Etusivu / Oulun hiippakunnan ohjeita koronavirustilanteessa

Oulun hiippakunnan ohjeita koronavirustilanteessa

Rukoilevat kädet, jossa teksti: Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.

Usein kysytyt kysymykset koronavirustilanteessa 

Tilanne koronavirustilanteen suhteen on edennyt nopeasti. Valtioneuvosto on 16.3. istunnossaan todennut poikkeusolot ja valmiuslaki otetaan käyttöön. Tämä aiheuttaa toimenpiteitä myös Oulun hiippakunnassa.

Yleisohje on, että kirkkoherra johtaa kriisiviestintää seurakunnassa ja ratkaisee viime kädessä toimintatavan.

Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispat ovat yhteisessä kannanotossaan korostaneet, että kirkon tehtävä tässä tilanteessa on olla ihmisten rinnalla ja välittää uskon ja toivon sanomaa. Vaikeinakin aikoina, ja ennen kaikkea silloin, kirkko jatkaa rukousta kansan ja koko maailman puolesta. Käytännön toimintaa sopeutetaan tilanteen vaatimalla tavalla. Lue piispojen kannanotto täältä. 

Ke 18.3. piispat ovat antaneet tarkentavan ohjeen, jossa on täsmennystä hautaan siunaamiseen liittyen.

Usein kysytyt kysymykset päivittyvät

  1. Miten vietetään pääsiäisen ajan jumalanpalvelukset? 

Ohessa piispan ohjeen pääsiäisajan jumalanpalveluksiin liittyen. Ohje perustuu piispojen yhteisiin keskusteluihin. (Linkki: Pääsiäisen ajan jumalanpalvelukset)

2. Pidetäänkö jumalanpalvelukset koronavirustilanteessa? 

“Jumalanpalvelukset pidetään sanajumalanpalveluksina jokaisessa seurakunnassa siten, että paikalla ovat vain jumalanpalveluksen toimittajat. Jumalanpalvelukset striimataan ja lähetetään internetissä kussakin seurakunnassa käytettävissä olevin keinoin. Jumalanpalvelusten seurakunta muodostuu etäyhteyksin niihin osallistuvista.” (Lähde: Piispojen ohje)

3. Voiko kolehdin kerätä jumalanpalveluksessa? 

Ei, koska jumalanpalvelus järjestetään ilman läsnäolevaa seurakuntaa. Jumalanpalveluksissa on kuitenkin mahdollista ja suositeltavaa tarjota seurakuntalaisille mahdollisuutta osallistua yhteistyöjärjestöjemme rahankeräyksiin. Suosituksissa on seurattava kolehtisuunnitelmaa ja tarkistettava, että yhteistyöjärjestöllä on rahankeräyslupa.

4. Miten jumalanpalvelus voidaan lähettää suoratoistona eli striimattuna? 

Oheisessa liitteessä on ohjeistusta ja vinkkejä jumalanpalveluksen toteuttamiseen verkon kautta. Liiteenä Oulun hiippakunnan ohjeet: Jumalanpalvelusten välittäminen verkossa. Kirkkoverkon kantokyky on syytä ottaa huomioon ratkaisuja suunniteltaessa. Kirkkoverkon kantokyvystä ja muusta striimaukseen liittyvästä löytyy lisätietoa Sakastista: Helpot ohjeet striimiin.

Katso myös Linkki: Vinkkejä tapahtuman suoratoistoon Oulun hpk 26.3.

5. Koskeeko 10 hengen enimmäismäärä tilaisuuksissa myös hautajaisia? 

Piispat ovat antaneet hautajaisia koskien 18.3. tarkennetun ohjeen, jonka mukaan vainajan aivan lähimmät ihmiset voivat osallistua siunaustilaisuuteen. (Lähde: Piispojen ohje 18.3.).  Tämä tarkoittaa esimerkiksi puolisoa ja lapsia tai lapsen hautaamisen kyseessä ollessa vanhempia, sisaruksia ja isovanhempia. Suuren perheen kyseessä ollessa jo näistä henkilöistä voi tulla yli 10 hengen ryhmä. Tässä tapauksessa raja voidaan ylittää, kunhan noudatetaan riittävää varovaisuutta. Muiden kuten lasten perheenjäsenten osallistuminen on mahdollista vain, jos lukumäärä jää mahdollisten kuvaajien ja esiintyjien ym. kanssa tuohon 10 henkeen.

Olennaista on, että asia käydään toimituskeskustelussa ja hyvissä ajoin omaisten kanssa läpi. Piispojen ohjeistuksessa todetaan: “Haudalla tapahtuvaa siunaamista myös suositaan. Kun hautaansiunaamistilaisuudetkin ovat nyt näin pieniä, voidaan harkita myös sitä, että muistotilaisuus järjestetään suurempana tilaisuutena myöhemmin koronatilanteen rauhoituttua.” (Lähde: Piispojen ohje) Lisäksi voidaan käyttää verkossa tapahtuvaa suoratoistoa erilaisin omaisten tai seurakunnan käytettävissä olevin keinoin, jolloin hautajaisvieraat voivat osallistua sen kautta tilaisuuteen.

Häissä ja kasteissa tuo 10 hengen raja on voimassa kaikissa tilanteissa. Niiden osalta on mahdollista siirtää toimitus poikkeustilan jälkeiseen aikaan. (Lähde 19.3. Hiippakunnan ohje).

6. Voiko seurakunnassa edelleenkin järjestää työkokoukset  ym. palaverit entiseen tapaan?

Tätä harkittaessa  on pidettävä huolta siitä, että kovin monet työyhteisön jäsenet eivät altistu virukselle samanaikaisesti, jos joukossa on viruksen kantaja. Joukkoaltistuksen seurauksena voi olla kestämätön tilanne työvoiman riittävyyden kannalta esimerkiksi, jos yhden työalan tai koko pienen seurakunnan henkilöstö sairastuu samanaikaisesti. Työyhteisön tulee tämän vuoksi minimoida yhteen fyysiseen tilaan kokoontumiset. Tämä koskee myös epävirallista kokoontumista. Sisäisessä viestinnässä voidaan hyödyntää etäyhteyksiä ja etätyötä kannattaa muutenkin suosia. Työnantaja antaa tästä tarkempia ohjeita.

7. Työpalavereita ja tapahtumia siirretään verkkoon. Mitä mahdollisuuksia siihen on? 

Kannattaa lukea Markus Kartanon päivittyvä artikkeli Etäläsnäoloa toimintaan ja tilaisuuksiin 

8. Mistä sisältöä viestinnän tueksi? 

Viestinnän avulla välitetään toivon ja luottamuksen sanomaa. Voit hyödyntää ja jakaa henkilökohtaisesti ja/tai seurakunnan somekanavissa Oulun hiippakunnan ja piispa Jukka Keskitalon tuottamia sisältöjä. Tämän sivun alalaidassa on linkit näihin kanaviin.

9. Voidaanko talvirippikoulujen konfirmaatiot järjestää?

Konfirmaatioita ei näissä olosuhteissa voi järjestää ja ne tulee siirtää tuonnemmaksi.

10.  Miten rippikoulun kesän intensiivijaksot toteutetaan?

Rippikoulujen kesän intensiivijaksot pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Mikäli tulevat viikot ja hallituksen linjaukset vaativat toisenlaisia toimenpiteitä, kirkko antaa seurakunnille ohjeet toimintatavoista.

Vinkkejä rippikoulun toteuttamiseen etänä: (Linkki kirkon intraan)

11. Mitä diakoniatyöntekijöiden on hyvä huomioida koronavirustilanteessa?

Diakoniatyöntekijöille on koottu oma ohjeistus kirkon intraan. (Linkki diakoniatyöntekijöiden ohjeisiin)

12. Epäiletkö, että olet sairastunut koronaan? 

Duodecim on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksen pohjalta koronavirustaudin oirearviokyselyn. Voit tehdä kyselyn täällä.

Sivua päivitetty 30.3. klo 19.05

Oulun hiippakunnan tiedotteita ja ohjeita seurakuntiin

Piispan ohje seurakunnille 30.3. (Linkki: Piispan ohjeita Oulun hiippakunnan seurakuntiin 30.3.2020)
Virikkeitä ja materiaalia messuihin ja jumalanpalveluksiin hiljaisella viikolla ja pääsiäisenä 2020 (Linkki: Pääsiäisen 2020 virikemateriaaliin)
Rukouksia koronaepidemian aikana (Linkki: Rukouksia koronaepidemian aikana)
Hautaustoimen varautuminen 25.3. (Linkki: Hautaustoimen varautuminen)
Vinkkejä seurakuntiin tapahtumien suoratoistoon (striimaukseen) erityisesti 22.3. jumalanpalvelustoteutusten pohjalta (Linkki: Vinkkejä tapahtuman suoratoistoon Oulun hpk)
Piispan ohje Oulun hiippakunnan seurakuntiin pääsiäisajan jumalanpalveluksiin liittyen 25.3.2020 (Linkki 25.3. ohjeeseen)
Piispan ohje Oulun hiipakunnan seurakuntiin koronatilanteessa 19.3.2020 (Linkki 19.3. ohjeeseen)
Piispat: Lähiomaiset voivat osallistua hautaan siunaamiseen 18.3.2020 (Linkki tiedote 5)
Piispat: Jumalanpalvelukset jatkuvat, mutta ne toimitetaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa 16.3.2020 (Linkki tiedote 4)
Piispa Jukka Keskitalo siirtää piispantarkastuksia, Rovaniemen kirkkoherranvaalin siirtoa harkitaan, 13.3.2020 (Linkki tiedote 3)
Oulun hiippakunnan koronavirustilanteeseen liittyvä ohjeistus, 12.3.2020 (Linkki tiedote 2)
Koronavirus COVID-19, 11.3.2020 (Linkki tiedote 1)

 

Muita tärkeitä linkkejä

  • Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Linkki hallituksen linjauksiin 16.3. löytyy täältä.
  • Valtioneuvosto käsitteli 12.3. koronavirustilannetta ja tehnyt asiaan liittyviä päätöksiä. Valtioneuvoston ohje löytyy täältä.
  • Valtioneuvoston päätösten johdosta kirkkohallitus on antanut oman ohjeen, joka löytyy täältä. Sivu on kirkkoverkossa ja sen päivityksestä huolehtii Kirkon viestintä.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antaa ohjeistukset koronavirusepidemian vaatimista toimenpiteistä. THL päivittää verkkosivuilleen ohjeet tartuntojen torjumiseksi ja tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä. Linkki THL:n sivulle Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19 (thl.fi)
  • THL:n vapaasti käytettävää viestintämateriaalia, esim. käsienpesu ja yksimishygieniaohjeita täällä.
  • Oulun hiippakunnan kriisiviestinnän sivu. 

 

Rohkaiskoon meitä Jeesuksen sanat: “Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.” Joh. 14: 27 (Piispa Jukka Keskitalo Facebook -sivullaan 12.3.)

Jaettavaa materiaalia on myös hiippakunnan sosiaalisen median kanavissa.

Piispa Jukka Keskitalo Facebookissa 
Oulun ev.lut. hiippakunta Facebook -ryhmä 
Piispa Jukka Keskitalo Twitterissä  @JukkaKeskitalo
Oulun hiippakunta Twitterissä @Oulunhpk

Hartauksia ja hengellisiä sisältöjäHartauksiin ja jumalanpalveluselämään

Aamu- ja iltahartauksia sekä tv- ja radiojumalanpalveluksia voi seurata Yle Areenassa.
Samoin tv:n Pisara-hartauksia voi seurata Yle Areenassa.
Virtuaalikirkko tarjoaa  jumalanpalveluksia ja musiikkitapahtumia verkossa. Livekirkossa on jumalanpalveluksia, hartauksia ja muuta hengellistä sisältöä. Myös selkokielisiä hartauksia on saatavilla verkossa.
Hartauksia verkossa
Kirkko Suomessa Facebook
Kirkko Suomessa Instagram

THL:n ohje käsien pesusta infektioiden leviämisen ja tartunnan saamisen ehkäisemiseksi.