. Päätettiin aloittaa omat lähetysjuhlat, joiden ohjelman toteutuksessa ovat mukana kaikki kirkon lähetysjärjestöt.

Vuosittain järjestettävät lähetysjuhlat ovat kansainvälisiä vieraita, lähetystyöntekijöiden tervehdyksiä ja eksoottista musiikkia sisältävä kansanjuhla. Lähetysjuhlien luonteeseen kuuluu iloinen ja välitön tunnelma. Eksoottinen musiikki, ulkomaiset vieraat ja lähetystyöntekijät kuvineen sekä eri ikäiset osallistujat läheltä ja kaukaa tuovat värikkyyttä juhlaan.

Kiitos Kemille tämän vuoden lähetysjuhlista!

Vuoden 2022 lähetysjuhlat pidetään Haapajärvellä.

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 2022 Haapajärvellä

Kiitos Kemille tämän vuoden lähetysjuhlista!

Vuonna 2021 järjestetään Oulussa Kirkkopäivät ja Suomen lähetysseuran lähetysjuhlat , joten hiippakunnan omia lähetysjuhlia ei järjestetä. Seuraavat hiippakunnan lähetysjuhlat järjestetään 2022 Haapajärvellä

Taustaa ja historiaa

Vuonna 1980 järjestettiin Suomen Lähetysseuran valtakunnalliset vuosijuhlat Rovaniemellä. Henki järjestäjillä oli hyvä, ja monet tuumivat, miten Pohjois-Suomen seurakuntalaiset voisivat useammin iloita lähetysjuhlista ilman, että aina täytyisi matkustaa toiselle puolelle maata. Hiippakunnan ensimmäinen lähetyssihteeri Jaakko Granlund oli haaveillut omien lähetysjuhlien pitämisestä jo parikymmentä vuotta aikaisemmin ennen kuin ajatus sai todellista vauhtia.

Perusajatuksena oli, että Oulun hiippakunnan lähetysjuhlia vietettäisiin joka vuosi lukuun ottamatta sitä vuotta, jolloin hiippakunnan alueella on valtakunnalliset Suomen Lähetysseuran vuosijuhlat. Lähetysjuhlista on vastannut Oulun hiippakunta yhdessä vuorossa olevan rovastikunnan ja paikallisen seurakunnan kanssa. Myös kaikki kirkon viralliset lähetysjärjestöt ovat olleet ohjelman toteuttamisessa mukana.

Tuosta lähtien on juhlittu jo yli 30 kertaa eri puolilla pohjoista Suomea, viimeksi Siikalatvalla (2016), Haapavedellä (2014) sekä Taivalkoskella (2013).

 

Menneet lähetysjuhlat vuodesta 1981 saakka:

1981 Oulu – Tulkoon sinun valtakuntasi

1982 Kokkola – Menkää ja kertokaa

1983 Ylitornio – Evankeliumi hoitaa

1984 Inari-Ivalo – Jumalan työtoverina

1985 Haapajärvi – Taivaasta maan yli tuulee

1986 Tervola – Tulkaa vetten äärelle

1987 Kittilä – Kuule Herran sanaa Jer 22:29

1988 Raahe – Lähetä minut

1989 Kalajoki – Lähetyskäräjät Kalajoella 150 vuotta

1990 Pudasjärvi – Te kaikki kansat tulkaa…

1991 Liminka – Paula on poikki ja lintu on vapaa

1992 Kannus – Kasvun paikka

1993 Tornio – Sana satuttaa – Jumala lähettää

1995 Rovaniemi – Lähde Jumalan pulppuaa…

1996 Pulkkila – Antakaa te heille syötävää Matt. 14:16

1997 Sodankylä – Elämän suola – rakkaus

1998 Oulainen – Roikutaan Kristuksessa

1999 Muhos – Hiljaisuudesta voimaa

2000 Himanka – Riemulla elämän merelle

2002 Ylitornio – Taivaan tähden

2003 Oulu – Päästä viesti valloilleen

2004 Kemijärvi – Avatusta ovesta

2005 Raahe – Luojan kiitos!

2006 Kittilä – Liekkejä on monta

2007 Nivala – Tule ja katso!

2009 Kempele – Toivon tuulet

2010 Kokkola – Rajaton yhteys

2011 Haukipudas – Jumala kutsuu

2012 Pello – Sanan virrassa

2013 Taivalkoski – Samaa tietä

2014 Haapavesi – Juustoa ja Jumalan sanaa

2016 Siikalatva – Koti ovella

2017 Muonio – Lähde!

2018 Utajärvi – Reilusti

2019 Kannus – Hyvällä tuulella

2020 Kemi – Saman veden äärellä

Mukana yhteistyössä

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlien järjestäjät ovat paikallinen seurakunta, rovastikunta ja Oulun hiippakunta.

Ohjelmayhteistyössä ovat mukana seuraavat kirkon lähetysjärjestöt:

Suomen Lähetysseura
http://www.suomenlahetysseura.fi/

Lähetysyhdistys Kylväjä
http://www.kylvaja.fi/

Medialähetys Sanansaattajat
http://www.sansa.fi/

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
http://www.sekl.fi/

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
http://www.sley.fi/

Suomen Pipliaseura
http://www.piplia.fi/

Mukana yhteistyössä on myös kansainvälistä diakoniaa toteuttava Kirkon Ulkomaanapu
www.kirkonulkomaanapu.fi

Tuomiokirkon lasiovessa on kaunista metallikuviointia