Ehtoollispikarit Tuiran kirkossa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Seurakuntapastorin virantäytöt ja viransijaisuudet

Seurakuntapastorin virantäytöt ja viransijaisuudet

Tuomiokapituli täyttää seurakuntapastorin virat ja erilaiset papin virkojen sijaisuudet yhteistyössä seurakunnan kanssa.  Virat ja pitkät sijaisuudet täytetään lähtökohtaisesti avoimella ilmoittautumismenettelyllä, mutta prosessit arvioidaan aina kokonaisvaltaisesti ja tapauskohtaisesti. Esimerkiksi aikataulullisista syistä lyhyitä määräaikaisia tehtäviä voidaan täyttää myös ilman avointa rekrytointia.

Kirkkolaki 6:11 määrittää prosessia seuraavasti:
Tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.  
    Kun seurakunnan kirkkoherran, kappalaisen tai seurakuntapastorin avoinna olevaan virkaan tai seurakunnan papin virkaan muutoin tarvitaan väliaikaista hoitajaa, tuomiokapituli määrää virkaa hoitamaan sitä haettavaksi julistamatta virkaan sopivan hiippakunnan papin siten kuin 2 momentissa säädetään.

Tuomiokapituli saa seurakunnasta tiedon avautuvasta papin paikasta ja varaa heti seurakunnalle mahdollisuuksien mukaan tilaisuuden kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle antaa lausunto tehtävän täyttämisestä. Mikäli seurakunta pyytää rekrytointia, tuomiokapituli käynnistää yhdessä seurakunnan kanssa avoimen, sähköisen rekrytoinnin KirkkoRekry-järjestelmällä (linkki kirkon työpaikkatorille) avulla.

Kun ilmoittautumisaika päättyy, tuomiokapituli pyytää seurakunnalta uutta lausuntoa. Lausuntopyynnössä pyydetään asettamaan 2-3 henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään.  Seurakunta valitsee haastateltavat, haastattelee heidät ja antaa tuomiokapitulille lausunnon asiasta.  Tuomiokapituli tekee lopullisen päätöksen rekrytoinnista.

Mikäli seurakuntapastorin virkaa tai määräaikaista papin paikkaa hakee teologian maisteri, asiassa kulkee ”kaksi latua”; kohti hiippakuntaa ja piispaa sekä kohti seurakuntaa.  Hiippakunnan odotuksista maisteria kohtaan saat lisätietoa pappisvihkimys-alasivulta (linkki).