Etusivu / Osallisuus suhteessa- Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä -hanke

Osallisuus suhteessa- Osallistava johtaminen ja hyvinvointi työyhteisössä -hanke

Osallisuus suhteessa-  Hankkeen tavoitteena on Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän, Oulun ortodoksisen seurakunnan ja Limingan rovastikunnan seurakuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin, vuorovaikutuksen ja oman osaamisen kehittäminen. Hankkeessa hyödynnetään digitaalista teknologiaa asiantuntijoiden osaamisen ja osaamisen johtamisen sekä henkilöstöhallinnon järjestelmien ja ohjausprosessien kehittämisessä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.8.2020-31.7.2022. Teemat toteutetaan kevättalvesta 2021 lähtien

Näiltä sivuilta löydät hankkeessa tällä hetkellä käynnissä olevat koulutukset! 

Ilmoittautumisaika syksyn koulutuksiin on päättynyt ja kaikki koulutukset käynnistyvät suunnitellusti, mutta mikäli vielä mielit mukaan OTA ROHKEASTI yhteyttä maire.vuoti@diak.fi / 050 308 2291

 

AVAIMIA TYÖHYVINVOINTIIN – Työyhteisötaidot ja itsensä johtaminen seurakuntatyössä (Diak)

Valmennus koostuu kolmesta kahden päivän työpajasta sekä yksilö- että vertaisryhmätyöskentelystä. Valmennuksen tavoitteena on yhteiskehittämisen menetelmillä vahvistaa seurakuntien työyhteisöjen hyvinvointia.
Valmennus nivoutuu seurakuntien kehittämistoimintaan, joten toivomme, että samasta työyhteisöstä ilmoittautuvat henkilöt muodostavat ryhmän/ryhmiä, jotka prosessin aikana käynnistävät ja toteuttavat omassa työyhteisössään yhteiskehittämisen kokeiluja työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Sparrausryhmät muodostetaan ensimmäisen työpajan yhteydessä.
Valmennus on tarkoitettu Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän, Limingan rovastikunnan ja Oulun ortodoksi seurakunnan työntekijöille ja esihenkilöille.
Valmennus linkittyy hankkeen työpakettiin 5, jossa tavoitteena on tukea seurakuntien toteuttamaa yhteiskehittämistä työyhteisön hyvinvoinnin ja johtamisen osalta.
Valmennuksen teemat: Työyhteisötaidot, itsensä johtaminen, työhyvinvointi, yhteiskehittäminen
Menetelminä hyödynnetään toiminnallisia voimavaralähtöisiä ja dialogisia työskentelymenetelmiä sekä digitaalisia työkaluja kuten esim. Muralia.
Valmennukset tapahtuvat Teamsissa.
Valmennuksesta vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Asiantuntijoina toimivat Arja Koski ja Anne Määttä ja valmennusta koordinoi Maire Vuoti

Ilmoittautuneille lähetetään linkit ja tunnukset valmennuksissa käytettäville alustoille.

Valmennuspäivät
30.9. – 1.10.2021 klo 9–12 Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö
21.–22.10. klo 9–12 Itsensä johtaminen ja työyhteisötaidot
11.–12.11. klo 9–12 Askeleet työhyvinvoinnin kehittämiseen ​​​​ja kokeilukulttuuri työyhteisössä

Lisätiedot: Maire Vuoti, Diak: maire.vuoti@diak.fi,  050 308 2291

 

OMAN TYÖN JOHTAMINEN – seurakuntien johtavien viranhaltijoiden ja esihenkilöiden johtamisosaamisen valmennus

Valmennuksen tavoitteena on luoda edellytykset yhteiskehittämisen käynnistämiselle omissa seurakunnissa osallistavan ja valmentavan johtamisen menetelmin. Tavoitteena on luoda edellytyksiä ottaa käyttöön osallistavaa johtamiskulttuuria ja kokeilevan yhteiskehittämisen mallia osaksi seurakuntatyötä.
Teemoina; monialaisen asiantuntijaorganisaation johtaminen, muutoksen hallinta, palautteen anto, työhyvinvointia tukeva johtaminen, osallistava johtaminen sekä seurakuntajohtamisen erityispiirteet
Kohderyhmä: kirkkoherrat, tiimiesihenkilöt ja johtavat viranhaltijat
Valmennuspäivät
2.–3.9. Seurakuntatyön johtamisen erityispiirteet (Tuomiokapituli ja seurakunta yhtymä)
7.–8.10.Johtamisosaamisen vahvistaminen ja kehittäminen – työhyvinvointia tukeva johtaminen (Diak)
18.–19.11. Monialaisen työn johtaminen (Diak)

 Lisätiedot:
Kim Wasama, hankepäällikkö, 0405714763, kim.wasama@evl.fi.
Maire Vuoti, Diak, 050 308 2291, maire.vuoti@diak.fi
Hannele Heinonen, Tuomiokapituli: hannele.heinonen@evl.fi

 

 55+ Työurajohtaminen

Tavoitteena työurajohtamisen tunnistaminen ja niiden periaatteet sekä hiljaisen tiedon tunnistaminen, tallentaminen ja siirtäminen
Paikka:Teams
Teemat:
Miten työn kuormittavuus olisi hyvä huomioida eri-ikäisillä?
Palautuminen ja resilienssi, fyysinen ja psyykkinen kuormitus.
Intoa työhön! Yksilölliset voimavarat, tarpeet ja motivaatiotekijät,
Osaamisen ja vahvuuksien laajat käyttömahdollisuudet,
Elinikäinen oppiminen innostaa kehittymään,
Sukupolvien välinen oppiminen käyttöön, hiljaisen tiedon tunnistaminen ja jakamisen mahdollisuudet,
Avoin tiedon jakamisen kulttuuri ja käytänteet.
Valmennus on vuorovaikutteinen.
Kohderyhmä: ensisijaisesti johtaville esihenkilöille (kirkkoherrat ja ylin johto) johtamisvalmiuksien ja oman työyhteisönne kehittämisen tueksi.
Valmennuksesta vastaa

    Raisa Nissinen, Luotain Consulting Oy. Raisa on erittäin pidetty ja kokenut valmentaja ja työnohjaaja, taustaltaan Raisa on psykiatrinen sairaanhoitaja, Hän on toiminut työhyvinvoinnin, esimiestyön ja työyhteisöjen valmentajana ja työnohjaajana jo pitkään

Valmennuspäivät:
to 23.9. klo 9–12
pe 15.10. klo 9–12
to 4.11. klo 9–12
pe 26.11. klo 9–12

Lisätiedot:
Kim Wasama, hankepäällikkö, 0405714763, kim.wasama@evl.fi.

 

Talous ja talouden tasapaino muuttuvassa maailmassa

Talous ja talouden tasapaino -valmennuskokonaisuuden tavoitteena on talouden ja toiminnanohjauksen erityispiirteiden ja problematiikan ymmärryksen syventäminen kirkon muuttuvassa toimintaympäristössä.
Kyseessä on Osallisuus Suhteessa -hankkeen teema 4:n (Talous ja talouden tasa-paino) valmennuskokonaisuus. Valmennus on luonteeltaan vuorovaikutteinen ja osallistava. Valmennuksesta vastaa Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä.
Toteutus: Microsoft Teams -verkkoympäristö/hybridivalmennus
Teemat:
Strateginen talousjohtaminen ja suunnittelu; talouden vuosikello, tuloslaskelma, poistot
Talouden ja toiminnanohjauksen mittausmenetelmät
Tiedolla johtaminen ja kirkon missio; toimintaympäristö, organisaation tieto ja osaaminen, teknologiat, järjestelmätoimittaja
Hankintalaki
Hanke- ja ulkopuolinen rahoitus toiminnan ja osaamisen kehittämisen välineenä; rakennerahastorahoitus (EAKR ja ESR+, ohjelmakausi 2021–2027) ja muu julkinen rahoitus

Valmennuspäivät:
17.8.2021 klo 09.00–12.00
7.9.2021 klo 09.00–12.00
2.11.2021 klo 09.00–16.00

Kohderyhmä: Seurakuntien ja Limingan rovastikunnan kirkkoherrat, taloushallinnon vastuuhenkilöt, tiimiesimiehet sekä Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymän palveluyksiköiden johtajat. Valmennus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat syventää ymmärrystään esimerkiksi hankerahoituksen osalta.
Valmentajat ovat kokeneita asiantuntijoita, joilla on kymmenien vuosien kokemus julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta, aluekehitysviranomaistehtävistä, rahoitusjärjestelyistä, tiedolla johtamisesta sekä taloushallinnosta.

Lisätiedot: Kim Wasama, hankepäällikkö, 0405714763, kim.wasama@evl.fi.

 

Voimaa ja virtaa seurakuntatyöhön- yhteiskehittämisen seminaari 14.12.2021 Oulussa 

Paikka ja aika: Isokatu 17, klo 8.30-16

Mielenkiintoisia alustuksia, kohtaamisia, vertaistukea sekä yhdessä jakamista ja kehittämistä. Päivän innoittajana toimii OTL Mikael Jungner.

Ilmoittautumislinkki avautuu piakkoin.

Seminaari pohjustaa kevään 2022 yhteiskehittämisen valmennusta.
Järjestäjät: Oulun ev.lut. seurakuntayhtymä, Diak ja Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

 

Hankkeen toimintaa perusteellisemmin kuvaaville sivuille pääset täältä: Osallisuus suhteessa -hanke – Oulun seurakunnat 

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (toimintalinja 3. / Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. / Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen) ja rahoitusviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Vipuvoimaa EU:lta