Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Kiinteistö- ja maanvuokra-asiat

Kiinteistö- ja maanvuokra-asiat

Kiinteistöt

Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Päätöksestä toimitetaan pöytäkirjaote (linkki otteiden toimittamisesta kertovalle alasivulle) tuomiokapitulille, joka toimittaa asiakirjat ja oman lausuntonsa edelleen kirkkohallitukselle.

Kirkkovaltuuston pöytäkirjaotteen liitteenä toimitettavat ainakin seuraavat asiakirjat:

  • kiinteistörekisterin karttaote
  • jäljennös asemakaavakartasta, jos kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella
  • määräalan rajautuminen on osoitettava kartalla
  • lausunto myytävän kiinteistön käyvästä arvosta (hyvin pienissä määräalakaupoissa lausuntoa ei tarvita)

Kiinteistötunnus on syytä mainita myös päätöstekstissä, ei vain liitteissä.

Maanvuokraus

Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.