Ehtoollispikarit Tuiran kirkossa
Etusivu / Kirkkoon töihin / Seurakuntapastorin virantäytöt ja viransijaisuudet

Seurakuntapastorin virantäytöt ja viransijaisuudet

Tuomiokapituli täyttää seurakuntapastorin virat ja erilaiset papin virkojen sijaisuudet yhteistyössä seurakunnan kanssa.  Virat ja pitkät sijaisuudet täytetään lähtökohtaisesti avoimella ilmoittautumismenettelyllä KirkkoRekry-järjestelmällä (linkki kirkon työpaikkatorille), mutta prosessit arvioidaan aina kokonaisvaltaisesti ja tapauskohtaisesti. Esimerkiksi aikataulullisista syistä lyhyitä määräaikaisia tehtäviä voidaan täyttää myös ilman avointa rekrytointia.

Kirkkojärjestys 7:15 (voimassa 1.7.2023 alkaen) määrittää vakinaisen seurakuntapastorin viran täyttöprosessia seuraavasti:
Ennen kuin tuomiokapituli täyttää seurakuntapastorin viran toistaiseksi, sen on varattava seurakunnalle tilaisuus antaa lausunto viran erityisistä tarpeista. Virkaan ilmoittautuneista tulee pyytää lausunto ennen viranhoitomääräyksen antamista.

Seurakuntapastorin virkojen ja viransijaisuuksien täytössä ei ole kyse julkisesta hakumenettelystä (ks. Laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta, 2:8, voimassa 1.7.2023):
(—) Julkista hakumenettelyä ei sovelleta, kun tuomiokapituli antaa virkaan soveltuvalle papille viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi tai kun tuomiokapituli määrää seurakunnan papin virkaan määräaikaisen hoitajan. (KL 7:7, voimassa 1.7.2023 alkaen)

Tuomiokapituli saa seurakunnasta tiedon avautuvasta seurakuntapastorin virasta ja varaa heti seurakunnan kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle mahdollisuuden antaa lausunto tehtävän täyttämisestä. Mikäli seurakunta pyytää rekrytointia, tuomiokapituli käynnistää yhdessä seurakunnan kanssa avoimen ilmoittautumismenettelyn tehtävään. Kun ilmoittautumisaika päättyy, tuomiokapituli pyytää seurakunnalta uutta lausuntoa. Lausuntopyynnössä pyydetään seurakuntaa asettamaan 2-3 henkilöä siihen järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään.  Seurakunta valitsee haastateltavat, haastattelee heidät ja antaa tuomiokapitulille lausunnon asiasta.  Tuomiokapituli tekee lopullisen päätöksen rekrytoinnista.

Mikäli seurakuntapastorin virkaa tai määräaikaista papin paikkaa hakee teologian maisteri, asiassa kulkee ”kaksi latua”; kohti hiippakuntaa ja piispaa sekä kohti seurakuntaa.  Hiippakunnan odotuksista maisteria kohtaan saat lisätietoa pappisvihkimys-alasivulta (linkki).