Värikäs tilkkutäkki isoäidin neliöistä

Koulutusten materiaalit

Prosessikuvaus Lisätty todellisuus kirkkotilassa

Keväällä 2019 käynnistyi Oulun hiippakunnan ja Seurakuntaopiston yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena oli tutkia lisää sitä, mitä välinearvoa ja annettavaa lisätyllä todellisuudella voisi olla seurakuntatyössä. Lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä kirkkotilassa oli jo saatu hyviä kokemuksia. Tärkeiksi näkökulmiksi ja tavoitteiksi tässä projektissa muodostuivat:
-eri työalojen toiminnan mahdollisuuksien tarkastelu
-seurakuntalaisten aktiivinen toimijuus ja osallisuus
-seurakuntalaisten ja erityisesti eri ikäisten ajatusten näkyväksi ja kuulluksi tuleminen
-prosessimaisen työtavan ja sen tulosten arvostus: Vaikka ei tulisi jotain valmista lisätyn todellisuuden osalta, voi prosessi tuottaa jotain muuta seurakunnalle ja seurakuntalaisille merkityksellistä
-merkityksellisiksi koettujen ideoiden ja mallien jakaminen eri seurakuntien kesken

Prosessin vaiheet:
-Pilottiseurakunnat saivat lisätyn todellisuuden zappar-lisenssin
suunnitteluprosessin alulle laittamisessa aloitusseminaarissa
-jokaisella osallistuvalla seurakunnalla oli oma tukihenkilö aloitus- ja päätösseminaarin välillä
-lisätyn todellisuuden ohjelmiston käytön ohjevideoita tuotettiin yhteistyössä Helsingin seurakunnan Markus Kartanon kanssa sisältöjä ideoiden ja osallistujien tarpeista nousten

Tukihenkilöillä oli jatkuva oma tuki prosessien edistämisessä (Salla Vainio) ja lisätyn todellisuuden sovelluksen tarpeiden konkretiaksi kehittämisessä (Markus Kartano). Päätösseminaarissa jaettiin prosessin senhetkiset vaiheet projektissa mukana olleiden kesken. Päätösseminaari streamattiin etäosallistujille ja sitä pystyi seuraamaan livenä ja tallennetta voi katsoa Oulun hiippakunnan sivuilta jälkeenpäin.

Kirkkoon tutustuminen

Tuiran kirkkoon tutustuminen nopeutettuna

Paikallinen avustaminen, Anna Hiekkataipale

Sipilä-Säätiön avustustyö, Mirva Kuikka

Uusi rahankeräyslaki

Kirkon diakoniarahasto, Sari Nieminen

Lisätty todellisuus kirkkotilassa-aloitusseminaari

Uusi etu- ja sukunimilaki - koulutus seurakunnille

Oulussa 28.11.2018, keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula

Lataa koulutusmateriaali

Oheisen linkin kautta voit ladata etu- ja sukunimilakiin liittyvän koulutusmateriaalin: ESL koulutus VK Päivitetty versio 2019-02-13!

Rippikoulun digihanke

Messu- ja musiikkipäivä

Jouko Porkka, Rippikoulututkimus 2018

UUTE-seminaari

Piispanvaalipaneelit

Tietosuojakoulutus