Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Kiinteistö- ja maanvuokra-asiat

Kiinteistö- ja maanvuokra-asiat

Kiinteistöt

Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Päätöksestä toimitetaan pöytäkirjaote (linkki otteiden toimittamisesta kertovalle alasivulle) tuomiokapitulille, joka toimittaa asiakirjat ja oman lausuntonsa edelleen kirkkohallitukselle.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjaotteen liitteenä toimitettavat ainakin seuraavat asiakirjat:

  • kiinteistörekisterin karttaote
  • jäljennös asemakaavakartasta, jos kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella
  • määräalan rajautuminen on osoitettava kartalla
  • lausunto myytävän kiinteistön käyvästä arvosta (hyvin pienissä määräalakaupoissa lausuntoa ei tarvita)

Kiinteistötunnus on syytä mainita myös päätöstekstissä, ei vain liitteissä.

Maanvuokraus

Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Kiinteistöstrategia

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 23.2.2021 seurakunnille ja seurakuntayhtymille tarkoitetun kiinteistöstrategiamallin ja -ohjeen. Materiaalin on tuottanut kirkkohallituksen virastokollegion lokakuussa 2020 asettama työryhmä.

Jos olet kirkkoverkossa löydät kiinteistöstrategiamallin, siihen liittyvät ohjeet sekä taulukot Sakastin verkkosivulta kohdasta: kiinteistöt ja maankäyttö / Kiinteistöstrategia / Kiinteistöstrategiamalli seurakunnille.

Tässä linkki Word-tiedostoon, jota voi käyttää pohjana seurakuntanne työskentelyssä: Kiinteistöstrategiamalli 25.5.2021