Etusivu / Kohdataan - Uutta työotetta kehittämässä kahdeksassa pohjoissuomalaisessa seurakunnassa 2019-2021

Kohdataan - Uutta työotetta kehittämässä kahdeksassa pohjoissuomalaisessa seurakunnassa 2019-2021

Seurakunnat elävät yhteiskunnallisten ja ihmisen käyttäytymisen liittyvien muutosten keskellä. Seurakunnan toimintakenttiin vaikuttavia ajan ilmiöitä ovat mm. väestörakenteen muutokset, informaatioteknologian vaikutukset ihmisten arkeen, katsomusten kirjon laajeneminen ja auktoriteettien merkitysten pieneneminen. Samanaikaisesti kirkko on ottanut tavoitteekseen ihmisen kohtaamiseen perustuvan toimintakulttuurin luomisen. Tämä vaatii uusien toimintatapojen löytämistä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja uudenlaisen työotteen omaksumista.

Hankkeen tavoitteet

Kohdataan-hankkeella pyritään auttamaan ja tukemaan seurakuntia uudenlaisen työkulttuurin kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on:

  • Vahvistaa esimiesten johtamisosaamista
  • Auttaa seurakuntia rakentamaan yhteistyöllä osuvaa ja vaikuttavaa toimintaa
  • Valmentaa seurakuntia osallistavan työkulttuurin omaksumiseen omaksi toimintatavakseen, jolla on olennainen vaikutus työhyvinvointiin
  • Rakentaa seurakuntien sisäistä ja välistä yhteistyötä sekä vertaisoppimista
  • Jatkaa seurakuntakohtaisen tilannekuvan nopeaan kartoitukseen soveltuvan välineen kehittelyä sekä luodaan keinoja, joilla voidaan turvata yhteinen tilannekuva sekä seurakunnan työntekijöille että luottamushenkilöille etenkin vaativissa päätöksentekotilanteissa
  • Tuottaa tietoa seurakuntien henkilöstön hyvinvointia, oppimista ja lähijohtamista tukevista hyvistä käytännöistä

Hankkeen toteutus

Hankkeen kesto on kaksi vuotta (2/2019-1/2021) ja sen toteuttaa Oulun hiippakunnan tuomiokapituli. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Euroopan unionilta, Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), toimintalinja 3; työllisyys ja työvoiman liikkuvuus; tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Hanke toteutetaan kahdeksassa pohjoissuomalaisessa seurakunnassa: Utsjoki, Inari, Kittilä, Oulunsalo, Tuira, Utajärvi, Vaala, Haapavesi.

Hankkeen eteneminen

Käynnistys- ja kartoitusvaihe (kevät-kesä 2019)

  • Tilannekuvan luominen seurakunnan toiminnasta

Valmentava vaihe (syksy 2019-elokuu2020)

  • Kehittämistoimenpiteiden nimeäminen ja kehittämistoiminnan käynnistäminen, kehittämistoimenpiteiden arviointi ja tarkentaminen

Arviointivaihe (syyskuu 2020-tammikuu 2021)

  • Kehittämistoimenpiteiden arviointi, toiminnan vakiinnuttaminen
  • Tulosten kokoaminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen

Kannattaa katsoa:

Projektipäällikkö Hannele Heinosen blogikirjoitus ” Ei kipuu, ei hyötyy.” on julkaistu Elyn Tuottava ja tuloksellinen työelämä sivustolla. Pääset lukemaan Hannelen ajatuksia tästä: Linkki blogikirjoitukseen.

Hankeseurakunnat tuottivat lopputyönään videot, jotka kuvastavat osallisuutta ja yhdessä tekemisen iloa. Löydät videot Kohdataan – hankkeen Youtube-kanavalta.

Työkalupakki

Kohdataan- hankkeen aikana seurakuntien kehittämistyössä käytettiin monia eri työkaluja ja menetelmiä. Nappaa täältä talteen teidän seurakunnallenne sopivimmat:

Tilannekuva/ Työn jäsentäminen toimintajärjestelmänä (Engeström 1987)

Seurakunnan kehittämissuunnitelma

Työhyvinvoinnin johtamisen itsearviointikaavake (Keränen, Maukku 2/2017)

Työhyvinvoinnin johtaminen: rakenteelliset osa-alueet taulukko (Keränen, Maukku 2/ 2017)