Etusivu / Tukea työhön / Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Suomen ev.lut. kirkon piispainkokous on päättänyt seurakuntatyön johtamisen tutkinnon uudistamisesta vuoden 2021 alusta lukien. Uudistuneen seurakuntatyön johtamisen tutkinnon tavoitteena on antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot, taidot ja osaaminen. Tutkinnon laajuus on vuodesta 2021 alkaen viisi opintopistettä (5 op).

Suurin muutos on se, että pääsy suorittamaan edellyttää Johtamisen perusteet-koulutuksen (5 op) käymistä sekä osallistumista johtamispotentiaalikartoitukseen ja sitä seuraavaan uraohjauskeskusteluun tuomiokapitulissa. Johtamispotentiaalikartoitus ja uraohjauskeskustelu korvaavat entisen psykologisen soveltuvuustutkimuksen.

Luvan seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen myöntää ja tutkinnon järjestää entiseen tapaan tuomiokapituli. Tutkintoa ei voi korvata muilla johtamisen opinnoilla tai aikaisemman osaamisen hyväksi lukemisella. Lupaa anotaan käytännössä ilmoittautumalla koulutukseen kirkon koulutuskalenterin kautta. Muista ilmoittautua samalla Johtamisen perusteet-koulutukseen.

Lupa uudistuneen seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittamiseen voidaan antaa siis papille, joka on

1)      suorittanut pastoraalitutkinnon;

2)      suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen tai hankkinut muilla tavoin vastaavan osaamisen; sekä

3)      osallistunut johtamispotentiaalikartoitukseen ja tuomiokapitulin järjestämään ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.

Tuomiokapituli antaa seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta todistuksen, josta ilmenevät tutkinnon laajuus, osaamistavoitteet ja arvosana. Tuomiokapituli voi myös hylätä suorituksen. Tutkinnon suorittaminen ja sen arvosana merkitään nimikirjaan. Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon hyväksytty suorittaminen antaa kelpoisuuden kirkkoherran virkaan Suomen ev.lut. kirkossa.

Papin, joka suunnittelee hakeutuvansa suorittamaan seurakuntatyön johtamisen tutkintoa, tulee suoritusluvan saadakseen täyttää kaikki edellä sanotut edellytykset. Johtamisen perusteet -koulutuksen voi saada korvattua muulla tavoin hankitulla vastaavalla osaamisella. Korvaavuusasiasta tulee olla yhteydessä hiippakuntadekaaniin hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista.

Lisätietoja antaa hiippakuntadekaani Juha Rauhala.

 

Johtamisen erityiskoulutuksen modulit, järjestäjinä Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat:

 

Johtamisen erityiskoulutuksen modulit, järjestäjinä Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat.

 

Tietoa kirkon verkkosivuilla:

Johtamisen perusteet

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto